Skip to main content
main-content

Over dit boek

De inleiding van een onderzoeksverslag krijgt vaak de vorm van een trechter: breed beg- nen met iets algemeens of alledaags.Vervolgens wordt hier een algemene probleemstelling uitgehaald, met behulp van literatuurverwijzingen. Het algemene probleem wordt in een specifieke vraag (of enkele vragen) geconcretiseerd. Ten slotte verengt de inleiding zich v- der: de eigen aanpak wordt kort aangeduid. Soms heeft een onderzoeker alle vertrouwen in een gangbare opvatting (bijvoorbeeld een theorie), maar is het onderzoek bedoeld om die opvatting (of theorie) voor alle zekerheid toch nog eens een keer te toetsen. Dan is het goed om in de inleiding hypothesen en spe- fieke verwachtingen af te leiden uit de gangbare opvatting. Ook dat is een concretisering die bij de trechtervorm past. Het komt echter vaak voor dat onderzoekers helemaal niet zulke duidelijke verwachtingen over uitkomsten hebben. Dan is het zinloos om hypothesen te formuleren. De inleiding maakt dan vooral duidelijk wat de ‘zoekrichting’is. Zoiets is bijvoorbeeld het geval als - gevens worden verzameld om een probleem op te lossen. Hoe concreter de zoekrichting is beschreven, des te smaller is de trechter geworden. Methode Een beschrijving van de methode van onderzoek moet volgens een Amerikaanse auteur voldoen aan drie c’s: clear, comprehensive en compelling (Reis,2000,p.85). In het Ned- lands verdwijnt helaas de alliteratie: helder, bondig en dwingend.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Het onderzoeksverslag als betoog

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Soorten onderzoeksverslagen

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Literatuuronderzoek

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Enkele voorbeelden van empirisch onderzoek

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Een veelgebruikte indeling bij empirisch onderzoek

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Literatuurverwijzingen volgens de APA

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Hulpmiddelen bij het schrijven

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Het gezichtspunt van de lezer

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Overtuigend schrijven

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Stijlvol schrijven

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Gedragsregels

Karel Soudijn

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Beoordelingscriteria

Karel Soudijn

Nawerk

Meer informatie