Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014

01-04-2014

Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten! Opzet en werkwijze van het Stem van de Oudere Migrant project.

Auteurs: B. Steunenberg, I. Verhagen, W. J. Ros, N. J. de Wit

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Towards culturally sensitive care for elderly immigrants! Design and development of a community based intervention programme in the Netherlands.

Background

In Western countries, health and social welfare facilities are not easily accessible for elderly immigrants and their needs are sub optimally addressed. A transition is needed towards culturally sensitive services to make cure and care accessible for elderly immigrants. We developed an intervention programme in which ethnic community health workers (CHWs) act as liaisons between immigrant elderly and local health care and social welfare services.

Methods

In a quasi experimental design, the effectiveness of introduction of CHWs, will be evaluated in three (semi) urban residential areas in the Netherlands within three different migrant groups and compared with a control group. The primary outcome is use of health care and social welfare facilities by the elderly. Secondary outcomes are quality of life and functional impairments. Implementation of the intervention programme will be examined with focus groups and data registration of CHW activities. In this paper design and methodological issues are discussed.

Discussion

This study can contribute to the improvement of care for elderly immigrants by developing culturally sensitive care whereby the elderly immigrants themselves actively participate. To enable a successful transition, proper identification and recruitment of CHWs is required. Once proven effective, the CHW function can be further integrated into the existing local health care and welfare system.
Literatuur
1.
go back to reference Schellingerhout R. Gezondheid en Welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004a. Schellingerhout R. Gezondheid en Welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004a.
2.
go back to reference Pharos. Migratie en Gezondheid - Feiten en Cijfers 2012. Utrecht: Stichting Pharos, 2012. Pharos. Migratie en Gezondheid - Feiten en Cijfers 2012. Utrecht: Stichting Pharos, 2012.
3.
go back to reference Denktaş S. Health and Health Care Use of Elderly Immigrants in the Netherlands. A comparative study. Rotterdam: PhD Thesis, Rotterdam University, 2011. Denktaş S. Health and Health Care Use of Elderly Immigrants in the Netherlands. A comparative study. Rotterdam: PhD Thesis, Rotterdam University, 2011.
4.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. Personen: positie in het huishouden, herkomstgroepering, per 1 januari. Internetsite Statline CBS 2010. Beschikbaar via: www.statline.cbs.nl. Gewijzigd op 21 september 2010. Centraal Bureau voor de Statistiek. Personen: positie in het huishouden, herkomstgroepering, per 1 januari. Internetsite Statline CBS 2010. Beschikbaar via: www.​statline.​cbs.​nl. Gewijzigd op 21 september 2010.
6.
go back to reference Denktaş S, Koopmans G, Birnie E, Foets M & Bonsel G. Ethnic background and differences in health care use: a national cross-sectional study of native Dutch and immigrant elderly in the Netherlands. International Journal for Equity in Health 2009;8:35.PubMedCentralPubMedCrossRef Denktaş S, Koopmans G, Birnie E, Foets M & Bonsel G. Ethnic background and differences in health care use: a national cross-sectional study of native Dutch and immigrant elderly in the Netherlands. International Journal for Equity in Health 2009;8:35.PubMedCentralPubMedCrossRef
7.
go back to reference De Graaff FM, Francke AL. Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland: een literatuurstudie naar zorgbehoeften en zorggebruik. Verpleegkunde 2002;17:131-139. De Graaff FM, Francke AL. Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland: een literatuurstudie naar zorgbehoeften en zorggebruik. Verpleegkunde 2002;17:131-139.
8.
go back to reference Van der Wurff FB, Beekman AT, Dijkshoorn H, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004;83:33-41. Van der Wurff FB, Beekman AT, Dijkshoorn H, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004;83:33-41.
9.
go back to reference Smits C, Van ’t Land H. Allochtonen: Psychische aandoeningen, zorggebruik en toegang. In Trendrapportage GGZ 2008 Deel 2: Toegang en Zorggebruik. Basisanalyse. Utrecht: Trimbos Instituut, 2008. Smits C, Van ’t Land H. Allochtonen: Psychische aandoeningen, zorggebruik en toegang. In Trendrapportage GGZ 2008 Deel 2: Toegang en Zorggebruik. Basisanalyse. Utrecht: Trimbos Instituut, 2008.
10.
go back to reference Rijkers C, Van Campen J & Goudsmit M. Niet iedereen hoeft het te weten. Dementiebeleving bij Marokkaanse ouderen in Amsterdam. Cultuur en Migratie en Gezondheid 2011;2:80-89. Rijkers C, Van Campen J & Goudsmit M. Niet iedereen hoeft het te weten. Dementiebeleving bij Marokkaanse ouderen in Amsterdam. Cultuur en Migratie en Gezondheid 2011;2:80-89.
11.
go back to reference Stichting Alzheimer Nederland. Factsheet allochtonen en dementie. Stichting Alzheimer Nederland, 2010. Stichting Alzheimer Nederland. Factsheet allochtonen en dementie. Stichting Alzheimer Nederland, 2010.
12.
go back to reference Gerits Y, Uitenbroek DG, Dijkshoorn H, Verhoeff AP. De communicatie tussen huisarts en Turkse en Marokkaanse patiënten nader bekeken. TSG 2001;79:16-20. Gerits Y, Uitenbroek DG, Dijkshoorn H, Verhoeff AP. De communicatie tussen huisarts en Turkse en Marokkaanse patiënten nader bekeken. TSG 2001;79:16-20.
13.
go back to reference Bruijnzeels MA, De Hoop T & Voorham AJJ. Migrantenvoorlichting in de huisartspraktijk in Rotterdam-Zuid: een evaluatieverslag van de pilotfase. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o, 1998. Bruijnzeels MA, De Hoop T & Voorham AJJ. Migrantenvoorlichting in de huisartspraktijk in Rotterdam-Zuid: een evaluatieverslag van de pilotfase. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o, 1998.
14.
go back to reference Kosec H, Wassie N, Koning C & Van den Bouwhuijsen P. Handreiking WMO Participatie Oudere Migranten en Vluchtelingen. Amsterdam: Regioplan, 2008. Kosec H, Wassie N, Koning C & Van den Bouwhuijsen P. Handreiking WMO Participatie Oudere Migranten en Vluchtelingen. Amsterdam: Regioplan, 2008.
15.
go back to reference Singels L, Drewes M. De effecten van voorlichting in de eigen taal en cultuur in beeld. Resultaten van twintig jaar inzet van voorlichters eigen taal en cultuur en allochtone zorgconsulenten in de lokale gezondheidsbevordering en zorg. Woerden: NIGZ, 2008. Singels L, Drewes M. De effecten van voorlichting in de eigen taal en cultuur in beeld. Resultaten van twintig jaar inzet van voorlichters eigen taal en cultuur en allochtone zorgconsulenten in de lokale gezondheidsbevordering en zorg. Woerden: NIGZ, 2008.
16.
go back to reference Van Gelder E, De Hoop T, Joosten E. Meerwaarde allochtone zorgconsulent. Bij psychosomatische klachten van Turkse en Marokkaanse vrouwen. Resultaten van het project Bruggen Bouwen. Rotterdam: GGD Rotterdam, 2004. Van Gelder E, De Hoop T, Joosten E. Meerwaarde allochtone zorgconsulent. Bij psychosomatische klachten van Turkse en Marokkaanse vrouwen. Resultaten van het project Bruggen Bouwen. Rotterdam: GGD Rotterdam, 2004.
17.
go back to reference Nitsche B, Suiker F. Factsheet Allochtone Ouderen en Wonen. Utrecht: NIZW/Forum, 2003. Nitsche B, Suiker F. Factsheet Allochtone Ouderen en Wonen. Utrecht: NIZW/Forum, 2003.
18.
go back to reference Poort EC, Spijker J, Dijkshoorn H, Reijneveld SA. Zelfredzaamheid en zorggebruik van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migrantenouderen. Tijdschr Gezondheidsw 2003;81:202-9. Poort EC, Spijker J, Dijkshoorn H, Reijneveld SA. Zelfredzaamheid en zorggebruik van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migrantenouderen. Tijdschr Gezondheidsw 2003;81:202-9.
19.
go back to reference Andrews J, Felton GW. Use of community health workers in research with ethnic minority women. J Nurs Sholarsh 2004;36:358-365.CrossRef Andrews J, Felton GW. Use of community health workers in research with ethnic minority women. J Nurs Sholarsh 2004;36:358-365.CrossRef
20.
go back to reference Swider SM. Outcome effectiveness of community health workers: An integrative literature review. Public Health Nursing 2002;19:11-20.PubMedCrossRef Swider SM. Outcome effectiveness of community health workers: An integrative literature review. Public Health Nursing 2002;19:11-20.PubMedCrossRef
21.
go back to reference Verhagen I, Ros WJG, Steunenberg B, De Wit NJ. Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands. BMC Public Health 2013a;13:227. Verhagen I, Ros WJG, Steunenberg B, De Wit NJ. Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands. BMC Public Health 2013a;13:227.
22.
go back to reference Ortiz L. Advocacy and social support: The Multicultural Health Brokers Co-op’s Journey towards Equity of Access to Health. In: Spitzer DL. Engendering Migrant Health: Canadian Perspectives. Toronto: University of Toronto Press, 2011. Ortiz L. Advocacy and social support: The Multicultural Health Brokers Co-op’s Journey towards Equity of Access to Health. In: Spitzer DL. Engendering Migrant Health: Canadian Perspectives. Toronto: University of Toronto Press, 2011.
23.
go back to reference Lutomski JE, Baars MA, Van Kempen JA, et al. Validation of a frailty index from the older persons and informal caregivers survey minimum data set. JAGS 2013;61:1625-1627.CrossRef Lutomski JE, Baars MA, Van Kempen JA, et al. Validation of a frailty index from the older persons and informal caregivers survey minimum data set. JAGS 2013;61:1625-1627.CrossRef
24.
go back to reference Ware J, Kosinksi M, Keller S. SF-12: how to score the SF-12 physical and mental health summary scales. Boston: the Health Institute, New England Medical Center, 1995. Ware J, Kosinksi M, Keller S. SF-12: how to score the SF-12 physical and mental health summary scales. Boston: the Health Institute, New England Medical Center, 1995.
25.
go back to reference Krabbe PF, Stouthard ME, Essink-Bot ML & Bonsel GJ. The effect of adding a cognitive dimension to the EuroQol multiattribute health-status classification system. J Clin Epidemiol 1999;52:293–301.PubMedCrossRef Krabbe PF, Stouthard ME, Essink-Bot ML & Bonsel GJ. The effect of adding a cognitive dimension to the EuroQol multiattribute health-status classification system. J Clin Epidemiol 1999;52:293–301.PubMedCrossRef
26.
go back to reference Reijneveld SA, Spijker J, Dijkshoorn H. Katz’ ADL index assessed functional performance of Turkish, Moroccan, and Dutch elderly. J Clin Epidemiol 2007;60: 382–388.PubMedCrossRef Reijneveld SA, Spijker J, Dijkshoorn H. Katz’ ADL index assessed functional performance of Turkish, Moroccan, and Dutch elderly. J Clin Epidemiol 2007;60: 382–388.PubMedCrossRef
27.
go back to reference Koller M, Aaronson NK, Blazeby J, et al. Translation procedures for standardized quality of life questionnaires: The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) approach. Eur J Cancer 2007, 43 (12): 1810–1820. Koller M, Aaronson NK, Blazeby J, et al. Translation procedures for standardized quality of life questionnaires: The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) approach. Eur J Cancer 2007, 43 (12): 1810–1820.
28.
go back to reference Verhagen I, Ros WJG, Steunenberg B, De Wit NJ. Ethnicity does not account for differences in the health-related quality of life of Turkish, Moroccan, and Moluccan elderly in the Netherlands. 2013b. Submitted. Verhagen I, Ros WJG, Steunenberg B, De Wit NJ. Ethnicity does not account for differences in the health-related quality of life of Turkish, Moroccan, and Moluccan elderly in the Netherlands. 2013b. Submitted.
29.
go back to reference Reijneveld SA. The cross-cultural validity of self-reported use of health care: a comparison of survey and registration data. J Clin Epidemiol. 2000;53:267–272. Reijneveld SA. The cross-cultural validity of self-reported use of health care: a comparison of survey and registration data. J Clin Epidemiol. 2000;53:267–272.
Metagegevens
Titel
Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten! Opzet en werkwijze van het Stem van de Oudere Migrant project.
Auteurs
B. Steunenberg
I. Verhagen
W. J. Ros
N. J. de Wit
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-014-0068-2

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda