Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2002

01-06-2002 | Onderzoek kort

Opstap Opnieuw bij Turkse en Marokkaanse gezinnen: werkt het?

Auteur: Cathy van Tuijl

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Opstap Opnieuw is een gezinsstimuleringsprogramma. Aan Opstap Opnieuw nemen moeilijk bereikbare Turkse en Marokkaanse gezinnen deel. Bij deze groepen wordt nagegaan of kortetermijneffecten ruim twee jaar na afloop van het programma behouden dan wel uitgedoofd zijn. Belangrijkste criterium voor effectiviteit is doorstroming in het onderwijs. Het blijkt dat de Turkse groep de voorsprong in doorstroming heeft weten te behouden. Bij de Marokkaanse groep is de voorsprong iets verminderd maar nog steeds substantieel. Programmakinderen stromen 15% vaker door dan kinderen in de controlegroep. Geconcludeerd wordt dat Opstap Opnieuw een effectief programma is voor bestrijding van onderwijsachterstand bij Turkse en Marokkaanse kinderen.
Literatuur
go back to reference Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school outcomes. The Future of Children, 5, 25-50. CrossRef Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school outcomes. The Future of Children, 5, 25-50. CrossRef
go back to reference Campbell, F. A., & Ramey, C. T. (1994). Effects of early intervention on intellectual and academic achievement: a follow-up study of children from low-income families. Child Development, 65, 684-698. CrossRefPubMed Campbell, F. A., & Ramey, C. T. (1994). Effects of early intervention on intellectual and academic achievement: a follow-up study of children from low-income families. Child Development, 65, 684-698. CrossRefPubMed
go back to reference Eldering, L., & Vedder, P., (1992). Opstap. Een opstap naar meer schoolsucces? Amsterdam/Lisse: Swets, & Zeitlinger. Eldering, L., & Vedder, P., (1992). Opstap. Een opstap naar meer schoolsucces? Amsterdam/Lisse: Swets, & Zeitlinger.
go back to reference Groenestege, I., & Legters, G. J. (Red.) (1995). Opstap Opnieuw. Een modern gezinsstimuleringsprogramma voor kinderen in achterstandssituaties. Utrecht: F.S.W. Universiteit Utrecht. Groenestege, I., & Legters, G. J. (Red.) (1995). Opstap Opnieuw. Een modern gezinsstimuleringsprogramma voor kinderen in achterstandssituaties. Utrecht: F.S.W. Universiteit Utrecht.
go back to reference Leseman, P. P. M., Otter, M. E., Blok, H., & Deckers, P. (1999). Effecten van voor- en vroegschoolse educatieve centrumprogramma’s. Een meta-analyse van studies gepubliceerd tussen 1985 en 1996. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 15, 28-37. Leseman, P. P. M., Otter, M. E., Blok, H., & Deckers, P. (1999). Effecten van voor- en vroegschoolse educatieve centrumprogramma’s. Een meta-analyse van studies gepubliceerd tussen 1985 en 1996. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 15, 28-37.
go back to reference Leseman, P. P. M., Sijsling, F. F., Jap-A-Joe, S. R., & Sahin, S. (1995). Gezinsdeterminanten van de cognitieve ontwikkeling van Nederlandse, Surinaamse en Turkse kleuters van 4-5 jaar. Pedagogische Studiën, 72, 186-205. Leseman, P. P. M., Sijsling, F. F., Jap-A-Joe, S. R., & Sahin, S. (1995). Gezinsdeterminanten van de cognitieve ontwikkeling van Nederlandse, Surinaamse en Turkse kleuters van 4-5 jaar. Pedagogische Studiën, 72, 186-205.
go back to reference Leseman, P. P. M., Veen, A., Triesscheijn, B., & Otter, M. (1999). Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide. Verslag van tussentijdse resultaten. Amsterdam: sco Kohnstamm Instituut. Leseman, P. P. M., Veen, A., Triesscheijn, B., & Otter, M. (1999). Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide. Verslag van tussentijdse resultaten. Amsterdam: sco Kohnstamm Instituut.
go back to reference Miedel, W. T., & Reynolds, A. J. (1999). Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: Does it matter? Journal of School Psychology, 37, 379-402. CrossRef Miedel, W. T., & Reynolds, A. J. (1999). Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: Does it matter? Journal of School Psychology, 37, 379-402. CrossRef
go back to reference Reynolds, A. J. (1994). Effects of a preschool plus follow-on intervention for children at risk. Developmental Psychology, 30, 787-804. CrossRef Reynolds, A. J. (1994). Effects of a preschool plus follow-on intervention for children at risk. Developmental Psychology, 30, 787-804. CrossRef
go back to reference Van Tuijl, C. (2001). Effecten van Opstap Opnieuw. Effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Alkmaar; Extern Print. Van Tuijl, C. (2001). Effecten van Opstap Opnieuw. Effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Alkmaar; Extern Print.
Metagegevens
Titel
Opstap Opnieuw bij Turkse en Marokkaanse gezinnen: werkt het?
Auteur
Cathy van Tuijl
Publicatiedatum
01-06-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2002
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060840

Andere artikelen Uitgave 2/2002

Kind en adolescent 2/2002 Naar de uitgave