Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Podosophia 3/2021

19-08-2021 | Ondernemen

Ondernemen is … jezelf en elkaar kennen

Auteur: Michel Boerrigter, MBA, MHC&SW

Gepubliceerd in: Podosophia | Uitgave 3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt, vanuit het perspectief van een podotherapeut, beschreven hoe een ondernemende en innoverende attitude er in de praktijk uit kan zien. Het kennen van gedragspatronen van jezelf en anderen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Onder deze gedragspatronen liggen vaak diep ingesleten overtuigingen. We zijn ons daar niet altijd bewust van. De praktische handvatten in dit artikel zijn bedoeld om je aan te zetten over dit soort overtuigingen en de hieruit voortkomende gedragspatronen na te denken en hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Ondernemen en innoveren is bij uitstek een kwestie van jezelf en elkaar kennen. Dit artikel is een vervolg op de artikelen in Podosophia nr. 1 en nr. 2, van jaargang 2021.
Literatuur
1.
go back to reference Patronen BD. Herkennen en veranderen met antropologische blik. 1e druk. Amsterdam: Boom uitgevers; 2021. Patronen BD. Herkennen en veranderen met antropologische blik. 1e druk. Amsterdam: Boom uitgevers; 2021.
2.
go back to reference Heemstra M van, Kolff K. Je meerjaren- of jaarplan op A3-formaat. 3e herziene druk. Driebergen: ZorgSteedsBeter; 2018. Heemstra M van, Kolff K. Je meerjaren- of jaarplan op A3-formaat. 3e herziene druk. Driebergen: ZorgSteedsBeter; 2018.
Metagegevens
Titel
Ondernemen is … jezelf en elkaar kennen
Auteur
Michel Boerrigter, MBA, MHC&SW
Publicatiedatum
19-08-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Podosophia / Uitgave 3/2021
Print ISSN: 0929-5380
Elektronisch ISSN: 1876-5815
DOI
https://doi.org/10.1007/s12481-021-00318-1

Andere artikelen Uitgave 3/2021

Podosophia 3/2021 Naar de uitgave

Biomechanica en Bewegingsanalyse

Het richten van krachten

Column NVvP

Opwinding