Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-09-2002 | Artikel

Ontwikkeling in relaties

Auteur: Marcel A. G. van Aken

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2002

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Momenteel dreigen de gedragswetenschappen gedomineerd te worden door biologisch georiënteerd onderzoek. Door een te eenzijdige nadruk op de biologische (waaronder genetische) achtergronden van gedrag kan echter de situatie ontstaan dat er te weinig aandacht is voor de rol van de omgeving. In dit artikel wordt ingegaan op de interacties tussen persoon en omgeving. Belangrijke elementen van deze persoon-omgeving interacties worden besproken: de persoonlijkheid van een kind, de manier waarop persoonlijkheid en de sociale omgevingen van het kind samenwerken in het vormgeven van de ontwikkeling, en de systeemkenmerken van de omgeving. Deze bespreking leidt tot conclusies die consequenties voor het denken over preventie en interventie hebben.
Literatuur
go back to reference Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (1999). Resilient, overcontrolled and undercontrolled personality prototypes in childhood: Replicability, predictive power, and the trait/type issue. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 815-832.CrossRefPubMed Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (1999). Resilient, overcontrolled and undercontrolled personality prototypes in childhood: Replicability, predictive power, and the trait/type issue. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 815-832.CrossRefPubMed
go back to reference Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2002). Basic tendencies and characteristic adaptations in personality – relationship transactions. Manuscript submitted for publication. Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2002). Basic tendencies and characteristic adaptations in personality – relationship transactions. Manuscript submitted for publication.
go back to reference Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Validity of Big Five personality judgments in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality. Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Validity of Big Five personality judgments in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality.
go back to reference Bell, R. Q. (1968). A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization. Psychological Review, 75, 81-95.CrossRefPubMed Bell, R. Q. (1968). A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization. Psychological Review, 75, 81-95.CrossRefPubMed
go back to reference Belsky, J., Hsieh, K., & Crnic, K. (1998). Mothering, fathering, and infant negativity as antecedents of boys’ externalising problems and inhibition at age 3 years: Differential susceptibility to rearing experience? Development and Psychopathology, 10, 301-319.CrossRefPubMed Belsky, J., Hsieh, K., & Crnic, K. (1998). Mothering, fathering, and infant negativity as antecedents of boys’ externalising problems and inhibition at age 3 years: Differential susceptibility to rearing experience? Development and Psychopathology, 10, 301-319.CrossRefPubMed
go back to reference Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposium on Child Psychology (Vol. 13, pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposium on Child Psychology (Vol. 13, pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum
go back to reference Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G. (1973). Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. New York: HarperCollins. Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G. (1973). Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. New York: HarperCollins.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850.CrossRef Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850.CrossRef
go back to reference Caspi, A. (2000). The child is the father of the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 158-172.CrossRefPubMed Caspi, A. (2000). The child is the father of the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 158-172.CrossRefPubMed
go back to reference Erel, O., & Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118, 108-132.CrossRefPubMed Erel, O., & Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118, 108-132.CrossRefPubMed
go back to reference Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain: A review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 97-116.CrossRefPubMed Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain: A review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 97-116.CrossRefPubMed
go back to reference Gottlieb, G. (2000). Environmental and behavioural influences on gene activity. Current Directions in Psychological Science, 9, 93-97.CrossRef Gottlieb, G. (2000). Environmental and behavioural influences on gene activity. Current Directions in Psychological Science, 9, 93-97.CrossRef
go back to reference Granic, I. (2000). The self-organisation of parent-child relations: Beyond bi-directional models. In M. D. Lewis, & I. Granic (Eds.), Emotion, development, and self-organisation: Dynamic systems approaches to emotional development (pp. 267-297). New York: Cambridge University Press. Granic, I. (2000). The self-organisation of parent-child relations: Beyond bi-directional models. In M. D. Lewis, & I. Granic (Eds.), Emotion, development, and self-organisation: Dynamic systems approaches to emotional development (pp. 267-297). New York: Cambridge University Press.
go back to reference Kochanska, G. (1997). Multiple pathways to conscience for children with different temperaments: From toddlerhood to age 5. Developmental psychology, 33, 228-240.CrossRefPubMed Kochanska, G. (1997). Multiple pathways to conscience for children with different temperaments: From toddlerhood to age 5. Developmental psychology, 33, 228-240.CrossRefPubMed
go back to reference Lamborn, S., Dornbusch, S., & Steinberg, L. (1996). Ethnicity and community context as moderators of the relation between family decision making and adolescent adjustment. Child Development, 66, 283-301.CrossRef Lamborn, S., Dornbusch, S., & Steinberg, L. (1996). Ethnicity and community context as moderators of the relation between family decision making and adolescent adjustment. Child Development, 66, 283-301.CrossRef
go back to reference Lewis, M. (1997). Altering fate: Why the past does not predict the future. New York: Guilford. Lewis, M. (1997). Altering fate: Why the past does not predict the future. New York: Guilford.
go back to reference Lewis, M. D. (2000). The promise of dynamic systems approaches for an integrated account of human development. Child Development, 71, 36-43.CrossRefPubMed Lewis, M. D. (2000). The promise of dynamic systems approaches for an integrated account of human development. Child Development, 71, 36-43.CrossRefPubMed
go back to reference Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predicators of juvenile conduct problems and delinquency. In M. Tonry, & N. Morris (Eds.), Crime and Justice (Vol 7, pp. 219-339). Chicago: University of Chicago Press. Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predicators of juvenile conduct problems and delinquency. In M. Tonry, & N. Morris (Eds.), Crime and Justice (Vol 7, pp. 219-339). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1999). Trait explanations in personality psychology. European Journal of Personality Psychology, 9, 231-252. McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1999). Trait explanations in personality psychology. European Journal of Personality Psychology, 9, 231-252.
go back to reference McHale, J., Johnson, D., & Sinclair, R. (1999). Family dynamics, preschoolers’ family representations, and preschool peer relationships. Early Education and Development, 10, 373-401.CrossRef McHale, J., Johnson, D., & Sinclair, R. (1999). Family dynamics, preschoolers’ family representations, and preschool peer relationships. Early Education and Development, 10, 373-401.CrossRef
go back to reference McHale, J. P., & Rasmussen, J. L. (1998). Co-parental and family group-level dynamics during infancy: Early precursors of child and family functioning during preschool. Development and Psychopathology, 10, 39-58.CrossRefPubMed McHale, J. P., & Rasmussen, J. L. (1998). Co-parental and family group-level dynamics during infancy: Early precursors of child and family functioning during preschool. Development and Psychopathology, 10, 39-58.CrossRefPubMed
go back to reference McHale, J. P., Kuersten-Hogan, R., Lauretti, A., & Rasmussen, J. L. (2000). Parental reports of coparenting and observed coparenting behavior during the toddler period. Journal of Family Psychology, 14, 220-236.CrossRefPubMed McHale, J. P., Kuersten-Hogan, R., Lauretti, A., & Rasmussen, J. L. (2000). Parental reports of coparenting and observed coparenting behavior during the toddler period. Journal of Family Psychology, 14, 220-236.CrossRefPubMed
go back to reference Minuchin, S. (1974). Families & family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press. Minuchin, S. (1974). Families & family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
go back to reference NICHD Early Child Care Research Network (1997). The effects of infant child care on infant-mother attachment. Child Development, 68, 860-879. NICHD Early Child Care Research Network (1997). The effects of infant child care on infant-mother attachment. Child Development, 68, 860-879.
go back to reference Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia. Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia.
go back to reference Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427-441.CrossRef Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427-441.CrossRef
go back to reference Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 126, 3-25.CrossRefPubMed Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 126, 3-25.CrossRefPubMed
go back to reference Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (1998). Temperament. In N. Eisenberg (Ed.), W. Damon (series Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional and personality development (pp. 105-176). New York: Wiley. Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (1998). Temperament. In N. Eisenberg (Ed.), W. Damon (series Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional and personality development (pp. 105-176). New York: Wiley.
go back to reference Rutter, M. (2000). Psychosocial influences: Critiques, findings, and research needs. Development and Psychopathology, 12, 375-405.CrossRefPubMed Rutter, M. (2000). Psychosocial influences: Critiques, findings, and research needs. Development and Psychopathology, 12, 375-405.CrossRefPubMed
go back to reference Rutter, M. (2001). Testing hypotheses on specific environmental causal effects on behavior. Psychological Bulletin, 127, 291-324.CrossRefPubMed Rutter, M. (2001). Testing hypotheses on specific environmental causal effects on behavior. Psychological Bulletin, 127, 291-324.CrossRefPubMed
go back to reference Rutter, M. (2002). Nature, nurture, and development: From evangelism through science towards policy and practice, Child Development, 73, 1-21.CrossRefPubMed Rutter, M. (2002). Nature, nurture, and development: From evangelism through science towards policy and practice, Child Development, 73, 1-21.CrossRefPubMed
go back to reference Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, 1-19.CrossRefPubMed Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, 1-19.CrossRefPubMed
go back to reference Schauerte, C., Branje, S. J. T., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Familiäre Unterstützungsbeziehungen: Familientypen und ihre Bedeutung für die einzelnen Familienmitglieder. Psychologie in Erziehung und Unterricht. Schauerte, C., Branje, S. J. T., & Van Aken, M. A. G. (in druk). Familiäre Unterstützungsbeziehungen: Familientypen und ihre Bedeutung für die einzelnen Familienmitglieder. Psychologie in Erziehung und Unterricht.
go back to reference Scholte, R. H. J., Van Lieshout, C. F. M., & Van Aken, M. A. G. (2001). Relational support in adolescence: factors, types, and adjustment. Journal of Research in Adolescence, 11, 71-94.CrossRef Scholte, R. H. J., Van Lieshout, C. F. M., & Van Aken, M. A. G. (2001). Relational support in adolescence: factors, types, and adjustment. Journal of Research in Adolescence, 11, 71-94.CrossRef
go back to reference Suomi, S. J. (2000). A biobehavioral perspective on developmental psychopathology: Excessive aggression and serotonergic dysfunction in monkeys. In A. Sameroff & M. Lewis (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 237-256). New York: Kluwer. Suomi, S. J. (2000). A biobehavioral perspective on developmental psychopathology: Excessive aggression and serotonergic dysfunction in monkeys. In A. Sameroff & M. Lewis (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 237-256). New York: Kluwer.
go back to reference Turkheimer, E. & Waldrop, M. C. (2000). Nonshared environment: A theoretical, methodological, and quantitative review. Psychological Bulletin, 126, 78-108.CrossRefPubMed Turkheimer, E. & Waldrop, M. C. (2000). Nonshared environment: A theoretical, methodological, and quantitative review. Psychological Bulletin, 126, 78-108.CrossRefPubMed
go back to reference Van Aken, M. A. G. & Asendorpf, J. B. (1997). Support by parents, classmates, friends, and siblings in preadolescence: Covariation and compensation across relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 14, 81-95.CrossRef Van Aken, M. A. G. & Asendorpf, J. B. (1997). Support by parents, classmates, friends, and siblings in preadolescence: Covariation and compensation across relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 14, 81-95.CrossRef
go back to reference Van Aken, M. A. G., Van Lieshout, C. F. M., Scholte, R. H. J., & Haselager, G. J. T. (2002). Personality types in childhood and adolescence: Main effects and Person-Relationship transactions. In L. Pulkkinen, & A. Caspi (Eds.), Pathways to succesful development: Personality over the life course (pp. 129-156). New York: Cambridge University Press. Van Aken, M. A. G., Van Lieshout, C. F. M., Scholte, R. H. J., & Haselager, G. J. T. (2002). Personality types in childhood and adolescence: Main effects and Person-Relationship transactions. In L. Pulkkinen, & A. Caspi (Eds.), Pathways to succesful development: Personality over the life course (pp. 129-156). New York: Cambridge University Press.
go back to reference Van den Boom, D. C., & Majdandic, M. (2002, in druk). Onderzoek naar het effect van opvoeding: verleden en toekomst. In A. Vyt, M. van Aken, J. Bosch, R. J. van der Gaag, & W. Ruijssenaars. (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Van den Boom, D. C., & Majdandic, M. (2002, in druk). Onderzoek naar het effect van opvoeding: verleden en toekomst. In A. Vyt, M. van Aken, J. Bosch, R. J. van der Gaag, & W. Ruijssenaars. (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van Lieshout, C. F. M., Van Aken, M. A. G., & Scholte, R. H. J. (1998). Adolescenten met verschillende persoonlijkheidstypen: Hun sociale relaties en hun psychosociaal functioneren. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 114-133. Van Lieshout, C. F. M., Van Aken, M. A. G., & Scholte, R. H. J. (1998). Adolescenten met verschillende persoonlijkheidstypen: Hun sociale relaties en hun psychosociaal functioneren. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 114-133.
go back to reference Weinert, F. E., & Schneider, W. (1999) (Eds.) Individual development from 3 to 12: Findings from the Munich longitudinal study. New York: Cambridge University Press. Weinert, F. E., & Schneider, W. (1999) (Eds.) Individual development from 3 to 12: Findings from the Munich longitudinal study. New York: Cambridge University Press.
Metagegevens
Titel
Ontwikkeling in relaties
Auteur
Marcel A. G. van Aken
Publicatiedatum
01-09-2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2002
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060847

Andere artikelen Uitgave 3/2002

Kind en adolescent 3/2002 Naar de uitgave

Opmerkelijk

(No) harm done?