Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2014 | Feedback post | Uitgave 11/2014

Tandartspraktijk 11/2014

Onbeantwoorde vraag over INR-waardes

Ken tijdig voor behandeling de juiste waarde!

Tijdschrift:
Tandartspraktijk > Uitgave 11/2014
Auteur:
prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn
Belangrijke opmerkingen
Prof. dr. L. Abraham-Inpijn is emeritus hoogleraar Inwendige geneeskunde en Algemene pathologie aan de faculteit geneeskunde UvA, mede ten behoeve van de Tandheelkunde. Tot op heden is zij verbonden aan de Divisie A (Interne Geneeskunde) van het Amsterdams Medisch Centrum.
Voor al uw medische vragen uw patiënten betreffend, kunt u uitsluitend zélf (dus niet uw patiënten) rechtstreeks contact opnemen met prof. dr. L. Abraham-Inpijn via telefoon of fax, beide onder het nummer 020-662 73 77, of via e-mail: luzi@abraham.net

Samenvatting

‘Geachte mevrouw Abraham-Inpijn, In onze kliniek is sinds enkele jaren een meneer onder behandeling geboren in 1936. Hij gebruikt o.a. fenprocoumon en staat hiervoor onder controle bij de trombosedienst. De cardioloog heeft in eerste instantie laten weten dat wij meneer mogen behandelen als zijn INRwaarde tussen de 3,0 en 4,0 ligt. Met meneer is afgesproken dat hij als hij een afspraak in onze kliniek heeft, op de maandag in de week waarin hij de afspraak heeft zijn INR-waarde laat bepalen, waarna hij op woensdag een afspraak heeft. De laatste keer hebben wij meneer niet behandeld omdat zijn INR-waarde niet in het aangegeven gebied (tussen 3,0 en 4,0) lag, maar lager was: 2,8. Meneer geeft zelf ook aan dat zijn INR-waardes vaak schommelen.
Inmiddels hebben we tweemaal een brief van de cardioloog ontvangen. In de eerste brief schrijft deze geen enkel bezwaar tegen behandeling door studenten.
In de tweede brief schrijft dezelfde cardioloog dat het hem verbaast dat wij deze patiënt een behandeling hebben geweigerd. Hij schrijft: ‘Zoals u weet geldt: hoe lager de INR is des te dikker is het bloed. Dus ik zou u willen adviseren in het vervolg de behandeling beslist door te laten gaan bij een INR lager dan 4,0. Wel is er uiteraard sprake van een licht verhoogd bloedingsrisico aangezien de patiënt fenprocoumon gebruikt. Ik acht dat risico echter zeer klein. Uiteraard spreekt het voor zich dat u zelf uw conclusies dient te trekken, indien de behandelingen door de mondhygiënistes die bij u in opleiding zijn te vaak met te veel bloedverlies gepaard gaan’.
Meneer heeft nog 27 elementen, pockets van 4 en 5 mm in de molaarstreek. Wat we nu lastig vinden is dat aangegeven is dat de INR-waarde tussen de 3,0 en 4,0 moet liggen bij deze meneer, maar dat in een ander schrijven daar weer van afgeweken wordt. Ook is het mij niet helemaal duidelijk, in het geval van schommelende INR-waardes, hoeveel tijd er maximaal mag zitten tussen het bepalen van de waarde en het uitvoeren van een behandeling. Ik hoop dat ik ons dilemma duidelijk genoeg uiteen heb gezet en dat u een antwoord voor ons heeft.’

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

TandartsPraktijk

TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek, toegelicht aan de hand van duidelijke kleurenfoto's, röntgenfoto's en tekeningen.

Proefabonnement BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit proefabonnement krijgt u toegang tot een geselecteerd gedeelte van de online bibliotheek. Zo kan u gebruik maken van de online boeken, één e-learning, één web-tv en een aantal video's. 


Tandarts Totaal Proefabonnement 

eerste maand gratis: € 0,-

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2014

Tandartspraktijk 11/2014 Naar de uitgave

Redactioneel

Gevraagd