Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2007

01-04-2007 | Artikelen

Ontwikkeling van de Gedragsobservatieschaal Psychomotorische therapie voor demente ouderen (GPMT-dem).

Betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit

Auteurs: S. Lauriks, R. M. Dröes

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

PDevelopment of the Behaviour observation scale for Psychomotor Therapy for elderly people with dementia (BPMT-dem).Reliability and concurrent validity This article describes the development of the Behaviour observation scale for Psychomotor Therapy for elderly people with dementia (BPMT-dem). This scale was developed in the late 1980s in order to evaluate the effect of psychomotor group therapy on the cognitive, social, and emotional functioning of elderly people with dementia within the therapy situation.
The currently described research investigates inter-assessor reliability and internal consistency of the ten subscales (such as memory, orientation, contact with others, initiative, anxious behaviour, aggressive behaviour) and three domains, as well as the scale’s correlation with other observation scales (concurrent validity) in two different patient groups. The first group consisted of clients receiving psychomotor therapy in a nursing home or a psychiatric hospital (N = 130). Inter-assessor reliability (Cohen’s kappa) varied between 0.27 and 1.00, the internal consistency of the subscales (Cronbach’s alpha) was calculated between 0.46 and 0.86, and that of the domains between 0.76 and 0.81. Based on the findings of this study 15 of the original 88 items were removed, 5 items were moved to other subscales and the text of 2 items was changed. Next, the subscale internal consistency and concurrent validity of this modified (73-item version) BPMT-dem was investigated in a group of 41 elderly participating in a support programme in meeting centres for elderly people with dementia and their caregivers. Cronbach’s alpha for the subscales in this study was calculated between 0.47 and 0.86. To determine concurrent validity, the BPMT-dem was compared with (subscales of) the Assessment Scale for Elderly Patients (ASEP), Behavioural assessment for Intramural Psychogeriatrics (BIP), Brief Cognitive Rating Scale (BCRS) and the Cornell Scale for Depression in Dementia. Correlations with related BPMT-dem subscales varied between 0.38 and 0.75.
The inter-assessor reliability and concurrent validity of the 73-item version of the BPMT-dem are satisfactory. The internal consistency of 6 subscales is sufficient, and recommendations are proposed to improve the consistency of the remaining subscales. Further research to test the unidimensionality and scalability of the subscales of the BPMT-dem, as well as the effect of the recommended reformulation and removal of items, is recommended. Before the instrument can be used in actual practice, the psychometric qualities of the BPMT-dem73 need to be studied in a larger and in terms of severity of dementia more heterogeneous study sample, so that statements can also be made on which norms to use in various subgroups of elderly with dementia.
Tijdschr Gerontol Geriatr 2007; 38: 88-99
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Dröes RM. In beweging, over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Nijkerk: Intro, 1991. Dröes RM. In beweging, over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Nijkerk: Intro, 1991.
go back to reference Dröes RM (red.). Amsterdamse ontmoetingscentra: een nieuwe vorm van ondersteuning voor dementerende mensen en hun verzorgers: over de gebruikers, de effectstudie en de implementatie in het reguliere aanbod - Eindrapport. Amsterdam: Thesis Publishers, 1996. Dröes RM (red.). Amsterdamse ontmoetingscentra: een nieuwe vorm van ondersteuning voor dementerende mensen en hun verzorgers: over de gebruikers, de effectstudie en de implementatie in het reguliere aanbod - Eindrapport. Amsterdam: Thesis Publishers, 1996.
go back to reference Dröes RM. Beweeg met ons mee! Een activeringsprogramma in groepsverband voor dementerende mensen. Maarsen: Elsevier/De Tijdstroom, 1997. Dröes RM. Beweeg met ons mee! Een activeringsprogramma in groepsverband voor dementerende mensen. Maarsen: Elsevier/De Tijdstroom, 1997.
go back to reference Dasler J van. Bewogen door beweging : bewegingsagogie en bewegingstherapie in de psychogeriatrie. Nijkerk: Intro, 1994. Dasler J van. Bewogen door beweging : bewegingsagogie en bewegingstherapie in de psychogeriatrie. Nijkerk: Intro, 1994.
go back to reference Verstraten PFJ, Eekelen C van. Handleiding voor de GIP: gedragsobservatieschaal voor intramurale psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1987. Verstraten PFJ, Eekelen C van. Handleiding voor de GIP: gedragsobservatieschaal voor intramurale psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1987.
go back to reference Kam P van der, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971. Kam P van der, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971.
go back to reference Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology 1994; 44(12): 2308-2314.PubMed Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology 1994; 44(12): 2308-2314.PubMed
go back to reference Kat MG, Jonghe JF de, Aalten P, Kalisvaart CJ, Dröes RM, Verhey FR. Neuropsychiatrische symptomen bij dementie: psychometrische aspecten van de Neuropsychiatric Inventory (NPI) Nederlandse versie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33(4): 150-5.PubMed Kat MG, Jonghe JF de, Aalten P, Kalisvaart CJ, Dröes RM, Verhey FR. Neuropsychiatrische symptomen bij dementie: psychometrische aspecten van de Neuropsychiatric Inventory (NPI) Nederlandse versie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33(4): 150-5.PubMed
go back to reference Jonghe JF de, Kat MG, Kalisvaart CJ, Boelaarts L. Neuropsychiatric inventory questionnaire (NPI-Q): A validity study of the Dutch form. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34(2):74-7.PubMed Jonghe JF de, Kat MG, Kalisvaart CJ, Boelaarts L. Neuropsychiatric inventory questionnaire (NPI-Q): A validity study of the Dutch form. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34(2):74-7.PubMed
go back to reference Coppenolle H van, Simons J. Van observatie naar psychomotorische therapie. Leuven/Amersfoort: Acco, 1986 Coppenolle H van, Simons J. Van observatie naar psychomotorische therapie. Leuven/Amersfoort: Acco, 1986
go back to reference Baardman I, Jong JG de. Het meten van lichaamswaardering. Bewegen en Hulpverlening 1984; 1, 28-42. Baardman I, Jong JG de. Het meten van lichaamswaardering. Bewegen en Hulpverlening 1984; 1, 28-42.
go back to reference Mei SH van der, Roosmalen R van. Gedragsobservatieschaal voor de Psychomotorische Therapie bij demente ouderen. Interne publicatie. Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1992. Mei SH van der, Roosmalen R van. Gedragsobservatieschaal voor de Psychomotorische Therapie bij demente ouderen. Interne publicatie. Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1992.
go back to reference Meijer AHH, Smit CH. Gedragsobservatieschaal voor de Psychomotorische Therapie bij demente ouderen: een vervolgonderzoek naar de betrouwbaarheid en de interne consistentie van de GPMT-92. Interne publicatie. Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1994. Meijer AHH, Smit CH. Gedragsobservatieschaal voor de Psychomotorische Therapie bij demente ouderen: een vervolgonderzoek naar de betrouwbaarheid en de interne consistentie van de GPMT-92. Interne publicatie. Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1994.
go back to reference Flapper B. Een onderzoek naar de soortgenoot validiteit en de homogeniteit van de GPMT-73. Interne publicatie Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1998. Flapper B. Een onderzoek naar de soortgenoot validiteit en de homogeniteit van de GPMT-73. Interne publicatie Faculteit der Bewegingswetenschappen - vakgroep Bewegingsagogiek. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1998.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (third edition revised). Washington DC: American Psychiatric Association, 1987. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (third edition revised). Washington DC: American Psychiatric Association, 1987.
go back to reference Hirs WM (eindred.). Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps. Voorburg: Raad voor Gezondheidsresearch, TNO, 1981. Hirs WM (eindred.). Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps. Voorburg: Raad voor Gezondheidsresearch, TNO, 1981.
go back to reference Kaufer DI, Cummings JL, Ketchel P, Smith V, MacMillan A, Shelley T. Validation of the NPI-Q, a brief clinical form of the neurpsychiatric inventory. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2000; 12(2): 233-9PubMed Kaufer DI, Cummings JL, Ketchel P, Smith V, MacMillan A, Shelley T. Validation of the NPI-Q, a brief clinical form of the neurpsychiatric inventory. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2000; 12(2): 233-9PubMed
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, Leon MJ de, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139(9): 1136-9PubMed Reisberg B, Ferris SH, Leon MJ de, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139(9): 1136-9PubMed
go back to reference Reisberg B, Auer SR, Monteiro I, Boksay I, Sclan SG. Behavioral disturbances of dementia: an overview of phenomenology and methodologic concerns. Int Psychogeriatr. 1996; 8(2): 169-182.CrossRefPubMed Reisberg B, Auer SR, Monteiro I, Boksay I, Sclan SG. Behavioral disturbances of dementia: an overview of phenomenology and methodologic concerns. Int Psychogeriatr. 1996; 8(2): 169-182.CrossRefPubMed
go back to reference Muskens JB. Het beloop van dementie: een exploratief longitudinaal onderzoek in de huisartspraktijk. Nijmegen: SNN, 1993. Muskens JB. Het beloop van dementie: een exploratief longitudinaal onderzoek in de huisartspraktijk. Nijmegen: SNN, 1993.
go back to reference Reisberg B, Schneck MK, Ferris SH, Schwarz GE, Leon MJ de. The Brief Cognitive Rating Scale: findings in primary degenerative dementia (PDD). Psychopharmacological Bulletin, 1983; 19: 47-50. Reisberg B, Schneck MK, Ferris SH, Schwarz GE, Leon MJ de. The Brief Cognitive Rating Scale: findings in primary degenerative dementia (PDD). Psychopharmacological Bulletin, 1983; 19: 47-50.
go back to reference Alexopoulos GS, Abrams RC, Shamoian CA. Cornell scale for depression in dementia. Biological Psychiatry 1988; 23: 271-284.CrossRefPubMed Alexopoulos GS, Abrams RC, Shamoian CA. Cornell scale for depression in dementia. Biological Psychiatry 1988; 23: 271-284.CrossRefPubMed
go back to reference Dröes RM, Breebaart E. Amsterdamse Ontmoetingscentra: Een nieuwe vorm van ondersteuning voor thuiswonende ouderen en hun verzorgers - Eindrapport voorstudie. Amsterdam: Thesis Publishers, 1994. Dröes RM, Breebaart E. Amsterdamse Ontmoetingscentra: Een nieuwe vorm van ondersteuning voor thuiswonende ouderen en hun verzorgers - Eindrapport voorstudie. Amsterdam: Thesis Publishers, 1994.
go back to reference Meer B, Bakker JA. The Stockton Geriatric Rating Scale. J Gerontol 1966; 21: 392-403PubMed Meer B, Bakker JA. The Stockton Geriatric Rating Scale. J Gerontol 1966; 21: 392-403PubMed
go back to reference Sande JP van de. Gedragsobservatie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986 Sande JP van de. Gedragsobservatie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986
go back to reference Nunnally JC. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978 Nunnally JC. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1978
go back to reference Diesfeldt HFA. De depressielijst voor stemmingsonderzoek in de psychogeriatrie: meetpretenties en schaalbaarheid. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 224-233PubMed Diesfeldt HFA. De depressielijst voor stemmingsonderzoek in de psychogeriatrie: meetpretenties en schaalbaarheid. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 224-233PubMed
Metagegevens
Titel
Ontwikkeling van de Gedragsobservatieschaal Psychomotorische therapie voor demente ouderen (GPMT-dem).
Betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit
Auteurs
S. Lauriks
R. M. Dröes
Publicatiedatum
01-04-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2007
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074831

Andere artikelen Uitgave 2/2007

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2007 Naar de uitgave

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking