Skip to main content
main-content
Top

26-09-2013 | Nieuws

Onverstandig gebruik morfine bij zorg levenseinde

Artsen en verpleegkundigen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) hebben in de zorg rond het levenseinde steken laten vallen. Uit het dossieronderzoek, uitgevoerd door de commissie Danner, blijkt dat in ruim de helft van de gevallen morfine werd gebruikt. Soms alleen om pijn en/of dyspneu te bestrijden, maar vaak ook als palliatieve sedatie waarvoor het geen geschikt middel is. De richtlijn Palliatieve Sedatie van de KNMG werd dan ook zeer vaak niet gevolgd.

De commissie Danner onderzocht de dossiers van alle patiënten die in de periode 1 januari 2010 tot en met 30 november 2012 in het ziekenhuis waren overleden. Een van de conclusies is dat in enkele gevallen toediening van morfine onmiskenbaar tot actieve levensbekorting leidde, hetzij door onoordeelkundig gebruik ervan, hetzij als bedoelde strategie. Echter, in dat laatste geval zonder dat aan de daarvoor wettelijk geldende zorgvuldigheidseisen was voldaan, aldus de commissie.

Rond het levenseinde kan de zorg op verschillende wijzen worden aangepast: behandelingsbeperking, abstinerend beleid, palliatieve sedatie of actieve levensbekorting/-beëindiging. Het dossieronderzoek toont aan dat in het RPZ de grenzen tussen deze categorieën in de onderzoeksperiode vaag geweest zijn. De zorgverleners overlegden bijna altijd wel met de familie over de zorg, maar niet altijd met de patiënt (ook als deze niet wils- of handelingsonbekwaam was, althans volgens de gegevens in het dossier). Deze bevindingen golden voor vrijwel alle afdelingen waar in de onderzoeksperiode patiënten overleden.

 

Duidelijkheid over traject

De aanbevelingen die in de richtlijn palliatieve sedatie staan, moeten onverwijld worden toegepast, stelt de commissie. Ook dient altijd voor alle medewerkers duidelijk te zijn, en voor de patiënt en diens familie indien mogelijk, of er een traject van behandelingsbeperking, abstinerend beleid, palliatieve sedatie of actieve bekorting/-beëindiging van het leven wordt ingezet. In het laatste geval moet dat niet tersluiks gebeuren, maar volgens de richtlijnen die in Nederland gevolgd dienen te worden.

 

Klik hier voor meer informatie over palliatieve zorg en palliatieve sedatie.

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.