Skip to main content
main-content
Top

22-01-2014 | Nieuws

'Huisartsen kunnen prima oncologische nazorg geven'

“Veel huisartsen zijn onbewust bekwaam en kunnen prima oncologische nazorg geven”, stelt Henk van Weert, werkgroepvoorzitter van het concept NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Hij verwacht dat huisartsen het NHG-Standpunt positief zullen ontvangen. Organisatorisch gezien is het misschien een minder gunstig moment, omdat de huisarts wel de tijd moet krijgen om het allemaal te implementeren.

De belangrijkste focus van het concept advies Standpunt oncologische zorg in de huisartsenpraktijk is de verschuiving van de nazorg en nacontrole van kankerpatiënten na de behandelfase van de tweede naar de eerste lijn. De huisarts wordt verantwoordelijk voor alle nazorg, zoals bij het pychosociaal welbevinden, in relaties, bij de terugkeer naar werk en rond existentiële vragen. Bij de vijf meest voorkomende kankersoorten, zal de huisarts ook de nacontroles gaan verrichten.  “Nazorg en nacontrole, dat is echt huisartsgeneeskundig werk, daarvoor word je dokter. Ik denk daarom dat het advies inhoudelijk best positief ontvangen wordt” zegt Henk van Weert, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en voorzitter van de werkgroep Standpunt Oncologische Zorg in de Huisartsenpraktijk, AMC toe. Misschien zijn er wel twijfels of huisartsen het allemaal wel kunnen, maar dat  is volgens Van Weert onterecht en vooral ‘koudwatervrees’ “Heel veel huisartsen zijn onbewust bekwaam, ze kunnen het best, alleen weten ze het niet van zichzelf.” Omdat de zorg altijd een tweedelijnsaangelegenheid was, denken huisartsen wellicht eerder dat ze het niet kunnen, schetst Van Weert. “Maar als je goed kijkt, is het helemaal niet zo ingewikkeld.”  De nazorg kan volgens hem prima op alle fronten bij de huisarts plaatsvinden, voor nacontroles geldt dat niet in alle gevallen van kanker. “Huisartsen moeten de ziekte wel in een bepaalde mate zien.”

Organisatorisch

Op organisatorisch vlak verwacht Van Weert meer weerstand tegen het advies. “Het advies verschijnt een beetje op een ongelukkig moment. Huisartsen hebben het al druk, er zijn allerlei stelselwijzigingen, op het gebied van de psychiatrische zorg, jeugdgezondheidszorg en ouderenzorg. Ze moeten het allemaal wel kunnen behappen. Bovendien is de financiering van de chronische zorg niet zo gunstig.”

Investeren

Volgens Van Weert moet het NHG daarom voldoende investeren in middelen en mankracht om het advies te kunnen implementeren. In samenspraak met andere vakorganisaties moeten er richtlijnen worden gemaakt voor tumorgerichte nacontroles voor de veelvoorkomende kankersoorten. Verder is er een praktijkwijzer voor oncologische nazorg nodig en moeten bestaande richtlijnen aandacht besteden aan de mogelijke lange termijneffecten van de behandeling van een doorgemaakte kanker.

Aanleiding

Het advies reikt verder dan alleen de nazorg en nacontroles van kanker en bestrijkt de ziekte kanker in zijn geheel. De behoefte aan substitutie van nazorg en nacontroles was aanvankelijk volgens het rapport Nacontrole in de oncologie van de Gezondheidsraad en het rapport Nazorg bij kanker, de rol van de eerste lijn van KWF Kankerbestrijding wel de aanleiding omdat de druk op de tweede lijn te groot werd. Terwijl heel veel van dat werk ook in de huisartsenpraktijk gedaan kon worden met wellicht een nog betere kwaliteit.

Huisartsen kunnen nog tot 12 maart via een formulier reageren op het conceptadvies

Auteur(s): Jenneke van de Streek

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.