Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Opvallende uitkomsten op persoonlijkheidsvragenlijsten

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De grootste uitdaging voor een diagnosticus is een rode draad te rijgen door de diverse uitkomsten op de persoonlijkheidsvragenlijsten. Welke volgorde in het interpretatieproces kan het beste worden aangehouden en waarop moet worden gelet bij het aaneensmeden van de uitkomsten? Wat te doen wanneer scorecombinaties binnen of tussen instrumenten inconsistent zijn samengesteld? Zicht hierop bevordert een geïndividualiseerde visie op de draagkracht, coping en aangrijpingspunt voor behandeling. Voor de diagnosticus is de beoordeling van interacties tussen traits, ontwikkelings- en situatieve factoren essentieel voor een goed begrip van het klinische beeld. Aan de hand van een DTP-interpretatiemethode van de onderzoeksresultaten kan de diagnosticus proberen hypotheses op te stellen over het relatieve aandeel van ieder domein in het klinische beeld. In dit hoofdstuk zal deze werkwijze nader toegelicht worden voor met name het onderkennen van state-invloeden in het diagnostisch materiaal.
Voetnoten
1
Een extra kritische analyse van ook overig diagnostisch materiaal is daarom vooral bij gemiddelde normscores op zowel de dimensies psychopathologie als verlegenheid op de NKPV ten behoeve van een DTP-interpretatiestrategie aan te bevelen.
 
2
Een in mijn ogen niet erg succesvolle maar wel lovenswaardige manier in de recente MMPI-traditie om te corrigeren voor state (Tellegen et al. 2003).
 
3
Mondelinge mededeling Butcher.
 
Metagegevens
Titel
Opvallende uitkomsten op persoonlijkheidsvragenlijsten
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_6