Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Verslaving 2/2012

01-06-2012 | Methodiek in praktijk

Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010)

Auteurs: Drs. P. Havinga, dr. A. van der Poel

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 2/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 1994 is in Maastricht de eerste officiële gebruiksruimte geopend, waar (dakloze) harddrugsverslaafden op hygiënische wijze en in een rustige en veilige omgeving drugs kunnen gebruiken. Vanaf die tijd nam in Nederland het aantal gebruiksruimten snel toe. Echter, er verblijven steeds minder drugsgebruikers op straat, injecterend drugsgebruik is afgenomen en alcohol lijkt een belangrijker middel te worden. In hoeverre is dit van invloed op de organisatie en inrichting van gebruiksruimten anno 2010? En wat zijn de opmerkelijkste verschillen met het begin van deze eeuw?
Voetnoten
1
Een gebruiksruimte is een voorziening waar (dakloze) harddrugsverslaafden op hygiënische wijze en in een rustige en veilige omgeving drugs kunnen gebruiken. Een gebruiksruimte beoogt overlast in de buurt te verminderen en gezondheidsschade bij drugsgebruikers te beperken (‘harm reduction’; Linssen e.a., 2002).
 
Literatuur
go back to reference Berg, C. van den, Smit, C., Brussel, G. van, Coutinho, R., & Prins, M. (2007). Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam Cohort Studies among drug users. Addiction, 102,1454–1462. CrossRef Berg, C. van den, Smit, C., Brussel, G. van, Coutinho, R., & Prins, M. (2007). Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam Cohort Studies among drug users. Addiction, 102,1454–1462. CrossRef
go back to reference Bransen, E., Land, H. van ‘t, & Wolf, J. (2004). Gebruiksruimten in Nederland. Trends en ontwikkelingen 2001-2003. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren. Bransen, E., Land, H. van ‘t, & Wolf, J. (2004). Gebruiksruimten in Nederland. Trends en ontwikkelingen 2001-2003. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.
go back to reference Croes, E., & Gageldonk, A. (2009). Preventie en harm reduction. In M. van Laar & M. van Ooyen-Houben (red.), Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (pp.153–185). Utrecht: Trimbos-instituut/Den Haag: WODC. Croes, E., & Gageldonk, A. (2009). Preventie en harm reduction. In M. van Laar & M. van Ooyen-Houben (red.), Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (pp.153–185). Utrecht: Trimbos-instituut/Den Haag: WODC.
go back to reference Drug Policy Expert Committee (2000). Heroin. Facing the issues. Melbourne: State Government of Victoria. Drug Policy Expert Committee (2000). Heroin. Facing the issues. Melbourne: State Government of Victoria.
go back to reference Essen, J.B. van, Horst, K.A.H. van der, Wieske, E.L., Ruyten, M.C.M., & Jong, C.A.J. de (2011). Richtlijn alcoholgebruiksruimten. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren. Essen, J.B. van, Horst, K.A.H. van der, Wieske, E.L., Ruyten, M.C.M., & Jong, C.A.J. de (2011). Richtlijn alcoholgebruiksruimten. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren.
go back to reference Havinga, P., & Poel, A. van der (2011). Gebruiksruimten in Nederland. Update van de handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut. Havinga, P., & Poel, A. van der (2011). Gebruiksruimten in Nederland. Update van de handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Hoogenboezem, G., Ensdorff, J., & Croes, E. (2008). Basecoke en infectieziekten. Risicogedrag en gezondheid onder gemarginaliseerde basecokegebruikers in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut. Hoogenboezem, G., Ensdorff, J., & Croes, E. (2008). Basecoke en infectieziekten. Risicogedrag en gezondheid onder gemarginaliseerde basecokegebruikers in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N, Ooyen-Houben, M.M.J., van, Meijer, R.F., & Brunt, T. (Eds.) (2010). Netherlands National Drug Monitor (NDM). Annual Report 2009. Utrecht: Trimbos-instituut. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N, Ooyen-Houben, M.M.J., van, Meijer, R.F., & Brunt, T. (Eds.) (2010). Netherlands National Drug Monitor (NDM). Annual Report 2009. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Korf, D., Knibbe, R., Willemsen, M., Rigter, H., & Alem, V. van (red.) (2001). Nationale Drug Monitor (NDM). Jaarbericht 2001. Utrecht: Bureau NDM. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Korf, D., Knibbe, R., Willemsen, M., Rigter, H., & Alem, V. van (red.) (2001). Nationale Drug Monitor (NDM). Jaarbericht 2001. Utrecht: Bureau NDM.
go back to reference Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (1994). Intraveneus druggebruik bij primaire problematiek opiaten 1994. Houten: Stichting Informatievoorziening Zorg. (Opgevraagd in 2011.) Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (1994). Intraveneus druggebruik bij primaire problematiek opiaten 1994. Houten: Stichting Informatievoorziening Zorg. (Opgevraagd in 2011.)
go back to reference Lempens, A., Boers, R., & Maalsté, N. (2004). Harddruggebruikers in beweging. Aard, omvang en mobiliteit van harddruggebruikers in Rotterdam. Rotterdam: IVO. Lempens, A., Boers, R., & Maalsté, N. (2004). Harddruggebruikers in beweging. Aard, omvang en mobiliteit van harddruggebruikers in Rotterdam. Rotterdam: IVO.
go back to reference Linssen, L., Graaf, I. de, & Wolf, J. (2002). Gebruiksruimten in beeld. Handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren. Linssen, L., Graaf, I. de, & Wolf, J. (2002). Gebruiksruimten in beeld. Handreiking bij organisatie en inrichting. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.
go back to reference Linssen, L., Jong, W. de, & Wolf, J. (2000). Gebruiksruimten. Een systematisch overzicht van de voorziening en de effecten ervan. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren. Linssen, L., Jong, W. de, & Wolf, J. (2000). Gebruiksruimten. Een systematisch overzicht van de voorziening en de effecten ervan. Utrecht: Trimbos-instituut, Resultaten Scoren.
go back to reference Maas, M., & Planije, M. (2010). Monitor plan van aanpak maatschappelijke opvang. Rapportage 2009. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Utrecht: Trimbosinstituut. Maas, M., & Planije, M. (2010). Monitor plan van aanpak maatschappelijke opvang. Rapportage 2009. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Utrecht: Trimbosinstituut.
go back to reference Maas, M., Planije, M., & Been, W. (2010). Monitor Stedelijk Kompas 2009. Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten. Utrecht: Trimbosinstituut. Maas, M., Planije, M., & Been, W. (2010). Monitor Stedelijk Kompas 2009. Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten. Utrecht: Trimbosinstituut.
go back to reference MacNeil, J., & Pauly, B. (2011). Needle exchange as a safe haven in an unsafe world. Drug and Alcohol Review, 30,26–32. PubMedCrossRef MacNeil, J., & Pauly, B. (2011). Needle exchange as a safe haven in an unsafe world. Drug and Alcohol Review, 30,26–32. PubMedCrossRef
go back to reference Mheen, D. van de, Poel, A. van der, Lempens, A., & Maalsté, N. (2007). Mobility of hard drug users: patterns and characteristics relevant for deconcentration of facilities. Journal of Psychoactive Drugs, 39,191–199. PubMedCrossRef Mheen, D. van de, Poel, A. van der, Lempens, A., & Maalsté, N. (2007). Mobility of hard drug users: patterns and characteristics relevant for deconcentration of facilities. Journal of Psychoactive Drugs, 39,191–199. PubMedCrossRef
go back to reference Ministerie van VWS (2006). Plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het rijk en de vier grote steden. Den Haag: Ministerie van VWS. Ministerie van VWS (2006). Plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het rijk en de vier grote steden. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Otto, M., Doosje, O., & Blekman, J. (2004). Spuitomruil. Utrecht: Trimbosinstituut. Otto, M., Doosje, O., & Blekman, J. (2004). Spuitomruil. Utrecht: Trimbosinstituut.
go back to reference Poel, A. van der, Barendregt, C., & Mheen, D. van de (2008). Homelessness and other living condition characteristics of drug users 2003-2007, in Rotterdam, the Netherlands. European Journal of Homelessness, 2,235–257. Poel, A. van der, Barendregt, C., & Mheen, D. van de (2008). Homelessness and other living condition characteristics of drug users 2003-2007, in Rotterdam, the Netherlands. European Journal of Homelessness, 2,235–257.
go back to reference Reinking, D., Ameijden, E. van, Bergen, A. van, & Wolf, J. (2010). Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en ... het werkt! Verslaving, 6,5–16. CrossRef Reinking, D., Ameijden, E. van, Bergen, A. van, & Wolf, J. (2010). Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en ... het werkt! Verslaving, 6,5–16. CrossRef
Metagegevens
Titel
Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010)
Auteurs
Drs. P. Havinga
dr. A. van der Poel
Publicatiedatum
01-06-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 2/2012
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-012-0017-0

Andere artikelen Uitgave 2/2012

Verslaving 2/2012 Naar de uitgave

Verslaving verbeeld

Shame

OriginalPaper

Redactioneel