Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2016 | Artikel

Op weg naar een integrale aanpak van verslavingsproblematiek en huiselijk geweld?

Auteurs: Nicolle Prevoo, Dr. Erik Bulten

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Huiselijk geweld is de meestvoorkomende vorm van geweld in Nederland. In dit artikel wordt de praktijk van de behandeling van cliënten met middelenmisbuik en/of afhankelijkheid beschreven, als er daarnaast ook sprake is van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en, meer specifiek, partnergeweld is in de verslavingszorg een veelvoorkomende bijkomstige problematiek. Door de invoering van de meldcode huiselijk geweld en het instellen van aandachtsfunctionarissen binnen (onder andere) de verslavingszorg, is een belangrijke stap gezet. De behandeling van het problematisch middelengebruik is een belangrijk onderdeel van de aanpak van huiselijke geweld. Er bestaat enige evidentie dat, als het problematisch middelengebruik adequaat wordt behandeld, ook het partnergeweld afneemt. Om de effectiviteit van allerlei specifieke interventies voor huiselijk geweld te bepalen, is verder onderzoek noodzakelijk. Nodig is in ieder geval een cliëntgerichte en multidisciplinaire aanpak die alle betrokkenen, ook plegers, zo snel mogelijk naar de juiste plekken in de hulpverlening leidt. Daarvoor is samenwerken tussen instellingen noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat deze samenwerking niet zonder slag of stoot van de grond komt.
Literatuur
go back to reference Caldwell, J. E., Swan, S. C., & Woodbrown, V. D. (2012). Gender differences in intimate partner violence outcomes. Psychology of Violence, 2, 42.CrossRef Caldwell, J. E., Swan, S. C., & Woodbrown, V. D. (2012). Gender differences in intimate partner violence outcomes. Psychology of Violence, 2, 42.CrossRef
go back to reference Dijk, T. van, Veen, M., & Cox, E. (2010). Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart Dijk, T. van, Veen, M., & Cox, E. (2010). Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart
go back to reference Dowling, N., Suomi, A., Jackson, A., Lavis, T., Patford, J., Cockman, S., & Harvey, P. (2016). Problem gambling and intimate partner violence a systematic review and meta-analysis. Trauma Violence Abuse, 17, 43–46CrossRefPubMed Dowling, N., Suomi, A., Jackson, A., Lavis, T., Patford, J., Cockman, S., & Harvey, P. (2016). Problem gambling and intimate partner violence a systematic review and meta-analysis. Trauma Violence Abuse, 17, 43–46CrossRefPubMed
go back to reference Feder, L., & Wilson, D. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers’ behavior? Journal of Experimental Criminology, 1, 239–262.CrossRef Feder, L., & Wilson, D. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers’ behavior? Journal of Experimental Criminology, 1, 239–262.CrossRef
go back to reference Ferwerda, H. (2009). Huiselijk geweld gemeten. Cijfers 2008. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke. Ferwerda, H. (2009). Huiselijk geweld gemeten. Cijfers 2008. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
go back to reference Gregory, R. & Lily, A. (2011) Adolescent violence towards parents. Journal of Aggression, Maltreatment Trauma, 20, 1–19.CrossRef Gregory, R. & Lily, A. (2011) Adolescent violence towards parents. Journal of Aggression, Maltreatment Trauma, 20, 1–19.CrossRef
go back to reference Hammink, A., Altenburg, M., & Schrijvers, C. (2012). De sociale gevolgen van verslaving. Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: IVO. Hammink, A., Altenburg, M., & Schrijvers, C. (2012). De sociale gevolgen van verslaving. Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: IVO.
go back to reference Hussain, N., Sprague, S., Madden, K., Hussain, F. N., Pindiprolu, B., & Bhandari, M. (2015). A comparison of the types of screening tool administration methods used for the detection of intimate partner violence a systematic review and meta-analysis. Trauma Violence Abuse, 16, 60–69 Hussain, N., Sprague, S., Madden, K., Hussain, F. N., Pindiprolu, B., & Bhandari, M. (2015). A comparison of the types of screening tool administration methods used for the detection of intimate partner violence a systematic review and meta-analysis. Trauma Violence Abuse, 16, 60–69
go back to reference Ibabe, I., Jaureguizar, J., & Bentler, P. M. (2013). Risk factors for child-to-parent violence. Journal of Family Violence, 28, 523–534. Ibabe, I., Jaureguizar, J., & Bentler, P. M. (2013). Risk factors for child-to-parent violence. Journal of Family Violence, 28, 523–534.
go back to reference Irons, R., & Schneider, J. P. (1997). When is domestic violence a hidden face of addiction? Journal of Psychoactive Drugs, 29, 337–344.CrossRefPubMed Irons, R., & Schneider, J. P. (1997). When is domestic violence a hidden face of addiction? Journal of Psychoactive Drugs, 29, 337–344.CrossRefPubMed
go back to reference Izaguirre, A., & Calvete, E. (2015). Children who are exposed to intimate partner violence: interviewing mothers to understand its impact on children. Child Abuse and Neglect, 48, 58–67. Izaguirre, A., & Calvete, E. (2015). Children who are exposed to intimate partner violence: interviewing mothers to understand its impact on children. Child Abuse and Neglect, 48, 58–67.
go back to reference Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Substance use disorders in perpetrators of intimate partner violence in a forensic setting. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 430–440.CrossRefPubMed Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Substance use disorders in perpetrators of intimate partner violence in a forensic setting. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 430–440.CrossRefPubMed
go back to reference Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. (2013a). The comparative effectiveness of integrated treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP) and substance abuse treatment alone: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 13, 189. Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. (2013a). The comparative effectiveness of integrated treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP) and substance abuse treatment alone: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 13, 189.
go back to reference Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2013b) Screening on Perpetration and Victimization of Intimate Partner Violence (IPV): two studies on the validity of an IPV screening instrument in patients in substance abuse treatment. PLoS ONE, 8. doi:10.1371/journal.pone.0063681 Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2013b) Screening on Perpetration and Victimization of Intimate Partner Violence (IPV): two studies on the validity of an IPV screening instrument in patients in substance abuse treatment. PLoS ONE, 8. doi:10.1371/journal.pone.0063681
go back to reference Kraanen, F. L., Scholing, A., Hamdoune, M., & Emmelkamp, P. M. (2013c). Integrated treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP): a case study. Clinical Case Studies, 3, 203–217. Kraanen, F. L., Scholing, A., Hamdoune, M., & Emmelkamp, P. M. (2013c). Integrated treatment for substance abuse and partner violence (I-StoP): a case study. Clinical Case Studies, 3, 203–217.
go back to reference Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. (2014). Prediction of intimate partner violence by type of substance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 46, 532–539. Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. (2014). Prediction of intimate partner violence by type of substance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 46, 532–539.
go back to reference Langenderfer, L. (2013). Alcohol use among partner violent adults: reviewing recent literature to inform intervention. Aggression Violent Behavior, 18, 152–158. Langenderfer, L. (2013). Alcohol use among partner violent adults: reviewing recent literature to inform intervention. Aggression Violent Behavior, 18, 152–158.
go back to reference Lecluijze, I., Penders, B., Feron, F. J., & Horstman, K. (2015). Co-production of ICT and children at risk: the introduction of the child index in Dutch child welfare. Children and Youth Services Review, 56, 161–168. Lecluijze, I., Penders, B., Feron, F. J., & Horstman, K. (2015). Co-production of ICT and children at risk: the introduction of the child index in Dutch child welfare. Children and Youth Services Review, 56, 161–168.
go back to reference Macy, R. J., & Goodbourn, M. (2012). Promoting successful collaborations between domestic violence and substance abuse treatment service sectors: a review of the literature. Trauma Violence Abuse, 13, 234–251 Macy, R. J., & Goodbourn, M. (2012). Promoting successful collaborations between domestic violence and substance abuse treatment service sectors: a review of the literature. Trauma Violence Abuse, 13, 234–251
go back to reference Miller, M., Drake, E., & Nafziger, M. (2013). What works to reduce recidivism by domestic violence offenders? Washington State Institute for Public Policy. Miller, M., Drake, E., & Nafziger, M. (2013). What works to reduce recidivism by domestic violence offenders? Washington State Institute for Public Policy.
go back to reference Murphy, C. M., & Ting, L. (2010). The effects of treatment for substance use problems on intimate partner violence: A review of empirical data. Aggression and Violent Behavior, 15, 325–333. Murphy, C. M., & Ting, L. (2010). The effects of treatment for substance use problems on intimate partner violence: A review of empirical data. Aggression and Violent Behavior, 15, 325–333.
go back to reference Pagani, L. S., Tremblay, R. E., Nagin, D., Zoccolillo, M., Vitaro, F., & McDuff, P. (2009). Risk factor models for adolescent verbal and physical aggression toward fathers. Journal of Family Violence, 24, 173–182.CrossRef Pagani, L. S., Tremblay, R. E., Nagin, D., Zoccolillo, M., Vitaro, F., & McDuff, P. (2009). Risk factor models for adolescent verbal and physical aggression toward fathers. Journal of Family Violence, 24, 173–182.CrossRef
go back to reference Radatz, D. L., & Wright, E. M. (2016). Integrating the principles of effective intervention into batterer intervention programming the case for moving toward more evidence-based programming. Trauma Violence Abuse, 17, 72–87CrossRefPubMed Radatz, D. L., & Wright, E. M. (2016). Integrating the principles of effective intervention into batterer intervention programming the case for moving toward more evidence-based programming. Trauma Violence Abuse, 17, 72–87CrossRefPubMed
go back to reference Roozen, H. G. (2006). De Community Reinforcement Approach: operante leerprincipes, sociale-systeem, en gedragsfarmacologie. Verslaving, 2, 3–18.CrossRef Roozen, H. G. (2006). De Community Reinforcement Approach: operante leerprincipes, sociale-systeem, en gedragsfarmacologie. Verslaving, 2, 3–18.CrossRef
go back to reference Schippers, G., Broekman, T., & Buchholz, A. (2011). MATE 2.1. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bêta. Schippers, G., Broekman, T., & Buchholz, A. (2011). MATE 2.1. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bêta.
go back to reference Straus, M. A. (2010). Thirty years of denying the evidence on gender symmetry in partner violence: Implications for prevention and treatment. Partner Abuse, 1, 332–362. Straus, M. A. (2010). Thirty years of denying the evidence on gender symmetry in partner violence: Implications for prevention and treatment. Partner Abuse, 1, 332–362.
go back to reference Stuart, G. L., O’Farrell, T. J., & Temple, J. R. (2009). Review of the association between treatment for substance misuse and reductions in intimate partner violence. Substance Use and Misuse, 44, 1298–1317. Stuart, G. L., O’Farrell, T. J., & Temple, J. R. (2009). Review of the association between treatment for substance misuse and reductions in intimate partner violence. Substance Use and Misuse, 44, 1298–1317.
go back to reference Routt, G., & Anderson, L. (2011). Adolescent violence towards parents. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 20, 1–19. Routt, G., & Anderson, L. (2011). Adolescent violence towards parents. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 20, 1–19.
go back to reference Veen, H. C. J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Veen, H. C. J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
go back to reference Vedel, E. & Emmelkamp, P. (2009). Effectieve psychologische interventies. In I. Franken & W. van den Brink (red.). Handboek verslaving (pag. 387–410). Utrecht: De Tijdstroom. Vedel, E. & Emmelkamp, P. (2009). Effectieve psychologische interventies. In I. Franken & W. van den Brink (red.). Handboek verslaving (pag. 387–410). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Verwijs, L. M., & Lünnemann, K. (2012). Partnergeweld: achtergrond en risicofactoren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Verwijs, L. M., & Lünnemann, K. (2012). Partnergeweld: achtergrond en risicofactoren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Wood, S. L., & Sommers, M. S. (2011). Consequences of intimate partner violence on child witnesses: a systematic review of the literature. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24, 223–236.CrossRefPubMed Wood, S. L., & Sommers, M. S. (2011). Consequences of intimate partner violence on child witnesses: a systematic review of the literature. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24, 223–236.CrossRefPubMed
go back to reference Woodin, E. M., & O’Leary, K. D. (2010). A brief motivational intervention for physically aggressive dating couples. Prevention Science, 11, 371–383.CrossRefPubMed Woodin, E. M., & O’Leary, K. D. (2010). A brief motivational intervention for physically aggressive dating couples. Prevention Science, 11, 371–383.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Op weg naar een integrale aanpak van verslavingsproblematiek en huiselijk geweld?
Auteurs
Nicolle Prevoo
Dr. Erik Bulten
Publicatiedatum
01-02-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-016-0058-x

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Verslaving 1/2016 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Uitgelezen

Uitgelezen