Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2015 | Onderzoek | Uitgave 11/2015

Huisarts en wetenschap 11/2015

Ook zwangeren gaan naar de huisarts

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2015
Auteurs:
Esther Feijen-de Jong, Frank Baarveld, Danielle Jansen, Jennie Ursum, Menno Reijneveld, François Schellevis
Belangrijke opmerkingen
VUmc, afdeling Midwifery Science, EMGO+ Instituut voor Gezondheid en Zorg, en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Dirk Huizingastraat 3-5, 9713 GL, Groningen: dr. E.I. Feijen-de Jong, verloskundige-onderzoeker. Huisartsopleiding Nederland/Schola Medica, Utrecht: dr. F. Baarveld, huisarts. UMC Groningen, afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale Geneeskunde, Groningen: dr. D.E.M.C. Jansen, universitair docent; prof.dr. S.A. Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde. NIVEL, Utrecht: dr. J. Ursum, senior onderzoeker; prof.dr. F.G. Schellevis, hoofd onderzoeksafdeling (tevens hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam)
Dit artikel is een vertaalde en bewerkte samenvatting van Feijen-de Jong EI, Baarveld F, Jansen DE, Ursum J, Reijneveld SA, Schellevis FG. Do pregnant women contact their general practitioner? A register-based comparison of healthcare utilisation of pregnant and non-pregnant women in general practice. BMC Fam Pract 2013;14:10. Publicatie gebeurt met toestemming.

Samenvatting

Doel

In Nederland heeft de verloskundige of de gynaecoloog de regie over de zorg bij zwangerschap, bevalling en kraambed, maar de huisarts blijft ook voor zwangeren een belangrijke zorgverlener. Wij vergeleken het gebruik van huisartsenzorg (contacten, gestelde diagnoses, medicatievoorschriften en verwijzingen) door zwangere vrouwen met dat door niet-zwangere vrouwen.

Methode

Op basis van gegevens uit de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn voerden wij een longitudinale analyse uit op de gegevens van 15.123 zwangere en 102.564 niet-zwangere vrouwen van 15-45 jaar, geregistreerd door 84 Nederlandse huisartsenpraktijken over de periode 2007-2009.

Resultaten

Zwangeren hadden tijdens de zwangerschap gemiddeld 3,6 contacten met de huisarts (consult, telefonisch, huisbezoek), niet-zwangere vrouwen hadden in een vergelijkbaar tijdsbestek 2,2 contacten. Van de zwangeren had 35% geen enkel contact met de huisarts, van de niet-zwangere vrouwen 50%. Bij zwangeren waren de meest geregistreerde diagnoses ‘zwangerschap’ en ‘urineweginfectie’, bij niet-zwangere vrouwen waren dit ‘urineweginfectie’ en ‘andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte’. Zwangeren kregen gemiddeld 2,1 medicatievoorschriften, niet-zwangere vrouwen 4,4. Zwangeren werden het vaakst verwezen naar een verloskundige of gynaecoloog, niet-zwangere vrouwen het vaakst naar een fysiotherapeut.

Conclusie

De huisarts is voor zwangeren weliswaar niet de centrale, maar wel een belangrijke zorgverlener. Daarom is het noodzakelijk dat de rol van de huisarts in de verloskundige zorgketen versterkt wordt en dat in de opleiding meer aandacht besteed wordt aan verloskundige kennis.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2015

Huisarts en wetenschap 11/2015 Naar de uitgave