Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016

01-04-2016 | Forum

Organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland?

Auteurs: Richard Heijink, Jeroen N. Struijs

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Preventieve maatregelen voor groepen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals kinderen met overgewicht en eenzame ouderen, komen in Nederland soms moeizaam van de grond. De partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van deze maatregelen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners en GGD’en ervaren verschillende knelpunten. Zo is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is of hoe preventieve interventies structureel kunnen worden gefinancierd. De minister van VWS heeft eind 2014 toegezegd onderzoek te doen naar de knelpunten en verbeterpunten voor preventie en daarbij ook te kijken naar het buitenland. Tegen deze achtergrond heeft het RIVM in 2015 de organisatie en financiering van preventie in het buitenland bestudeerd, op basis van semigestructureerde interviews met experts uit tien landen en internationale literatuur over de betreffende tien zorgstelsels. Uit het onderzoek blijkt dat de in Nederland ervaren knelpunten veelal ook in het buitenland aan de orde zijn. Tegelijkertijd biedt het buitenland voorbeelden van mogelijke oplossingen die eraan kunnen bijdragen om de in Nederland ervaren knelpunten op te lossen.
Voetnoten
1
Zorgverzekeraars betalen zorgverleners in principe uit op basis van betaaltitels (of ‘prestaties’) die door de NZa op landelijk niveau worden gedefinieerd. Selectieve preventie: bevordert de gezondheid van specifieke groepen met verhoogd gezondheidsrisico. Onder selectieve preventie valt ook het opsporen en toeleiden naar de zorg.
 
2
GK is een joint venture van een regionaal netwerk van artsen en het health management bureauOptiMedis AG.
 
Literatuur
1.
go back to reference RVZ. Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2011. RVZ. Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2011.
2.
go back to reference Berg van den M et al. Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM, 2013. Berg van den M et al. Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM, 2013.
3.
go back to reference KNMG. Preventie en Gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak. Utrecht: KNMG, 2015. KNMG. Preventie en Gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak. Utrecht: KNMG, 2015.
4.
go back to reference Tweede Kamer. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015: Motie van het lid Wolbert. Den Haag: Tweede kamer, 2014. Tweede Kamer. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015: Motie van het lid Wolbert. Den Haag: Tweede kamer, 2014.
5.
go back to reference Heijink R, Struijs JN. Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? Bilthoven: RIVM, 2016. Heijink R, Struijs JN. Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? Bilthoven: RIVM, 2016.
7.
go back to reference Zorgmarktadvies, Financiering van preventie: Analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen. Amsterdam: Zorgmarktadvies, 2015. Zorgmarktadvies, Financiering van preventie: Analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen. Amsterdam: Zorgmarktadvies, 2015.
8.
go back to reference Schang LK, Czabanowska KM, Lin V. Securing funds for health promotion: lessons from health promotion foundations based on experiences from Austria, Australia, Germany, Hungary and Switzerland. Health Promot Int 2012;27:295–305.CrossRefPubMed Schang LK, Czabanowska KM, Lin V. Securing funds for health promotion: lessons from health promotion foundations based on experiences from Austria, Australia, Germany, Hungary and Switzerland. Health Promot Int 2012;27:295–305.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Busse R, Blümel M. Germany: health system review. Health Systems in Transition 2014;16:1–296.PubMed Busse R, Blümel M. Germany: health system review. Health Systems in Transition 2014;16:1–296.PubMed
10.
go back to reference Ruwaard S. et al. Leren van zorgbrede bekostiging à la VS. Innovatieve contracten Amerika prikkelen tot kwaliteit en kostenbeheersing. Medisch contact, 2015. 13: p. 628–631. Ruwaard S. et al. Leren van zorgbrede bekostiging à la VS. Innovatieve contracten Amerika prikkelen tot kwaliteit en kostenbeheersing. Medisch contact, 2015. 13: p. 628–631.
11.
go back to reference Drewes HW et al. Samen werken aan duurzame zorg : Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: RIVM, 2015. Drewes HW et al. Samen werken aan duurzame zorg : Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: RIVM, 2015.
12.
go back to reference Humphries R. Integrated health and social care in England–Progress and prospects. Health Policy 2015;119:856–9.CrossRefPubMed Humphries R. Integrated health and social care in England–Progress and prospects. Health Policy 2015;119:856–9.CrossRefPubMed
14.
go back to reference National Collaboration for Integrated Care and Support. Integrated Care and Support: Our Shared Commitment. London: Department of Health, 2013. National Collaboration for Integrated Care and Support. Integrated Care and Support: Our Shared Commitment. London: Department of Health, 2013.
15.
go back to reference THL. TEAviisari. Making municipal health promotion work visible. Helsinki: National Institute for Health and Welfare, 2015. THL. TEAviisari. Making municipal health promotion work visible. Helsinki: National Institute for Health and Welfare, 2015.
16.
go back to reference Rod MH, Hoybye MT. A case of standardization? Implementing health promotion guidelines in Denmark. Health Promot Int 2015, 2015, dav026. Rod MH, Hoybye MT. A case of standardization? Implementing health promotion guidelines in Denmark. Health Promot Int 2015, 2015, dav026.
17.
go back to reference VWS. Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS: 2015. VWS. Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS: 2015.
Metagegevens
Titel
Organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland?
Auteurs
Richard Heijink
Jeroen N. Struijs
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0052-z

Andere artikelen Uitgave 4/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016 Naar de uitgave