Skip to main content
Top

1997 | Boek

Ondersteunen van medisch handelen

Werkcahier MBO

Auteur: Transferpunt Vaardigheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het Werkcahier
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
2 Inleiding
Samenvatting
Met behulp van dit werkcahier leer je een aantal vaardigheden die van belang zijn bij het ondersteunen van het medisch handelen.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
3 Beginvereisten
Samenvatting
Voor het correct kunnen uitvoeren van de te leren vaardigheden rondom de zorg voor de cliënt die een onderzoek t.b.v. medisch-diagnostiek moet ondergaan, is het van belang dat je enig incliëntzicht hebt in:
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
4 Assisteren bij Medisch-Diagnostische Onderzoeken
Samenvatting
In gezondheidszorginstellingen wordt een grote hoeveelheid tijd aan het medisch-diagnostische onderzoek besteed. Dit kunnen röntgenonderzoeken, scopieën, puncties, uitstrijkjes en ECG’s zijn. Cliënten vinden een onderzoek vaak spannend. Zij kunnen ängstig zijn, voor en tijdens het onderzoek zeit. Vaak ook ervaren cliënten spanning in de période na het onderzoek, omdat zij dan op de uitslag wachten. Van de verplegende/verzorgende mag men verwachten dat zij de cliënt voorbereidt op het onderzoek, voorlichting geeft, eventueel assistentie verleent tijdens het onderzoek, de cliënt begeleidt en indien nodig de nazorg verleent. Dit houdt in dat de verplegende/verzorgende, kennis cliënt te hebben van de onderzoeken, de noodzakelijke vaardigheden beheerst en de voorbereidingen en nazorg goed kan uitvoeren.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
5 Zorg voor een client met een tracheostoma
Samenvatting
In hoofdstuk 2 heb je kunnen lezen wat een tracheostoma is en waarom deze wordt aangelegd. Een tracheotomie kan acuut moeten plaatsvinden. Hiertoe kan ook worden besloten bij cliënten die een lange ziektegeschiedenis achter de rug hebben. De ingreep wordt als erg belastend ervaren. Met name door het feit dat de stembandfunctie tijdelijk of langdurig wordt onderbroken. Daarnaast zal de client in het geval van een blijvend tracheostoma moeten leren om te gaan met een handicap.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
6 Zelfevaluatie-toets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatie-toets bestaat uit 20 waar/onwaar vragen. De vragen hebben betrekking op de théorie van de verpleegtechnische handelingen uit dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor je zelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of onwaar is.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
7 Praktikum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tij- dens het praktikum op school en onder begeleiding in de stage. Na het oefenen in het praktikum op school ben je in Staat om de geleerde verpleegtechnische handelingen voor het ondersteu- nen van het medisch handelen te verrichten.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
Nawerk
Meer informatie
Titel
Ondersteunen van medisch handelen
Auteur
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
Copyright
1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9815-7
Print ISBN
978-90-5475-031-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9815-7