Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2018 | Artikelen | Uitgave 2/2018

Kind en adolescent 2/2018

Opvoeding en globalisering in westerse landen

Verklaringen voor verschillen in ouder-kindinteracties

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 2/2018
Auteurs:
Dr. Mariëlle J. L. Prevoo, Prof. dr. Catherine S. Tamis-LeMonda
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is een vertaling en bewerking van een eerder verschenen Engelstalig artikel: Prevoo, M. J. L., & Tamis-LeMonda, C. S. (2017). Parenting and globalization in western countries: explaining differences in parent-child interactions. Current Opinion in Psychology, 15: 33–39. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​copsyc.​2017.​02.​003

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar verschillen in ouder-kindinteracties in gezinnen in westerse landen met verschillende etnische achtergronden en van mogelijke verklaringen voor die verschillen. Ouders met verschillende etnische achtergronden verschillen van elkaar wat betreft waarden, doelen en beschikbare middelen in de opvoeding. Die verschillen hebben effect op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Uit vergelijkingen van gezinnen met verschillende etnische achtergronden binnen hetzelfde land blijkt dat ouders die behoren tot een etnische minderheid minder sensitiviteit, meer autoritaire discipline, minder kindgerichte communicatie en minder betrokkenheid bij educatieve activiteiten laten zien dan ouders die behoren tot de etnische meerderheid. Verschillen in ontwikkeling tussen kinderen van verschillende etnische achtergronden kunnen mede hierdoor verklaard worden. Ondanks verschillen tussen etnische groepen in ouder-kindinteracties zijn de verbanden tussen opvoedgedrag en de ontwikkeling van kinderen generaliseerbaar over culturen heen, enkele uitzonderingen daargelaten. De focus op verschillen tussen gezinnen van verschillende etnische achtergronden is gebaseerd op groepsgemiddelden, waardoor de enorme variatie binnen etnische groepen buiten beeld blijft. Variatie in ouder-kindinteracties binnen etnische groepen kan deels verklaard worden door stressoren die samenhangen met een lage sociaaleconomische status (SES), acculturatie en discriminatie.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Kind en adolescent 2/2018 Naar de uitgave