Skip to main content
main-content
Top

12-04-2013 | Nieuws

Ontwikkeling van verstandskiezen wellicht beïnvloed door lokale anesthesie

Onderzoekers van de Tufts University School of Dental Medicine hebben ontdekt dat er een verband bestaat tussen het geven van lokale anesthesie aan kinderen tussen de twee en zes jaar en het ontbreken van verstandskiezen. De resultaten van deze epidemiologische studie werden gepubliceerd in het aprilnummer van The Journal of the American Dental Association.

Verstandskiezen zijn mogelijk gevoelig voor schade omdat hun ontwikkeling - in tegenstelling tot die van de andere tanden en kiezen - pas echt begint na de geboorte. Als een kind tussen twee en zes jaar oud is, beginnen de verstandskiezen (derde molaren) zich te ontwikkelen. De verstandskiezen ontstaan meestal in de late tienerjaren of de vroege volwassenheid. Niet iedereen ontwikkelt verstandskiezen.
 

Volgens cijfers van the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons ondervinden negen van de tien volwassenen problemen met de verstandskiezen, zoals slechte adem, pijnklachten, impactie of een infectie. Om deze redenen adviseren tandartsen vaak een operatie om de verstandskiezen te verwijderen.

 

Een zich ontwikkelende verstandskies is relatief lang gevoelig voor letsel omdat de tandkiem heel klein is en slechts bedekt wordt met een dunne laag zacht weefsel. In de beginfase is de verstandskies niet groter dan de diameter van een injectienaald. Het zachte weefsel rond de ontluikende kies bevindt zich dicht bij de plaats waar de injectienaald wordt ingebracht bij lokale anesthesie, bijvoorbeeld bij de behandeling van cariës.
 

Met behulp van het digitale tandheelkundige registratiesysteem van Tufts, identificeerden de onderzoekers gegevens van patiënten die tussen hun tweede en hun zesde levensjaar behandeld waren in de speciale kliniek voor kindertandheelkunde van Tufts en van wie röntgenfoto’s genomen waren. Verstorende factoren zoals vertraagde gebitsontwikkeling werden geëlimineerd. In 220 patiëntendossiers werden 439 locaties in de onderkaak geteld waarin verstandskiezen zich normaal gezien zouden kunnen ontwikkelen. De eerste groep (de controlegroep, 376 locaties), bevatte opnamen van de patiënten die geen lokale anesthesie hadden ontvangen in de onderkaak. Groep twee, de vergelijkingsgroep (63 locaties), bevatte opnamen van patiënten die wel lokale anesthesie ontvingen.
 

In de controlegroep werd bij 1,9% van de locaties geen ontwikkeling van verstandskiezen ontdekt. In de vergelijkingsgroep werd bij 7,9% van de locaties geen ontwikkeling van verstandskiezen ontdekt. De vergelijkinggroep bleek derhalve 4,35 keer meer kans te hebben op het ontbreken van verstandskiezen.
De incidentie van ontbrekende verstandskiezen is daarmee significant hoger in de groep die lokale anesthesie ontving. Vervolgonderzoek met behulp van grotere steekproeven en langere periodes van observatie is nodig om deze bevindingen te bevestigen. De onderzoekers menen met dit onderzoek een begin te hebben gemaakt met het vinden van een procedure om de ontwikkeling van verstandskiezen te stoppen.

 
Literatuur:
Swee J, Silvestri AR, Finkelman MD, Rich AP, Alexander SA, Loo CY. 2013. Inferior Alveolar Nerve Block and Third-Molar Agenesis: A Retrospective Clinical Study. The Journal of the American Dental Association, 144(4), 389-395.

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.