Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2016

14-11-2016

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

Auteurs: Barth Oeseburg, Jos Schols, Marcel Olde Rikkert, Henriëtte van der Horst, Dini Smilde-van den Doel, Sophia de Rooij, Bianca Buurman-van Es, Marieke Schuurmans, Jacobijn Gussekloo

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is in 2008 van start gegaan met als doel de zorg voor ouderen te verbeteren en beter af te stemmen op hun behoeften. Het realiseren van goede zorg voor ouderen vereist onder andere een veranderingsproces van professionals in hun denken en doen. Dit veranderingsproces is onlosmakelijk verbonden met goed geschoolde professionals. In het onderhavige artikel wordt een inventarisatie gepresenteerd van 32 onderwijsproducten die ontwikkeld zijn in het NPO. Uit de inventarisatie blijkt dat in het NPO diverse onderwijsproducten ontwikkeld zijn die zich richten op relevante thema’s om de zorg voor ouderen te verbeteren. Echter, de onderwijsproducten richten zich vooral op professionals in de gezondheidszorg, vooral die in de eerste lijn werken. Voor verpleegkundigen en verzorgenden en in mindere mate medici is een breed palet aan onderwijsproducten ontwikkeld. Voor professionals die werken in de welzijnssector, gemeente of woningbouwsector zijn relatief weinig onderwijsproducten ontwikkeld. Dit geldt ook voor bepaalde specifieke problemen waar ouderen mee te maken kunnen krijgen zoals eenzaamheid en mishandeling. Bovendien blijkt dat geen van de deelnemende projecten aan deze inventarisatie onderwijsproducten heeft ontwikkeld voor de oudere zelf of de mantelzorg. Hoewel 22 van de 32 projecten zich richten op meerdere doelgroepen is bij slechts een klein deel sprake van multidisciplinaire of interdisciplinaire scholing. Op basis van de inventarisatie adviseren wij om onderwijsproducten te ontwikkelen voor: doelgroepen die thans niet of weinig aan bod komen, zoals professionals in de welzijnssector en paramedici; de versterking van multi- of interdisciplinaire samenwerking; en problemen waar ouderen mee te maken krijgen, zoals eenzaamheid en ouderenmishandeling.
Voetnoten
1
IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. In de rest van het stuk wordt de term verzorgende/verzorgenden gebruikt.
 
2
Met onderwijsproducten worden producten bedoeld zoals (e‐learning) modules, opleidingen, trainingen, cursussen, die beschikbaar zijn via een document, website en dergelijke en die door anderen gebruikt kunnen worden tegen de voorwaarden van de organisatie die deze beschikbaar stelt.
 
3
Betreft kwalificatieniveau 4 (MBO) en 5 (HBO).
 
Literatuur
5.
go back to reference Bodegom D van, Engelaer FD, Heemst F van, Helmerhorst J, Laman M, Olde-Rikkert J. et al. Inventarisatie ouderengeneeskunde in medische curricula 2011. http://www.leydenacademy.nl. Geraadpleegd op: 6 januari 2016. Bodegom D van, Engelaer FD, Heemst F van, Helmerhorst J, Laman M, Olde-Rikkert J. et al. Inventarisatie ouderengeneeskunde in medische curricula 2011. http://​www.​leydenacademy.​nl. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.
Metagegevens
Titel
Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg
Auteurs
Barth Oeseburg
Jos Schols
Marcel Olde Rikkert
Henriëtte van der Horst
Dini Smilde-van den Doel
Sophia de Rooij
Bianca Buurman-van Es
Marieke Schuurmans
Jacobijn Gussekloo
Publicatiedatum
14-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2016
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-016-0194-0

Andere artikelen Uitgave 6/2016

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2016 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen