Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2013 | Onderzoek | Uitgave 3/2013

Huisarts en wetenschap 3/2013

Opvattingen van ouderen over levensbeëindiging

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 3/2013
Auteurs:
dr. Hilde Buiting, prof.dr. Dorly Deeg, dr. Dirk Knol, Jochen Ziegelmann, dr. Roeline Pasman, prof.dr. Guy Widdershoven, prof.dr. Bregje Onwuteaka-Philipsen
Belangrijke opmerkingen
Integraal Kankercentrum Nederland, afdeling Registratie & Onderzoek, Utrecht; Universiteit van Amsterdam, afdeling Wijsbegeerte, Amsterdam; VUmc, EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam:
onderzoeker
Deutsches Zen-belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bewerkte vertaling van: Buiting HM, Deeg DJ, Knol DL, Ziegelmann JP, Pasman HR, Widdershoven GA, Onwuteaka-Philipsen BD. Older peoples’ attitudes towards euthanasia and an endof-life pill in the Netherlands: 2001-2009. J Med Ethics 2012;38(5):267-73. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever
prof.dr. G.A.M. Widd.ershoven. Deutsches Zentrum für Altersfra.gen, Berlin: dr. J.P. Ziegelmann 0 Correspondentie:

Š

Buiting HM, Deeg DJH, Knol DL, Ziegelmann JP, Pasman HRW, Widdershoven GAM, Onwuteaka-Philipsen BD. Opvattingen van ouderen over levensbeëindiging. Huisarts Wet 2013;56(3):102-5.

Achtergrond

De groei van het aantal ouderen met chronische ziekten maakt dat vragen over actieve levensbeëindiging steeds belangrijker worden. De opvattingen van de ouderen zelf zijn echter nog nauwelijks geëxploreerd. Wij onderzochten hoe die opvattingen zich in Nederland hebben ontwikkeld tussen 2002 en 2009.

Methode

Wij hebben gebruik gemaakt van metingen uit de cohorten van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Op drie meetmomenten, in 2002, 2006 en 2009, is aan respectievelijk 1284, 1303 en 1245 respondenten van 64 jaar en ouder gevraagd of zij zich konden voorstellen dat zij een arts zouden verzoeken hun leven te beëindigen (euthanasie), dan wel de beschikking zouden willen hebben over een zelfdodingspil (‘laatste-wil-pil’) als zij, zonder ernstig ziek te zijn, niet meer verder zouden willen leven. Op deze gegevens hebben wij een logistische regressieanalyse toegepast om trends in de opvattingen in kaart te brengen en te zoeken naar verbanden met onderliggende demografische en gezondheidskenmerken.

Resultaten

Het percentage respondenten dat positief stond tegenover het euthanasiescenario groeide tussen 2002 en 2009, maar de toename was alleen significant in de jongste leeftijdsgroep (64-74 jaar): 58% in 2002, 64% in 2006 en 70% in 2009. De oddsratio (OR) van 2009 ten opzichte van 2002 was 1,30 (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,17-1,44). Het percentage dat positief stond tegenover een ‘laatste-wil-pil’ was lager, maar groeide ook: 31% in 2002, 33% in 2006 en 45% in 2009 (OR 1,37; 95%-BI 1,23-1,52). Die groei trad exclusief op in de jongste leeftijdsgroep (64-74 jaar). Niet-godsdienstige en hoger opgeleide ouderen stonden in het algemeen positiever tegenover actieve levensbeëindiging.

Conclusie

De opvattingen over actieve levensbeëindiging verschuiven. Steeds meer ouderen kunnen zich voorstellen dat zij ooit euthanasie of een laatste-wil-pil zullen wensen. Dit kan impliceren dat een groeiend aantal mensen er behoefte aan heeft de autonomie tot het laatst toe te behouden. Het laat daarnaast zien dat zorgverleners serieus aandacht moeten blijven besteden aan gepaste zorg in de laatste levensfase.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Huisarts en wetenschap 3/2013 Naar de uitgave

Boekbespreking

Spoed in Vlaanderen

Spreekuur

Zweten