Skip to main content
main-content
Top

12-10-2014 | Nieuws

Onderzoek behandeling dwangklachten bij kinderen

Lidewij Wolters onderzocht in haar promotieonderzoek de behandeling van dwangklachten bij kinderen. Wanneer cognitieve interventies niet aanslaan bij kinderen, betekent dit in de praktijk dat uitsluitend gedragstherapie, bestaande uit exposure en responspreventie, ook kan volstaan.

Het onderzoek Towards improving treatment for childhood OCD: Analyzing mediating mechanisms & non-response stelt onder andere de cognitieve verklaringsmodellen voor dwangstoornissen bij kinderen en jongeren ter discussie. Het veranderen van cognities als essentieel onderdeel van de behandeling van een dwangstoornis is volgens Wolters misschien niet zo noodzakelijk als de gangbare cognitieve verklaringsmodellen veronderstellen. Het veranderen van cognities tijdens een therapie van kinderen met een dwangstoornis kan goed werken, maar lijkt niet essentieel te zijn voor een afname van dwangsymptomen. Wanneer cognitieve interventies niet aanslaan bij kinderen, betekent dit in de praktijk dat uitsluitend gedragstherapie, bestaande uit exposure en responspreventie, ook kan volstaan.

 

Een andere conclusie met belangrijke implicaties voor de praktijk is dat kinderen met ernstige dwangklachten uiteindelijk ook goed kunnen profiteren van de behandeling. Dit geldt tevens voor kinderen met dwangklachten die daarnaast kenmerken hebben van een autismespectrumstoornis, én voor kinderen die aanvankelijk weinig verbetering laten zien bij een behandeling op cognitief- gedragstherapeutische basis. Wel is daar soms meer tijd voor nodig. Weinig verbetering aan het begin van de behandeling hoeft nog niets te zeggen over het uiteindelijke succes van de behandeling. Langer doorbehandelen met cognitieve gedragstherapie kan voor een aanzienlijk deel van de kinderen tot verdere verbetering leiden.

 

Dus naast doorzettingsvermogen en vertrouwen van de cliënt bij de behandeling, hangt het succes van de behandeling ook af van de volharding van de therapeut. Een belangrijke boodschap van Lidewij Wolters voor elke therapeut bij wie zo nu en dan de moed in de schoenen zinkt tijdens het werken met - de soms zeer hardnekkige - dwangklachten van kinderen.

 

Bron: Kind en Adolescent Praktijk 2-2014, Renske Pols, Towards improving treatment for childhood ocd: analysing mediating mechanisms & non-response

 

Meer lezen in BSL Psychologie Totaal >>

 

Behandeling van de dwangstoornis: na het protocol, Else de Haan, Yvette Krol, Lidewij Wolters, Kind en Adolescent Praktijk 2-2007

 

De behandeling van een dwangstoornis bij een jongen met autisme en een lichte verstandelijke beperking, Lidewij Wolters, Kind en Adolescent Praktijk 4-2007

 

Addressing barriers to change in the treatment of childhood Obsessive Compulsive Disorder. Tara S. Peris, John Piacentini, Tijdschrift: Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy 1-2014

 

Childhood Neurodevelopmental Disorders and Violent Criminality: A Sibling Control Study, Sebastian Lundström, Mats Forsman, Henrik Larsson, Nora Kerekes, Eva Serlachius, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Tijdschrift: Journal of Autism and Developmental Disorders11-2014

 

Overige kinderpsychiatrische stoornissen, R.J. van der Gaag, hfst 20 uit Handboek Psychopathologie deel 1

 

Auteur(s): Renske Pols

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.