Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Organisatie van zorg

Auteurs : Prof. dr. R. Huijsman, Prof. dr. ir. C. T. B. Ahaus

Gepubliceerd in: Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kwaliteit van zorg ontstaat niet alleen door goed professioneel handelen van de individuele hulpverlener, maar ook door goed organiseren binnen en tussen (onderdelen van) zorginstellingen en op het nationale niveau van stelsels en wet- en regelgeving. Daarom biedt dit hoofdstuk handvatten om de structuur en organisatie van de gezondheidszorg te begrijpen. Allereerst wordt een overzicht gegeven van verschillende wet- en regelgeving en hoe kwaliteit van zorg hierin aan de orde komt. Vervolgens komen we op het niveau van de zorgorganisatie zelf en bespreken we het strategisch, tactisch en operationeel management, de rol van het kwaliteitssysteem en de cyclus van planning en control. Als we de organisatieprincipes binnen een organisatie begrijpen, kan vervolgens de slag worden gemaakt naar samenwerking tussen organisaties. Immers, de patiënt heeft vaak meerdere hulpverleners uit verschillende schakels van de keten of het netwerk nodig om herstel van ziekte of behoud van functioneren te bereiken. Zeker als het een oudere patiënt of chronisch zieke aangaat. De zorgstandaard is een van de manieren om te komen tot samenhangende ketenafspraken. Daar ontstaan ten slotte ook nieuwe lijnen voor de horizontale en verticale verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Ahaus CTB. Perceptions of practitioners and experts on value-based health care: a mixed methods study. Proceedings EurOMA conference. 2018a. Ahaus CTB. Perceptions of practitioners and experts on value-based health care: a mixed methods study. Proceedings EurOMA conference. 2018a.
go back to reference Ahaus C, Diepman F. Balanced scorecard & INK_managementmodel. 4 de druk. Deventer: Vakmedianet; 2010. Ahaus C, Diepman F. Balanced scorecard & INK_managementmodel. 4 de druk. Deventer: Vakmedianet; 2010.
go back to reference Andersson J, Ahgren B, Axelsson S, Eriksson A, Axelsson R. Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation – an international literature review. Int J Integr Care. 2011;11:1–10. Andersson J, Ahgren B, Axelsson S, Eriksson A, Axelsson R. Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation – an international literature review. Int J Integr Care. 2011;11:1–10.
go back to reference Bass B. The Bass handbook of leadership. 4th ed. New York: The Free Press; 2008. Bass B. The Bass handbook of leadership. 4th ed. New York: The Free Press; 2008.
go back to reference Bombard Y, Ross Baker G, Orlando E, Fancott V, Bhatia P, Casalino S, Onate K, Denis J, Pomey M. Engaging patients to improve quality of care: a systematic review. Implement Sci. 2018;13:98. CrossRef Bombard Y, Ross Baker G, Orlando E, Fancott V, Bhatia P, Casalino S, Onate K, Denis J, Pomey M. Engaging patients to improve quality of care: a systematic review. Implement Sci. 2018;13:98. CrossRef
go back to reference Boot J. De Nederlandse gezondheidszorg. 9 de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. Boot J. De Nederlandse gezondheidszorg. 9 de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.
go back to reference Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zorgstandaarden in model; rapport over het model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten. Den Haag: ZonMw; 2010. Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zorgstandaarden in model; rapport over het model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten. Den Haag: ZonMw; 2010.
go back to reference De Vries M, Kossen J. Zo werkt de zorg in Nederland. Amsterdam: De Argumentenfabriek; 2014. De Vries M, Kossen J. Zo werkt de zorg in Nederland. Amsterdam: De Argumentenfabriek; 2014.
go back to reference Doeleman H. Leiderschap in planning & control, een onderzoek naar de grondslagen, werking, implementatie en het effect van de A3 methodiek. Deventer: Vakmedianet; 2014. Doeleman H. Leiderschap in planning & control, een onderzoek naar de grondslagen, werking, implementatie en het effect van de A3 methodiek. Deventer: Vakmedianet; 2014.
go back to reference Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988 Sep 23–30;260;12:1743–8. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988 Sep 23–30;260;12:1743–8.
go back to reference Hardjono T, Bakker R. Management van processen. 4 de druk. Deventer/Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2011. Hardjono T, Bakker R. Management van processen. 4 de druk. Deventer/Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2011.
go back to reference Hart W. Verdraaide organisaties. Deventer: Vakmedianet; 2012. Hart W. Verdraaide organisaties. Deventer: Vakmedianet; 2012.
go back to reference Hermans H, Buijsen M. Recht en gezondheidszorg. 4 de druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2016. Hermans H, Buijsen M. Recht en gezondheidszorg. 4 de druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2016.
go back to reference Hersey P. Situationeel leidinggeven: een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden. 30 ste druk. Utrecht/Antwerpen: L.J. Veen BV; 2014. Hersey P. Situationeel leidinggeven: een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden. 30 ste druk. Utrecht/Antwerpen: L.J. Veen BV; 2014.
go back to reference Keuning D, Eppink D. Management & organisatie; theorie en toepassing. 10 de druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers; 2011. Keuning D, Eppink D. Management & organisatie; theorie en toepassing. 10 de druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers; 2011.
go back to reference Klasa K, Greer SL, Van Ginneken E. Strategic purchasing in practice, comparing ten European countries. Health Policy. 2018;122:457–72. CrossRef Klasa K, Greer SL, Van Ginneken E. Strategic purchasing in practice, comparing ten European countries. Health Policy. 2018;122:457–72. CrossRef
go back to reference KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF. Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Utrecht: KNMG; 26 januari 2010. KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF. Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Utrecht: KNMG; 26 januari 2010.
go back to reference Mainz J. Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. Int J Qual Health C. 2003;15(6):523–30. CrossRef Mainz J. Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. Int J Qual Health C. 2003;15(6):523–30. CrossRef
go back to reference Mossialos E, Dixon A, Figueras J, Kutzin J. Funding health care: options for Europe. Buckingham, UK: Open University Press; 2002. Mossialos E, Dixon A, Figueras J, Kutzin J. Funding health care: options for Europe. Buckingham, UK: Open University Press; 2002.
go back to reference Nieuwenhuis M. The art of management. Apeldoorn: Nieuwenhuis; 2008. Nieuwenhuis M. The art of management. Apeldoorn: Nieuwenhuis; 2008.
go back to reference Porter M. What is value in health care? New Engl J Med. 2010;363:2477–81. CrossRef Porter M. What is value in health care? New Engl J Med. 2010;363:2477–81. CrossRef
go back to reference Porter M, Kaplan R. How to pay for health care. Harvard Bus Rev. 2016;94(7–8);88–100. Porter M, Kaplan R. How to pay for health care. Harvard Bus Rev. 2016;94(7–8);88–100.
go back to reference Porter M, Lee T. The strategy that will fix health care. Harvard Bus Rev. 2013;91(10):50–70. Porter M, Lee T. The strategy that will fix health care. Harvard Bus Rev. 2013;91(10):50–70.
go back to reference Reichheld F. The ultimate question: driving good profits and true growth. Boston, MA: Harvard Business School Publishing; 2006. Reichheld F. The ultimate question: driving good profits and true growth. Boston, MA: Harvard Business School Publishing; 2006.
go back to reference Rosendal H, Ahaus C, Huijsman R, Raad C, redactie. Ketenzorg: praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2009. Rosendal H, Ahaus C, Huijsman R, Raad C, redactie. Ketenzorg: praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2009.
go back to reference Vanhaecht K, De Witte K, Sermeus, W. The impact of clinical pathways on the organisation of care processes. PhD dissertation. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven; 2007. Vanhaecht K, De Witte K, Sermeus, W. The impact of clinical pathways on the organisation of care processes. PhD dissertation. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven; 2007.
go back to reference Waterman R, Peters T, Phillips J. Structure is not organization. Bus Horizons. 1980;23(3):14–26. Waterman R, Peters T, Phillips J. Structure is not organization. Bus Horizons. 1980;23(3):14–26.
go back to reference www.​qruxx.​com – Deze website bevat veel actuele informatie over value-based health care en hoe dit wordt toegepast in de praktijk. www.​qruxx.​com – Deze website bevat veel actuele informatie over value-based health care en hoe dit wordt toegepast in de praktijk.
Metagegevens
Titel
Organisatie van zorg
Auteurs
Prof. dr. R. Huijsman
Prof. dr. ir. C. T. B. Ahaus
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2360-9_4