Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Ondernemen in de fysiotherapie gaat over alles wat een ondernemer in de fysiotherapie moet weten om van zijn fysiotherapiepraktijk een succesvolle onderneming te maken. Het boek beschrijft het ondernemerschap in brede zin. Alle kanten van het ondernemerschap worden belicht en toegelicht vanuit de praktijk. Van analyse van de zorgmarkt tot strategisch management, van communicatie tot ICT en verzekeringen. Het theoretische kader is met herkenbare voorbeelden uit de praktijk geïllustreerd.

Het boek is speciaal geschreven voor fysiotherapeuten met (interesse in) een onderneming in de eerste lijn. Het is uitstekend geschikt als studieboek voor studenten fysiotherapie die zich willen verdiepen in het ondernemerschap als onderdeel van het beroepscompetentieprofiel. Prikkelende vragen aan het einde van elk hoofdstuk en verwijzingen naar recente literatuur en websites helpen de student. Ook fysiotherapeuten in loondienst die overwegen om voor zichzelf te beginnen, kunnen met dit boek goed uit de voeten. Daarnaast is het een handig en inspirerend naslagwerk voor iedere fysiotherapeut met een eigen onderneming.

De redactie van Ondernemen in de fysiotherapie was in handen van doorgewinterde ondernemers in de fysiotherapie die graag hun kennis en ervaring delen. De redactie heeft nauw samengewerkt met gastauteurs die de dagelijkse praktijk van het ondernemen in de fysiotherapie goed kennen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding

Samevatting
Over ondernemerschap in de fysiotherapie is weinig te lezen. Wil je als fysiotherapeut een onderneming starten, dan kun je nauwelijks iets vinden over de zaken die op jou, specifiek als fysiotherapeut, zullen afkomen. En ben je als fysiotherapeut al een ervaren ondernemer die denkt aan groei of overname, dan vind je alleen algemene antwoorden op je vragen. De vertaalslag naar de fysiotherapie ontbreekt. Daarom dit boek, door ondernemers voor ondernemers. Met voorbeelden uit de praktijk en tips van ervaren ondernemers in de fysiotherapie.
Daan Spanjersberg

2 De zorgmarkt biedt volop kansen voor ondernemers

Samevatting
Met de titel van dit hoofdstuk zetten we de toon van dit boek. We zijn er namelijk van overtuigd dat de zorgmarkt volop kansen biedt voor ondernemers. Dat blijkt ook uit de successen van ondernemers in deze markt.
Lidwien van Loon

3 Strategisch management

Samevatting
Strategisch management lijkt iets voor grote bedrijven. Dat Philips een strategie moet hebben om te kunnen concurreren met Sony, dat begrijpt iedereen. Dat supermarkten als AH en C1000 een plan moeten hebben, spreekt voor zich. Maar heb je als ondernemer in de fysiotherapie die al twintig jaar in het vak zit, inmiddels zes fysiotherapeuten in dienst heeft en binnenkort een diëtiste in het team erbij heeft, ook een strategisch plan nodig? Dat zit toch in je hoofd?!
Ad Evers, Aernout Leezenberg

4 Communiceren

Samevatting
Elke relatie tussen mensen wordt gekenmerkt door de mate van communicatie. Hierover zijn bibliotheken vol geschreven. Over communicatie in privérelaties, in de relatie tussen werkgevers en werknemers, tussen collega’s onderling en tussen leveranciers en hun klanten. Over mondelinge communicatie, over schriftelijke communicatie, over digitale communicatie en over non-verbale communicatie. In de kern gaan al deze boeken, onderzoeken en publicaties maar over één ding: de mate waarin je als zender van de communicatie een boodschap verstuurt op het niveau van de ontvanger, ofwel de mate waarin je je verplaatst in de ander.
Lidwien van Loon, Aernout Leezenberg

5 Personeelsmanagement

Samevatting
Wat je geeft, krijg je terug. Zo luidt de succesformule van een goede werkgever. Voor de meeste ondernemers breekt er een moment aan waarop ze naast het ondernemen ook gaan leidinggeven. Je bent niet langer uitsluitend ondernemer, maar wordt daarnaast werkgever. Daarover gaat dit hoofdstuk. Een hoofdstuk over de lusten en lasten van personeel.
Karen Paanakker

6 Financieel management

Samevatting
Je bent een succesvol fysiotherapeut. Je cliënten zijn dik tevreden over hoe je ze helpt in hun bewegend functioneren en raden je zelfs bij hun vrienden en familie aan. Het is druk in je onderneming. Je doet het goed. Je hebt onlangs nog een collega erbij aangenomen. Je groeit, verhuist naar een groter pand en bent inmiddels zelfs gecertificeerd. Waarom je dit gelukt is? Omdat je snapt dat inzicht in de financiën van je onderneming onontbeerlijk is om deze goed te leiden. Zo blijf je succesvol en kun je eens een tegenslag aan. Dit geldt niet voor alle ondernemers in de fysiotherapie. Veel ondernemers hebben minder oog voor het financiële beheer van hun onderneming. Ze rekenen nauwelijks door wat de financiële gevolgen van hun beslissingen zijn. Ze beperken zich liever tot de zorg voor hun cliënten dan oog te hebben voor de zorg om deze zorg. Administratie is een noodzakelijk kwaad, afgedaan als saai en tijdrovend.
Ruud Mastenbroek

7 Kwaliteitsmanagement

Samevatting
Fysiotherapeuten vinden kwaliteit enorm belangrijk. De beroepsgroep heeft de afgelopen decennia hard gewerkt aan het verbeteren van fysiotherapeutische interventies en het wetenschappelijk onderbouwen van behandelmethoden. In de rol van specialist kijk je kritisch naar je professioneel handelen.
Truus Eekhof, Ruud Maas

8 ICT en digitalisering van het zorgproces

Samevatting
Automatisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Vrijwel alle primaire en secundaire levensbehoeften hebben een relatie met informatie- en communicatietechnologie (ICT), van schoon drinkwater tot en met het bezoek aan een theater. Inmiddels is fysiotherapie zonder automatisering ondenkbaar, al zijn er nog veel ondernemers in de fysiotherapie die ICT ver van hun bed proberen te houden. Ze lijken huiverig voor innovaties, vaak uit angst dat ICT hun de vrijheid ontneemt. ‘Ik doe het wel lekker zelf’, hoor je dan. Maar ben je als ondernemer eigenlijk wel goed op de hoogte van de mogelijkheden die ICT biedt? Weet je hoe je ICT kunt benutten in het kwalitatief verbeteren van de zorg en service die je biedt en in het besparen van veel kosten?
Waldemar Hogerwaard, Freek Weijers, Hans ter Brake

9 Verzekeringen

Samevatting
In dit boek lees je dat er meer bij het ondernemerschap komt kijken dan alleen je vak goed uitoefenen. Als ondernemer in de fysiotherapie ben je niet alleen gefocust op je vak, maar richt je je ook op zaken als positionering, marketing, verkoop, salarisadministratie en personeelsmanagement. Ook verzekeringen verdienen je aandacht. Als ondernemer loop je immers risico’s. Het is van belang dat je de juiste afweging maakt tussen enerzijds de risico’s die je als ondernemer zelf kunt dragen, en anderzijds de risico’s die je beter kunt uitbesteden en verzekeren.
Jan Willem Bredius

Nawerk

Meer informatie