Skip to main content
main-content

Over dit boek

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor elke discipline in de gezondheidszorg. Ook in de paramedische zorg krijgt wetenschappelijk onderzoek steeds meer aandacht. Voorop staat daarbij dat het wetenschappelijk onderzoek van hoge methodologische kwaliteit is en dat de vertaalslag van beschikbare wetenschappelijke kennis naar de zorg in de dagelijkse praktijk goed gemaakt wordt. In Onderwijs in wetenschap zijn alle basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek bijeengebracht en toegespitst op beroepsgroepen in de zorg. Het boek biedt een systematisch overzicht van de methodologie van wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen onder meer het formuleren van een goede probleem- en vraagstelling, de keuze van een adequate onderzoeksopzet, meetmethoden en meetfouten, data-analyse en de interpretatie van onderzoeksresultaten. 

In de nieuwe (derde) editie zijn in veel hoofdstukken de zaken geactualiseerd. Dit is met name het gevolg van voortschrijdend inzicht over de manier waarop wetenschappelijk onderzoek het meest optimaal uitgevoerd dient te worden. In de hoofdstukken over meten, diagnostiek en predictie zijn de veranderingen het meest ingrijpend. Daarnaast zijn er ook op het gebied van de systematische reviews nieuwe ontwikkelingen die hun plek hebben gekregen in dit boek. Net als in de voorgaande edities worden alle onderwerpen op toegankelijke wijze behandeld en verhelderd aan de hand van voorbeelden uit de paramedische praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Evidence-based practice: een inleiding

R.W.J.G. Ostelo, R.A. de Bie, A.F. Lenssen, A.P. Verhagen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Van patiënt naar wetenschappelijk onderzoek

A.J.H.M. Beurskens, R.W.J.G. Ostelo, P.M.J.C. Wolters

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Architectuur van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek

R.W.J.G. Ostelo, H.C.W. de Vet, H.J.M. van Beek

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek

N. Smidt, Y.C.M. Nelissen-de Vos, R.W.J.G. Ostelo

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Deelnemers en uitvallers in patiëntgebonden onderzoek

M. van den Akker, R.W.J.G. Ostelo, L.B. Borghouts

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Architectuur van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek

F. van Nes, T. Satink, A. Kinébanian

Metingen

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Algemene inleiding in meten

H.C.W. de Vet, A.J.H.M Beurskens, R. Swinkels

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 De methodologische eigenschappen van meetinstrumenten

H.C.W. de Vet, A.J.H.M. Beurskens, R. van Peppen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Patiëntspecifieke benadering bij het meten

A.J.H.M. Beurskens, A.J.A. Köke, H.C.W. de Vet

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Meten van activiteitenniveau bij patiënten met lage-rugklachten: functionele status

A.J.A. Köke, A.J.H.M. Beurskens, H.C.W. de Vet

Statistiek en interpretatie

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 Beschrijvende statistiek

M.W. Heymans, A.F. Lenssen, H.C.W. de Vet

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Toetsende statistiek

M.W. Heymans, A.F. Lenssen, H.C.W. de Vet

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13 Interpretatie van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

R.J.P.M. Scholten, A.P. Verhagen, R.W.J.G. Ostelo

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14 Interpretatie van wetenschappelijke resultaten; over confounding, effectmodificatie, univariabele en multivariabele analyses

J. Twisk, J. van den Berg, R.W.J.G. Ostelo

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Is de p-waarde wel zo significant?

A.P. Verhagen, R.W.J.G. Ostelo, A. Rademaker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Alternatieven voor de p-waarde

A.P. Verhagen, R.W.J.G. Ostelo, A. Rademaker

Diagnostiek

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Methodologie van diagnostische tests 1: ver-van-mijn-bedshow?

A.P. Verhagen, H.C.W. de Vet

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18 Methodologie van diagnostische tests 2: statistiek of datamassage?

A.P. Verhagen, R.A. de Bie, H.C.W. de Vet

Predictie: Natuurlijk en Klinisch Beloop

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19 Predictie, het voorspellen van natuurlijk beloop

J.A.J. Borghouts, L. Van Oort, R.A. de Bie, A.P. Verhagen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20 Klinische predictiemodellen; wat moeten we ermee?

L. van Oort, J.A.J. Borghouts, M.Y. Berger, A.P. Verhagen

Effectiviteitsonderzoek

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21 Randomiseren: een wetenschappelijke loterij?

H.C.W de Vet, A.J.H.M. Beurskens, R.A. de Bie

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

22 Zicht op blinderen

R.W.J.G. Ostelo, A.J.H.M. Beurskens, A.P. Verhagen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

23 ‘Single case design’: effectonderzoek bij individuele patiënten met speciale aandacht voor ‘single case randomized clinical trial’

R.W.J.G. Ostelo, H.C.W. de Vet, R.A. de Bie, P. Leffers

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24 Economische evaluaties in de eerstelijnsgezondheidszorg

J.E. Bosmans, J.J.M. Pool, M.F. van Wier, A.P. van Tulder

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25 Systematische reviews van effectonderzoek: doel en opzet

H.C.W. de Vet, I. Logghe, A.P. Verhagen

Nawerk

Meer informatie