Skip to main content
Top
Literatuur
go back to reference Beunderman, R., Savenije, A., Mattheijer, M., & Willems, P. (Red.) (2004). Meer kleur in de jeugd- gg z. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4054-5, 160 p., € 23,50.Dit is de weerslag van een in 2003 gehouden reeks van themabijeenkomsten, georganiseerd door de Amsterdamse Jeugd-ggz. In veertien hoofdstukken behandelen de auteurs, die allemaal werkzaam zijn binnen Jeugd-ggz, verschillende aspecten van interculturalisatie, variërend van culturele aspecten van intake, diagnostiek en behandeling tot intercultureel personeelsbeleid. Naast de beschrijving van de voetangels en klemmen waarmee de hulpverleners geconfronteerd kunnen worden, bieden de auteurs ook handvatten om dergelijke problemen op te lossen. Beunderman, R., Savenije, A., Mattheijer, M., & Willems, P. (Red.) (2004). Meer kleur in de jeugd- gg z. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4054-5, 160 p., € 23,50.Dit is de weerslag van een in 2003 gehouden reeks van themabijeenkomsten, georganiseerd door de Amsterdamse Jeugd-ggz. In veertien hoofdstukken behandelen de auteurs, die allemaal werkzaam zijn binnen Jeugd-ggz, verschillende aspecten van interculturalisatie, variërend van culturele aspecten van intake, diagnostiek en behandeling tot intercultureel personeelsbeleid. Naast de beschrijving van de voetangels en klemmen waarmee de hulpverleners geconfronteerd kunnen worden, bieden de auteurs ook handvatten om dergelijke problemen op te lossen.
go back to reference De Wit, J., Slot, W., & Van Aken, M. (Red.) (2004). Psychologie van de adolescentie. Basisboek. Baarn: hb uitgevers, isbn 90-5574-210-4, 246 p., € 32,50.De redacteuren, Wim Slot en Marcel van Aken, kozen ervoor na het overlijden van de eerste auteur van dit standaardwerk, Jan de Wit, een nieuwe aanpak te volgen bij de 23e (!) editie: specialisten werden benaderd om bestaande hoofdstukken te actualiseren of te bewerken. Het resultaat is een evenwichtig, goed gedocumenteerd boek over adolescentiepsychologie waarin achtereenvolgens ingegaan wordt op: theorieën over adolescentie; biologische, cognitieve, emotionele en morele ontwikkeling; de rol van het gezin en van leeftijdgenoten; psychoseksuele ontwikkeling; identiteitsontwikkeling; internaliserende en externaliserende problemen; en hulpverlening. De Wit, J., Slot, W., & Van Aken, M. (Red.) (2004). Psychologie van de adolescentie. Basisboek. Baarn: hb uitgevers, isbn 90-5574-210-4, 246 p., € 32,50.De redacteuren, Wim Slot en Marcel van Aken, kozen ervoor na het overlijden van de eerste auteur van dit standaardwerk, Jan de Wit, een nieuwe aanpak te volgen bij de 23e (!) editie: specialisten werden benaderd om bestaande hoofdstukken te actualiseren of te bewerken. Het resultaat is een evenwichtig, goed gedocumenteerd boek over adolescentiepsychologie waarin achtereenvolgens ingegaan wordt op: theorieën over adolescentie; biologische, cognitieve, emotionele en morele ontwikkeling; de rol van het gezin en van leeftijdgenoten; psychoseksuele ontwikkeling; identiteitsontwikkeling; internaliserende en externaliserende problemen; en hulpverlening.
go back to reference Goossens, L., Hutsebaut, D., & Verschueren, K. (Red.) (2004). Ontwikkeling en levensloop. Leuven: Universitaire Pers Leuven, isbn 90-5867-407-x, 471 p., € 54,00.Ter gelegenheid van het emeritaat van de Leuvense hoogleraar ontwikkelingspsychologie, Alfons Marcoen, is een lijvig vriendenboek samengesteld met daarin vier secties: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Vooral de eerste twee secties bevatten voor lezers van Kind en Adolescent interessante bijdragen met thema’s zoals: stoornissen in de zelfregulatie bij kinderen en adolescenten; interventies ter verbetering van ouderlijke sensitiviteit; het zelfconcept van jonge kinderen; dat van jongeren in verband met schoolse prestaties; eenzaamheid bij adolescenten; en het loskomen van ouders. Goossens, L., Hutsebaut, D., & Verschueren, K. (Red.) (2004). Ontwikkeling en levensloop. Leuven: Universitaire Pers Leuven, isbn 90-5867-407-x, 471 p., € 54,00.Ter gelegenheid van het emeritaat van de Leuvense hoogleraar ontwikkelingspsychologie, Alfons Marcoen, is een lijvig vriendenboek samengesteld met daarin vier secties: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Vooral de eerste twee secties bevatten voor lezers van Kind en Adolescent interessante bijdragen met thema’s zoals: stoornissen in de zelfregulatie bij kinderen en adolescenten; interventies ter verbetering van ouderlijke sensitiviteit; het zelfconcept van jonge kinderen; dat van jongeren in verband met schoolse prestaties; eenzaamheid bij adolescenten; en het loskomen van ouders.
go back to reference Levering, B. (2004). Dat komt vanzelf wel goed en 21 andere opvoedingsclichés. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-630-1, 76 p., € 8,90.De uitgeverij swp bundelde de korte verhalen die Bas Levering in de jaren schreef over het waarheidsgehalte van dooddoeners in het pedagogisch denken. Zo blijkt de zegswijze ‘Jong geleerd is oud gedaan’ niet altijd even accuraat. De overpeinzingen in het boekje leveren bij elkaar een vermakelijk resultaat op. Levering, B. (2004). Dat komt vanzelf wel goed en 21 andere opvoedingsclichés. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-630-1, 76 p., € 8,90.De uitgeverij swp bundelde de korte verhalen die Bas Levering in de jaren schreef over het waarheidsgehalte van dooddoeners in het pedagogisch denken. Zo blijkt de zegswijze ‘Jong geleerd is oud gedaan’ niet altijd even accuraat. De overpeinzingen in het boekje leveren bij elkaar een vermakelijk resultaat op.
go back to reference Roosen, C. J. A., Savenije, A., Kolman, A., & Beunderman, R. (Red.) (2004). Adolescenten en de liefde. Psychotherapie met adolescenten. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4007-3, 231 p., € 27,50.De subtitel van het boek is niet dekkend voor de inhoud. Uiteenlopende auteurs belichten het onderwerp ‘adolescenten en de liefde’ uit zeer verschillende perspectieven: de mythen die er over het thema bestaan, liefde en religie, liefde en allochtoon-zijn in Nederland, homoseksualiteit en adolescenten, hoe jongeren over liefde chatten en sms-en, liefde en psychische stoornissen en liefde in therapie. Het boek is daardoor een cultuurdocument. Roosen, C. J. A., Savenije, A., Kolman, A., & Beunderman, R. (Red.) (2004). Adolescenten en de liefde. Psychotherapie met adolescenten. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4007-3, 231 p., € 27,50.De subtitel van het boek is niet dekkend voor de inhoud. Uiteenlopende auteurs belichten het onderwerp ‘adolescenten en de liefde’ uit zeer verschillende perspectieven: de mythen die er over het thema bestaan, liefde en religie, liefde en allochtoon-zijn in Nederland, homoseksualiteit en adolescenten, hoe jongeren over liefde chatten en sms-en, liefde en psychische stoornissen en liefde in therapie. Het boek is daardoor een cultuurdocument.
go back to reference Verheij, F., & Treffers, Ph. D. A. (Red.) (2004). Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4051-0, 598 p., € 65,00.Een selectie van invloedrijke publicaties op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De oudste publicatie dateert van 1798, de meeste recente van 1982. De publicaties zijn weergegeven in de oorspronkelijke taal (Engels, Duits en Nederlands). Per stoornisgebied geven de redacteuren een informatieve inleiding. Verheij, F., & Treffers, Ph. D. A. (Red.) (2004). Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4051-0, 598 p., € 65,00.Een selectie van invloedrijke publicaties op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De oudste publicatie dateert van 1798, de meeste recente van 1982. De publicaties zijn weergegeven in de oorspronkelijke taal (Engels, Duits en Nederlands). Per stoornisgebied geven de redacteuren een informatieve inleiding.
go back to reference Vyt, A., Van Aken, M. A. G., Bosch, J. D., Van der Gaag, R. J., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (Red.) (2004). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6. (2004-2005). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, isbn 90-313-4370-6, 378 p., € 62,25; abonnees op Kind en Adolescent Review ontvangen 20% korting.In dit zesde deel van het Jaarboek wordt onder meer aandacht geschonken aan enkele specifieke aspecten van antisociaal gedrag bij jongeren. Daarnaast wordt ingegaan op: probleemgedrag en pesten op school; de ontwikkeling van taal-, spraak- en spellingsvaardigheden; hulpverlening aan jongeren met culturele ontworteling en zelfmoordgedrag; leerstoornissen, autisme en psychosociale moeilijkheden; en risicogedrag voor de gezondheid (zoals roken en overmatig lijnen). Tot slot zijn er twee bijdragen over de relatie tussen ouderschapsvariabelen en ontwikkeling. Vyt, A., Van Aken, M. A. G., Bosch, J. D., Van der Gaag, R. J., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (Red.) (2004). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6. (2004-2005). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, isbn 90-313-4370-6, 378 p., € 62,25; abonnees op Kind en Adolescent Review ontvangen 20% korting.In dit zesde deel van het Jaarboek wordt onder meer aandacht geschonken aan enkele specifieke aspecten van antisociaal gedrag bij jongeren. Daarnaast wordt ingegaan op: probleemgedrag en pesten op school; de ontwikkeling van taal-, spraak- en spellingsvaardigheden; hulpverlening aan jongeren met culturele ontworteling en zelfmoordgedrag; leerstoornissen, autisme en psychosociale moeilijkheden; en risicogedrag voor de gezondheid (zoals roken en overmatig lijnen). Tot slot zijn er twee bijdragen over de relatie tussen ouderschapsvariabelen en ontwikkeling.
go back to reference Weijenberg, J. (2004). Professionele ouderbegeleiding. Een systemische wegwijzer voor hulpverleners. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4008-1, 120 p., € 16,50.Dit boek, primair geschreven voor hulpverleners die werkzaam zijn in de jeugdzorg (groepsopvoeders, gezinswerkers), geeft een introductie in een aantal concepten en vaardigheden die relevant zijn bij de begeleiding van ouders en gezinnen. Na een bespreking van twee theoretische kaders, de systeemtheorie en de communicatietheorie, behandelt de auteur onderwerpen als loyaliteit, hulpbronnen, doelgericht werken en begeleidingsvaardigheden. In een apart hoofdstuk gaat Weijenberg in op gezinsgesprekken met allochtone gezinnen. Weijenberg, J. (2004). Professionele ouderbegeleiding. Een systemische wegwijzer voor hulpverleners. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-4008-1, 120 p., € 16,50.Dit boek, primair geschreven voor hulpverleners die werkzaam zijn in de jeugdzorg (groepsopvoeders, gezinswerkers), geeft een introductie in een aantal concepten en vaardigheden die relevant zijn bij de begeleiding van ouders en gezinnen. Na een bespreking van twee theoretische kaders, de systeemtheorie en de communicatietheorie, behandelt de auteur onderwerpen als loyaliteit, hulpbronnen, doelgericht werken en begeleidingsvaardigheden. In een apart hoofdstuk gaat Weijenberg in op gezinsgesprekken met allochtone gezinnen.
Metagegevens
Titel
Ontvangen
Auteur
   
Publicatiedatum
01-06-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060951

Andere artikelen Uitgave 2/2005

Kind en adolescent 2/2005 Naar de uitgave