Skip to main content
Top

2007 | hbo | Boek

Onderzoek en behandeling van de heup

Orthopedische casuïstiek

Redacteuren: Koos van Nugteren, Dos Winkel

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Orthopedische Casuïstiek

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit praktijkgerichte boek besteedt uitgebereid aandacht aan de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende heupaandoeningen. De aandoeningen worden beschreven aan de hand van concrete patiëntencasuïstiek. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over de therapie worden vertaald naar concrete oefenprogramma's.

De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en foto's. Beschreven worden – onder andere– heupartrose, collumfracturen, liesblessures, laterale heuppijn en avasculaire necrose van de femurkop.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Geleidelijk ontstane pijn in de rechterknie bij een 69-jarige man
Abstract
Geleidelijk ontstond er kniepijn (rechts) bij een 69-jarige man. Hij vermoedde dat de pijn verband hield met overbelasting als gevolg van verbouwingswerkzaamheden in zijn huis. Hij had er vooral last van als hij in bed op zijn rug of op zijn rechterzij lag.
Koos van Nugteren
2. Pijn en tintelingen in het linkerbeen bij een 78-jarige man
Abstract
In enkele dagen tijd ontstond pijn in het linkerbeen van een 78-jarige man.
Irma Pelgrim
2a. Addendum: coxartrosecoxartrose en spinale stenosespinale stenose, een veelvoorkomende en moeilijk te differentiëren combinatie bij ouderen
Abstract
In de (para)medische praktijk zien we dikwijls ouderen met uitstralende pijn in de benen. Twee veelvoorkomende oorzaken van beenpijn – zeker op latere leeftijd – zijn spinale stenose en heupartrose . Het is vaak moeilijk om aan de hand van het klinisch beeld te differentiëren of sprake is van heupartrose of spinale stenose. Het wordt nog lastiger als sprake (b)lijkt te zijn van beide aandoeningen.
Irma Pelgrim
2b. Addendum: revalidatierevalidatie na een totale heupprothesetotale heupprothese
Abstract
De tendens bestaat om na het plaatsen van een totale heupprothese (thp) de opnameduur in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Als er geen complicaties optreden, wordt een patiënt soms al na drie of vier dagen ontslagen. Een snelle revalidatie waarbij rekening wordt gehouden met een juiste belasting van de endoprothese, blijkt van groot belang te zijn voor het succes van deze operatie. In dit addendum worden richtlijnen besproken voor het revalideren van een patiënt die een totale heupprothese heeft gekregen.
Cindy Walravens
3. Plotselinge toename van reeds maandenlang bestaande liespijn bij een 54-jarige duikster
Abstract
Als duikgids op een Caribisch eiland maakte een 54-jarige vrouw al vele jaren dagelijks vaak twee of meer duiken. Meestal betrof het vrij ondiepe, maar wel langdurige duiken duiken van 75 minuten of meer. Sinds ongeveer vier maanden voelde zij tijdens belasting een zeurende pijn in de linkerlies, die in rust echter weer vrij snel verdween. Haar moeder leed aan coxartrose en patiënte ging ervan uit dat nu ook bij haarzelf de heup begon te ‘slijten’. Tijdens een (duik)vakantie op Bonaire nam de liespijn opeens hevig toe. De pijn straalde nu ook uit naar de voorzijde van het bovenbeen en naar de rug. Belasten van het linkerbeen was niet meer mogelijk. In het kleine ziekenhuis van Bonaire kon patiënte een okselkruk lenen, zodat zij zich nog enigszins kon redden. Nog diezelfde dag onderzocht ik haar.
Dos Winkel
3a. Addendum: avasculaire necrose
Abstract
Avasculaire necrose is niet een opzichzelfstaande aandoening; het is een pathologische eindtoestand van botweefsel, veroorzaakt door factoren die de bloedvoorziening doen stagneren.1 Die factoren kunnen zeer divers van aard zijn.
Koos van Nugteren
4. Pijn in het rechterbeen en onvermogen het been te belasten,enkele weken na een val op de rechterheup bij een 78-jarige vrouw
Abstract
Een blinde man struikelde in zijn woonkamer, viel tegen zijn echtgenote, en trok haar mee in zijn val. Beiden vielen op de grond. Hij mankeerde niets, maar zij voelde een hevige pijn in haar rechterheup en kon niet meer opstaan. Aangezien haar huisarts een heupfractuur vermoedde, werd zij direct per ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar men een röntgenfoto van de heup nam. Deze toonde echter geen afwijkingen en patiënte werd weer naar huis gestuurd en verwezen naar een fysiotherapeut voor behandeling van een contusie van de heup.
Koos van Nugteren, Mascha Friderichs
4a. Addendum: heupfracturen
Abstract
Heupfracturen vormen een groeiend probleem in Nederland. In 2004 ondergingen 18 212 patiënten een operatie vanwege een heupfractuur. Dit aantal neemt nog steeds toe, met ongeveer 230 nieuwe gevallen per jaar. De ziekenhuismortaliteit daalt en was in 2004 5,6%. De stijgende incidentie, de dalende mortaliteit, en een steeds korter wordende opnameduur in het ziekenhuis zorgen ervoor dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op verpleeghuizen en fysiotherapeuten in de eerste lijn voor de zorg voor heupfractuurpatiënten.
Mascha Friderichs
5. Geleidelijk optredende heuppijn bij een 41-jarige tennisser
Abstract
Geleidelijk ontstond liespijn bij een 41-jarige sportieve man. Aanvankelijk was sprake van pijn aan de binnenzijde van zijn rechterbovenbeen als hij begon met tennissen. Tijdens het tennissen verdween de pijn, maar na afloop van het sporten kwam de pijn weer terug. De dagen na het sporten had hij in het algemeen wat meer pijn. Hij besteedde er aanvankelijk niet veel aandacht aan. Toen de pijn – drie maanden na aanvang van de klachten – niet meer verdween tijdens het sporten, nam hij contact op met zijn fysiotherapeut.
Koos van Nugteren
6. Laterale heuppijn, spontaan ontstaan bij een 86-jarige vrouw
Abstract
Een 86-jarige vrouw kreeg, zonder duidelijk voorafgaand trauma, pijn aan de laterale zijde van de linkerheup. De pijn ontstond van de ene op de andere dag. Zij voelde de pijn het meest tijdens het lopen. Hoewel zij voorheen nooit een stok gebruikte, was dit nu absoluut noodzakelijk om te kunnen lopen. In zit had zij geen last. Ook ’s nachts voelde zij geen pijn zolang zij er niet op ging liggen. Als zij echter op de aangedane linkerzij lag, ontstond wel pijn. Toen na twee maanden de situatie nog steeds hetzelfde was, raadpleegde zij haar huisarts. Deze verwees haar naar de fysiotherapeut.
Koos van Nugteren
6a. Addendum: tendinosetendinose van heupabductorenheupabductoren als oorzaak van het trochanter major pijnsyndroomtrochanter major pijnsyndroom
Abstract
De trochanter major is een grote apofyse waar belangrijke spieren aanhechten. Deze spieren zorgen voor het bewegen van het been tijdens de zwaaifase en hebben een belangrijke functie bij het ‘dragen’ van het lichaam op het standbeen; vrijwel het gehele lichaam wordt gedragen door de heupkop, terwijl de heupabductoren voorkómen dat men door de heup zakt. De heupabductoren moeten hiervoor enorme krachten genereren. Wanneer degeneratie (tendinose) van de heupabductoren optreedt, kunnen gemakkelijk partiële rupturen in het peesweefsel ontstaan. Meestal scheurt het anterieure deel van de pees van de m. gluteus medius of minimus. Een dergelijke situatie uit zich als een complex van symptomen dat ook wel het trochanter major pijnsyndroom wordt genoemd.1,5
Koos van Nugteren
Nawerk
Meer informatie
Titel
Onderzoek en behandeling van de heup
Redacteuren
Koos van Nugteren
Dos Winkel
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6356-8
Print ISBN
978-90-313-5115-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6356-8