Skip to main content
main-content
Top

20-09-2011 | Nieuws

Opvolgen leefstijladvies hangt samen met cultuur

Culturele opvattingen bemoeilijkten het allochtone pati�nten om diabetesgebonden leefstijladviezen in het dagelijks leven te integreren. De huidige diabetesprogramma�s zijn nog onvoldoende in staat om deze sociale en culturele barri�res te doorbreken. Dat blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd het het NTvG (Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde).

Het bespreekbaar maken van diabetes in de sociale omgeving en het geven van cultuursensitieve leefstijladviezen lijken belangrijke noodzakelijke veranderingen te zijn, om de huidige diabeteszorg meer cultuurcompetent te maken.

Een verkennend focusgroeponderzoek werd verricht bij Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 om inzicht te krijgen in de perceptie, ervaringen en wensen van allochtone patiënten ten aanzien van diabetesgebonden leefstijladviezen en diabetespreventieprogramma’s.

Besproken thema’s waren: dagelijkse omgang met diabetes, integratie van leefstijladviezen in het dagelijks leven en daarbij ervaren moeilijkheden, ervaren sociale steun, en de wensen en behoeften met betrekking tot de huidige diabeteszorg.

In totaal namen 37 allochtone diabetespatiënten deel aan het onderzoek, met een gemiddelde ziekteduur van 13,8 jaar. Kennis over diabetes, over de mogelijke complicaties en over de belangrijkste leefstijladviezen waren in voldoende mate aanwezig. Maar de heersende culturele opvattingen werden als belangrijke belemmeringen ervaren voor het opvolgen van leefstijladviezen.

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.