Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 1/2015

01-02-2015 | Van de NVMW

Op naar een brede beroepsvereniging

Visie NVMW op verbreding en besluit naamswijziging

Auteur: Lies Schilder

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de loop van 2015 krijgt de NVMW een geheel nieuwe naam. Het is een naam die uitdrukt dat alle sociaal werkers welkom zijn bij de beroepsvereniging. Dat zij hiermee hun eigen identiteit kunnen versterken als maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker of sociaal agogisch werker. Daarnaast bundelen zij hun krachten als sociale professies.
Literatuur
go back to reference Buitink, J., J. Ebskamp & Groothoff, R. (2012). Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Buitink, J., J. Ebskamp & Groothoff, R. (2012). Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
go back to reference Doorn, L. Van (2008). Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Openbare les. Hogeschool Utrecht: Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Doorn, L. Van (2008). Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Openbare les. Hogeschool Utrecht: Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.
go back to reference Ewijk, H. Van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Amsterdam: SWP. Ewijk, H. Van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Amsterdam: SWP.
go back to reference IFSW (International Federation of Social Workers) (2014). Global Definition of the Social Work Profession. Approved by the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014. http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work. Geraadpleegd op 8-12–2014. IFSW (International Federation of Social Workers) (2014). Global Definition of the Social Work Profession. Approved by the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014. http://​ifsw.​org/​policies/​definition-of-social-work.​ Geraadpleegd op 8-12–2014.
go back to reference Jacobs, G. (2002). Humanistics Reflection and Action in the Transitional Space of the Political and the Existential. In A. Halsema, & D van Houten (eds.), Empowering Humanity. State of the Art in Humanistics. Utrecht: De Tijdstroom. pp. 243–255. Jacobs, G. (2002). Humanistics Reflection and Action in the Transitional Space of the Political and the Existential. In A. Halsema, & D van Houten (eds.), Empowering Humanity. State of the Art in Humanistics. Utrecht: De Tijdstroom. pp. 243–255.
go back to reference Jagt, N. (2006). Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW Jagt, N. (2006). Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW
go back to reference Jens, L.F. (1972). Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker. Deventer: Van Loghum Slaterus. Jens, L.F. (1972). Beroepsethiek en code van de maatschappelijk werker. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Jonge, E. de (2014). Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work. Journal of Social Intervention: Theory and Practice (23, nr1), pp. 91–206. Jonge, E. de (2014). Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work. Journal of Social Intervention: Theory and Practice (23, nr1), pp. 91–206.
go back to reference Kamphuis, M. (1948). Het Amerikaanse social casework. Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2(6), pp. 81–85. Kamphuis, M. (1948). Het Amerikaanse social casework. Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2(6), pp. 81–85.
go back to reference Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
go back to reference Laan, G. Van der (1990). Legitimatieproblemen in het maatschap¬pelijk werk. Utrecht: SWP. Laan, G. Van der (1990). Legitimatieproblemen in het maatschap¬pelijk werk. Utrecht: SWP.
go back to reference Laan, G. Van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming. Oratie. Utrecht: Uitgeverij SWP. Laan, G. Van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming. Oratie. Utrecht: Uitgeverij SWP.
go back to reference Linde, M. Van der (2014). Schatgraven in de geschiedenis van het sociaal werk. Rede. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Linde, M. Van der (2014). Schatgraven in de geschiedenis van het sociaal werk. Rede. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism: present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains. Administration & Society, 39, 761–784.CrossRef Noordegraaf, M. (2007). From “Pure” to “Hybrid” Professionalism: present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains. Administration & Society, 39, 761–784.CrossRef
go back to reference Pelt, M. Van, Hutschemaekers, G.J.M., Sleegers, P.J.C. & Hattum, M.J.C. Van (2013). Education for What? Exploring Directions for the Professionalisation of Social Workers. The British Journal of Social Work 21-8-2013, pp. 1–18. Pelt, M. Van, Hutschemaekers, G.J.M., Sleegers, P.J.C. & Hattum, M.J.C. Van (2013). Education for What? Exploring Directions for the Professionalisation of Social Workers. The British Journal of Social Work 21-8-2013, pp. 1–18.
go back to reference Regenmortel, T. Van (2011). Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis Lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting. Regenmortel, T. Van (2011). Lexicon van empowerment. Marie Kamphuis Lezing 2011. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting.
go back to reference Riet, N. Van (2006). Social Work: Mensen helpen tot hun recht te komen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Riet, N. Van (2006). Social Work: Mensen helpen tot hun recht te komen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
go back to reference Schilder, L. (2013a). Leren dat maatschappelijk werkt. Delft: Eburon. Schilder, L. (2013a). Leren dat maatschappelijk werkt. Delft: Eburon.
go back to reference Schilder, L. (2013b). De maatschappelijk werker als gezagsdrager. Marie Kamphuis Lezing 2013. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting/NVMW. Schilder, L. (2013b). De maatschappelijk werker als gezagsdrager. Marie Kamphuis Lezing 2013. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting/NVMW.
go back to reference Scholte, M., Sprinkhuizen, A. & Zuithof, M. (2012). De generalist. De sociale professional aan de basis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Scholte, M., Sprinkhuizen, A. & Zuithof, M. (2012). De generalist. De sociale professional aan de basis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Sectorraad HSAO (2008). Vele takken, één stam. Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen. Amsterdam: SWP. Sectorraad HSAO (2008). Vele takken, één stam. Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen. Amsterdam: SWP.
go back to reference Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.
go back to reference Verharen, L. (2013). Professionele kracht in de transitie jeugdzorg: Gewoon doen! Lectorale rede. In: E. Hooghiemstra en L. Verharen De kracht van het alledaagse. ’s Hertogenbosch, Avans Hogeschool Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving. pp. 34–56. Verharen, L. (2013). Professionele kracht in de transitie jeugdzorg: Gewoon doen! Lectorale rede. In: E. Hooghiemstra en L. Verharen De kracht van het alledaagse. ’s Hertogenbosch, Avans Hogeschool Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving. pp. 34–56.
Metagegevens
Titel
Op naar een brede beroepsvereniging
Visie NVMW op verbreding en besluit naamswijziging
Auteur
Lies Schilder
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-015-0015-5

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Vakblad Sociaal Werk 1/2015 Naar de uitgave

Marie kamphuis archief

Bij die gekken hoor ik niet

Wetten en regels

Transitie in werking

Het veld

Het veld