Skip to main content
Top

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Opgewekte kunstverhalen

Bij dementie gezamenlijk kunst opnieuw ontdekken

Auteurs : S. Oppikofer, K. Wilkening en, S. Angst Fuchs

Gepubliceerd in: Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

Het Zwitserse Centrum voor Gerontologie van de Universiteit van Zürich werkt samen met de Alzheimervereniging Zürich, Sanatorium Kilchberg, Kunsthaus Zürich, gemeente Horgen, verpleeghuis Entlisberg, ouderencentrum Zürich, zorgorganisatie pflegimuri en Kunsthaus Aarau, aan een project waarin kunst en dementie samenkomen. Het door het centrum geïnitieerde project Opgewekte Kunstverhalen zet aan tot het op creatieve wijze verhalen vertellen door mensen met dementie op basis van opvallende afbeeldingen en schilderijen. Dit proces verloopt door middel van het stellen van open vragen. Het programma bestaat sinds 2012 in Zwitserland, en is gebaseerd op de TimeSlips-methode. Deze werkwijze is ontwikkeld door de cultureel antropologe Anne Basting uit de Verenigde Staten, en heeft als basis het samen met mensen met dementie bekijken van afbeeldingen. Deze methode wordt in Zwitserland toegepast in het Kunsthaus Zürich met de aldaar tentoongestelde schilderijen. Het gaat in dit project om het op fantasierijke wijze samenstellen en vertellen van een verhaal en de groepservaring die tijdens dit proces wordt opgedaan. Wat telt is de spontane actie van het verhalen vertellen door de persoon die aan het woord is, die op een niet-oordelende bejegening kan rekenen, en de interactie tussen vragensteller en de persoon met dementie wat het creatieve proces bevordert. Bij aanvang van een nieuwe sessie wordt aan de deelnemers het verhaal van de voorafgaande sessie voorgelezen, als een aanmoediging om het proces in de sessie op gang te brengen.
Voetnoten
1
Basting AD (2009) Forget Memory: Creating Better Lives for People with Dementia. Baltimore: The Johns Hopkins University.
 
2
TimeSlips.Methode: www.​timeslips.​org/​ Mittelman M, Epstein C (2009) Meet Me: Making Art Accessible for People with Dementia. New York: The Museum of Modern Art. Smith JA (2012) Spark! Innovative Program for Seniors with Memory Loss Kindles Creativity And Friendship. Wisconsin People & Ideas, Fall, pp. 14-19.
 
3
Oppikofer S, Wilkening K, Angst S (2014) Aufgeweckte Kunst-Geschichten. www.​zfg.​uzh.​ch/​projekt/​kunst-demenz-2015_​en.​html
 
Metagegevens
Titel
Opgewekte kunstverhalen
Auteurs
S. Oppikofer
K. Wilkening en
S. Angst Fuchs
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0693-0_8