Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

23-03-2016 | Onderzoek

Onderzoek naar het effect van littekenbehandeling op houding, gemeten middels voetdruk

Auteurs: Tom Van Dijck, Zoë Braal

Gepubliceerd in: Podosophia | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De gevolgen van het litteken na een keizersnede worden onderschat, terwijl een keizersnede tegenwoordig zo vaak wordt toegepast. Adhesievorming na een grote operatie zoals de keizersnede komt vaak voor en leidt tot veel klachten. Op grond van de literatuur bestaat het vermoeden dat deze adhesievorming kan leiden tot houdingsverandering en bewegingsbeperking door de veranderde spanning in de fascie ter plaatse van het litteken. In dit onderzoek is nagegaan wat het effect op de houding is van het manueel behandelen van een verkleving van het litteken in de buikwand na een keizersnede. Aangezien de voet de basis is van de ondersteuning van het lichaam en plantaire druk verdeelt in relatie tot houdingsdeviaties, is dit effect nagegaan met voetdrukmetingen.
Voor zover bekend is hier niet eerder onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven voor het nader exploreren van de relatie tussen littekenbehandeling na keizersnede en houdingsverandering om de klachten van de vrouwen na een keizersnede te helpen verminderen.
Literatuur
1.
go back to reference Bordoni B, Zanier E. Skin, fascias, and scars: symptoms and systemic connections. J Multidis Healthcare. 2013;7:11–24.CrossRef Bordoni B, Zanier E. Skin, fascias, and scars: symptoms and systemic connections. J Multidis Healthcare. 2013;7:11–24.CrossRef
2.
go back to reference Bove GM, Chapelle SL. Visceral mobilization can lyse and prevent peritoneal adhesions in a rat model. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2012;16(1):76–82.CrossRefPubMed Bove GM, Chapelle SL. Visceral mobilization can lyse and prevent peritoneal adhesions in a rat model. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2012;16(1):76–82.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Jerome JJ. et al. Foundations for Osteopatic medicine. Pennsylvania: Rose Tree; 1997. Jerome JJ. et al. Foundations for Osteopatic medicine. Pennsylvania: Rose Tree; 1997.
4.
go back to reference Diamond MP, Freeman ML. Clinical implications of postsurgical adhesions. Hum Reprod Update. 2001;7(6):567–76.CrossRefPubMed Diamond MP, Freeman ML. Clinical implications of postsurgical adhesions. Hum Reprod Update. 2001;7(6):567–76.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Rosário JLP. A review of the utilization of baropodometry in postural assessment. J Bodywork Mov Ther. 2014;18(2):215–9.CrossRef Rosário JLP. A review of the utilization of baropodometry in postural assessment. J Bodywork Mov Ther. 2014;18(2):215–9.CrossRef
6.
go back to reference Myers TW. Anatomy trains, 2nd. ed. Toronto: Elsevier; 2009. Myers TW. Anatomy trains, 2nd. ed. Toronto: Elsevier; 2009.
Metagegevens
Titel
Onderzoek naar het effect van littekenbehandeling op houding, gemeten middels voetdruk
Auteurs
Tom Van Dijck
Zoë Braal
Publicatiedatum
23-03-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Podosophia / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 0929-5380
Elektronisch ISSN: 1876-5815
DOI
https://doi.org/10.1007/s12481-016-0108-7

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Podosophia 2/2016 Naar de uitgave

Biomechanica en Bewegingsanalyse

Waarom de m. tibialis anterior zo sterk is