Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2017

01-03-2017 | Voor de praktijk

Onafhankelijkheid verzekeringsartsen in het geding?1

Auteur: Jim Faas

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het verwijt dat zij niet onafhankelijk zijn treft verzekeringsartsen zelden. Daar lijkt verandering in te zijn gekomen. Vrij plotseling en uit een onverwachte hoek. Het rumoer heeft de leefwereld van verzekeringsartsen nog niet echt bereikt, maar in de juridische wereld – die van het bestuursrecht, de context van de verzekeringsartsen die in de sociale zekerheid werken – zwelt de discussie aan. Aanleiding is het eind 2015 gewezen zogenaamde Korošec arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In het geding is het beginsel van ‘ equality of arms’ als onderdeel van het recht op een eerlijk proces van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit artikel bespreek ik dit spraakmakende arrest en de mogelijke implicaties voor de positie van verzekeringsartsen.
Voetnoten
1
Bureau Medische Advisering; brengt onder meer advies uit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 
2
Faas WA, Schellart AJM, Akkermans AJ, Bouwens WHACM. De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992 tot en met 2010. Expertise en Recht, 2014; 3: 93-102.
 
3
Citaat G. de Groot, ‘Het deskundigenadvies in de civiele procedure’ (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2008.
 
4
Lopend onderzoek naar ‘de inzet van medisch deskundigen door de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’. De onderzoeksgroep bestaat uit W.A. Faas, A.J. Schellart, A.J. Akkermans en W.H.A.C.M. Bouwens (Amsterdam VU).
 
5
Sara Lind Eggertsdottir/IJsland (EHRM 5 juli 2007, 31930/04, EHRC 2007, 115): ‘The question whether a tribunal is impartial for the purposes of Article 6 § 1 must be determined solely according to the principles laid down in the Court’s case-law, namely according to a subjective test, that is on the basis of the personal conviction of a particular judge in a given case, and also according to an objective test, that is whether the judge offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this respect.
 
Metagegevens
Titel
Onafhankelijkheid verzekeringsartsen in het geding?1
Auteur
Jim Faas
Publicatiedatum
01-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-017-0042-3

Andere artikelen Uitgave 3/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2017 Naar de uitgave

Hoofdredactioneel

Waarheidsvinding

Nieuws

Nieuws