Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Ontwikkeling van het dagelijks handelen

Auteurs : PhD Margo van Hartingsveldt, MSc Jolien van den Houten

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De ontwikkeling van het menselijk handelen wordt in dit hoofdstuk beschreven vanuit het ergotherapeutische perspectief op dagelijks handelen en ontwikkeling, gebaseerd op recente inzichten uit de occupational science. In dit perspectief staat de dynamische interactie tussen de persoon, de context en de activiteiten centraal (interactieperspectief). Mensen blijven zich door te ‘doen’ gedurende hun hele leven ontwikkelen, passen hun dagelijks handelen aan en leren er steeds weer nieuwe activiteiten bij. Drie uitgangspunten zijn voor ergotherapeuten van belang om de ontwikkeling van het dagelijks handelen te kunnen analyseren: de continuïteit in de ontwikkeling, de meervoudige determinanten van persoon en omgeving, en de meervoudige patronen in de niet-lineaire ontwikkeling en de beheersing van handelingen.
Literatuur
go back to reference Bazyk, S., & Case-Smith, J. (2010). School-Based Occupational Therapy. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occupational Therapy with children: understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 713–743). Missouri: Mosby Elsevier. Bazyk, S., & Case-Smith, J. (2010). School-Based Occupational Therapy. In J. Case-Smith & M. C. O’Brien (Eds.), Occupational Therapy with children: understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 713–743). Missouri: Mosby Elsevier.
go back to reference Bendixen, H. J., Kroksmark, U., Magnus, E., Jakobsen, K., Alsaker, S., & Nordell, K. (2006). Occupational pattern: A renewed definition of the concept. Journal of Occupational Science, 13(1), 3–10. CrossRef Bendixen, H. J., Kroksmark, U., Magnus, E., Jakobsen, K., Alsaker, S., & Nordell, K. (2006). Occupational pattern: A renewed definition of the concept. Journal of Occupational Science, 13(1), 3–10. CrossRef
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In T. Husen & T. Postlewaite. (Eds.), International Encyclopedia of education. Oxford: Pergamon/Elsevier. Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In T. Husen & T. Postlewaite. (Eds.), International Encyclopedia of education. Oxford: Pergamon/Elsevier.
go back to reference Case-Smith, J. (2015). Development of childhood occupations. In J. Case-Smith & J. C. O’Brien (Eds.), Occupational Therapy for Children (pag. 65–101). St Louis, Missouri: Mosby Elsevier. Case-Smith, J. (2015). Development of childhood occupations. In J. Case-Smith & J. C. O’Brien (Eds.), Occupational Therapy for Children (pag. 65–101). St Louis, Missouri: Mosby Elsevier.
go back to reference Cranenburgh, C. (2009). Neurowetenschappen 1, een overzicht. Amsterdam: Reed Business. Cranenburgh, C. (2009). Neurowetenschappen 1, een overzicht. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: psychologie van de optiumale ervaring. Amsterdam: Boom. Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: psychologie van de optiumale ervaring. Amsterdam: Boom.
go back to reference Davis, J. A., & Polatajko, H. (2010). Don’t forget the repertoire: The meta occupational issue. Occupational Therapists, 20(3), 20–22. Davis, J. A., & Polatajko, H. (2010). Don’t forget the repertoire: The meta occupational issue. Occupational Therapists, 20(3), 20–22.
go back to reference Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2011). Occupational development. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation, the art and science of living (pag. 135–174). New Yersey: Pearson Education Inc. Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2011). Occupational development. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation, the art and science of living (pag. 135–174). New Yersey: Pearson Education Inc.
go back to reference Davis, J. A., Polatajko, H. J., & Ruud, C. A. (2002). Children’s occupations in context: The influence of history. Journal of Occupational Science, 9(2), 54–64. CrossRef Davis, J. A., Polatajko, H. J., & Ruud, C. A. (2002). Children’s occupations in context: The influence of history. Journal of Occupational Science, 9(2), 54–64. CrossRef
go back to reference Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs abd the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs abd the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef
go back to reference Edwards, D., & Christiansen, C. (2005). Occupational development. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ: Slack Edwards, D., & Christiansen, C. (2005). Occupational development. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ: Slack
go back to reference Erlandsson, L. K., & Christiansen, C. A. (2015). The complexity and patterns of human occupations. In Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being (pag. 113–127). Thorofare, NJ: Slack. Erlandsson, L. K., & Christiansen, C. A. (2015). The complexity and patterns of human occupations. In Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being (pag. 113–127). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Gesell, A. L. (1954). The first five years of life: A guide to the study of the preschool child. London: Methuen. Gesell, A. L. (1954). The first five years of life: A guide to the study of the preschool child. London: Methuen.
go back to reference Hiemstra, D., & Bohlmeijer, E. (2013). De sterkekantenbenadering. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Red.), Handboek positieve psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 123–138). Amsterdam: Uitgeverij Boom. Hiemstra, D., & Bohlmeijer, E. (2013). De sterkekantenbenadering. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Red.), Handboek positieve psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 123–138). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed
go back to reference Hove-ten Moederdijk, K. ten, & Hulstein-Gennep, M. van. (2014). De Activiteitenweger. Amersfoort: Meander Medisch Centrum. Hove-ten Moederdijk, K. ten, & Hulstein-Gennep, M. van. (2014). De Activiteitenweger. Amersfoort: Meander Medisch Centrum.
go back to reference Humphry, Ruth. (2002). Young children’s occupations: Explicating the dynamics of developmental processes. American Journal of Occupational Therapy, 56(2), 171–179. CrossRefPubMed Humphry, Ruth. (2002). Young children’s occupations: Explicating the dynamics of developmental processes. American Journal of Occupational Therapy, 56(2), 171–179. CrossRefPubMed
go back to reference Humphry, Ruth, & Wakeford, Linn. (2006). An occupation-centered discussion of development and implications for practice. American Journal of Occupational Therapy, 60(3), 258–267. CrossRefPubMed Humphry, Ruth, & Wakeford, Linn. (2006). An occupation-centered discussion of development and implications for practice. American Journal of Occupational Therapy, 60(3), 258–267. CrossRefPubMed
go back to reference Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9–23. CrossRef Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9–23. CrossRef
go back to reference Lawton, M. P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the ageing process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton (Eds.), The psychology of adult development and ageing (pag. 619–667). Washington (DC): American Psychological Association. Lawton, M. P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the ageing process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton (Eds.), The psychology of adult development and ageing (pag. 619–667). Washington (DC): American Psychological Association.
go back to reference Lencucha, J. C., Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2013). Living in a blended world: The occupational lives of children of immigrants to Canada. Journal of Occupational Science, 20(2), 185–200. CrossRef Lencucha, J. C., Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2013). Living in a blended world: The occupational lives of children of immigrants to Canada. Journal of Occupational Science, 20(2), 185–200. CrossRef
go back to reference Leseman, P. (2005). Genetisceh onbepaaldheid en culturele variatie: Is het merocratisch ideaal houdbaar. In S. Karsten & P. Sleegers (Red.), Onderwijs en ongelijkheid: Grenzen aan de maakbaarheid. Antwerpen: Garant. Leseman, P. (2005). Genetisceh onbepaaldheid en culturele variatie: Is het merocratisch ideaal houdbaar. In S. Karsten & P. Sleegers (Red.), Onderwijs en ongelijkheid: Grenzen aan de maakbaarheid. Antwerpen: Garant.
go back to reference Lewin, K. (1935). Environmental forces in child behavior and development: A dynamic theory of personality. New York: McGraw-Hill Book Co. Lewin, K. (1935). Environmental forces in child behavior and development: A dynamic theory of personality. New York: McGraw-Hill Book Co.
go back to reference Mandich, A., & Rodger, S. (2006). Doing, being and becoming: Their importance for children. In S. Rodger & J. Ziviani (Eds.), Occupational Therapy with children: Understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 115–135). Oxford: Blackwell Publishing. Mandich, A., & Rodger, S. (2006). Doing, being and becoming: Their importance for children. In S. Rodger & J. Ziviani (Eds.), Occupational Therapy with children: Understanding children’s occupations and enabling participation (pag. 115–135). Oxford: Blackwell Publishing.
go back to reference McGraw, M. B. (1945). The neuromuscular maturation of the human infant. New York: Columbia University Press. McGraw, M. B. (1945). The neuromuscular maturation of the human infant. New York: Columbia University Press.
go back to reference Morison, S. J., Ames, E. W., & Chisholm, K. (1995). The development of children adopted from Romanian orphanages. Merrill-Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology, 41, 411–430. Morison, S. J., Ames, E. W., & Chisholm, K. (1995). The development of children adopted from Romanian orphanages. Merrill-Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology, 41, 411–430.
go back to reference Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York: Basic books. Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York: Basic books.
go back to reference Pierce, D. (2014). Occupational science for occupational therapy. Thorofare, NJ: Slack. Pierce, D. (2014). Occupational science for occupational therapy. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation – second edition (pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation – second edition (pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Schkade, J. K., & McClung, M. (2001). Occupational adaptation into practice, concepts and cases. Thorofare, NJ: Slack. Schkade, J. K., & McClung, M. (2001). Occupational adaptation into practice, concepts and cases. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2007). Motor control Theory and practical applications (3rd ed.). Philadelphia: Lippingcott Williams & Wilkins. Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2007). Motor control Theory and practical applications (3rd ed.). Philadelphia: Lippingcott Williams & Wilkins.
go back to reference Thelen, E., & Smith, L. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge: MIT Press. Thelen, E., & Smith, L. (1994). A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge: MIT Press.
go back to reference Volman, M. J., & Wimmers, R. (2006). Theorieen over motorische ontwikkeling. In R. Empelen, M. W. Nijhuis-van der Sanden & A. Hartman, (Eds.). Kinderfysiotherapie (pag. 33–59). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Volman, M. J., & Wimmers, R. (2006). Theorieen over motorische ontwikkeling. In R. Empelen, M. W. Nijhuis-van der Sanden & A. Hartman, (Eds.). Kinderfysiotherapie (pag. 33–59). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Harvard: University Press. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Harvard: University Press.
go back to reference Wiseman, J. O., Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2005). Occupational development: Towards an understanding of children’s doing. Journal of Occupational Science, 12(1), 26–35. CrossRef Wiseman, J. O., Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2005). Occupational development: Towards an understanding of children’s doing. Journal of Occupational Science, 12(1), 26–35. CrossRef
go back to reference Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational Therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell. Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational Therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell.
Metagegevens
Titel
Ontwikkeling van het dagelijks handelen
Auteurs
PhD Margo van Hartingsveldt
MSc Jolien van den Houten
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_12