Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Iedereen is weleens jaloers en bang dat zijn/haar partner vreemdgaat, ook als achteraf blijkt dat er niks aan de hand was. Jaloezie wordt echter ziekelijk als je voortdurend jaloers bent terwijl daar geen aanleiding voor is. Ziekelijke jaloezie heeft ingrijpende gevolgen voor je relatie en je zelfbeeld. Leven met ziekelijke jaloezie of met een partner die daar last van heeft is dan ook niet altijd even makkelijk. Pieternel Dijkstra geeft je inzicht in de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van ziekelijke jaloezie. Wat betekent ziekelijke jaloezie voor de relatie tussen jou en je partner? Wat is de rol van het uiterlijk en het zelfbeeld bij jaloezie? Wat is de beste behandeling? Gelukkig is er ook veel dat je zelf kunt doen om van je jaloerse gevoelens af te komen. Ook op deze zelfhulptechnieken gaat het boek in. Omgaan met ziekelijke jaloezie (tweede, geheel herziene druk) verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. Meer informatie over deze reeks is te vinden op www.a-ggz.nl.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Wat is er met me aan de hand?

Samenvatting
Van ziekelijke jaloezie spreken we als iemand voortdurend flink jaloers is terwijl daar geen aanleiding voor is. Ziekelijke jaloezie verschuilt zich nogal eens achter andere problemen, zoals een depressie of andere relatieproblemen. Daardoor krijgt het probleem jammer genoeg niet altijd de aandacht die het verdient. Mede met behulp van de recent ontwikkelde vragenlijst kan ziekelijke jaloezie nu beter opgespoord worden.
Pieternel Dijkstra

2 Hoe heeft het zover kunnen komen?

Samenvatting
Ziekelijk jaloerse mensen zitten vaak in een vicieuze cirkel van jaloerse gevoelens, jaloerse gedachten en jaloers gedrag. Negatieve of foutieve basisovertuigingen over zichzelf en anderen zetten deze vicieuze cirkel in gang en houden deze in stand. Deze basisovertuigingen ontstaan in de loop van een leven onder invloed van persoonlijkheid, cultuur en ervaringen. Ziekelijk jaloerse mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld, zijn wantrouwend naar anderen toe en hebben een hechtingsstijl die hen vatbaar maakt voor ziekelijke jaloezie. Als het gaat om de directe aanleiding voor jaloezie, dan wordt jaloezie bij mannen vooral getriggerd door seksuele aspecten van mogelijke ontrouw en rivalen met invloed en uitstraling. Bij vrouwen zijn dat de emotionele aspecten van mogelijke ontrouw en uiterlijk aantrekkelijke rivalen.
Pieternel Dijkstra

3 Wat staat me te wachten?

Samenvatting
Als ziekelijke jaloezie onbehandeld blijft, zijn de vooruitzichten niet zo goed; ziekelijke jaloezie gaat zelden vanzelf over. Omdat ziekelijk jaloerse mensen een gestoorde manier van denken hebben, is het voor hen erg moeilijk om zonder hulp af te komen van hun jaloezie. Met de juiste behandeling – cognitieve gedragstherapie – is het probleem van de ziekelijke jaloezie echter heel goed op te lossen.
Pieternel Dijkstra

4 Wat betekent ziekelijke jaloezie voor mijn relatie?

Samenvatting
Terwijl ‘normale’ jaloezie ook positieve gevolgen kan hebben voor de relatie, heeft ziekelijke jaloezie dat zelden. Een van de belangrijkste redenen is dat ziekelijke jaloezie leidt tot allerhande communicatiestoornissen in de relatie met de partner. In extreme gevallen leidt dit zelfs tot geweld. Het is niet moeilijk om te zien dat dit de relatie geen goed doet.
Pieternel Dijkstra

5 Welke behandelingen bestaan er?

Samenvatting
Cognitieve gedragstherapie is verreweg de meest effectieve vorm van therapie voor ziekelijke jaloezie. In deze therapie staan twee zaken centraal: het wijzigingen van gedachten en het veranderen van gedrag. Als mensen zich eenmaal minder jaloers gedragen, dan zullen ze ook minder last hebben van jaloerse gedachten en gevoelens. Hetzelfde geldt voor gedachten. Als mensen minder jaloers denken, dan zullen ze ook minder last hebben van jaloerse gevoelens en zich minder jaloers gedragen. Daarnaast moet in therapie aandacht besteed worden aan de manier waarop partners met elkaar communiceren. De therapie geeft de ziekelijk jaloerse persoon en haar partner veel handvatten om zelf iets te doen aan haar ziekelijke jaloezie en deze in de toekomst te voorkomen of onder de duim te houden.
Pieternel Dijkstra

6 Hoe gaat het verder?

Samenvatting
Leven met ziekelijke jaloezie is een proces dat verloopt met vallen en opstaan. Als mensen de juiste technieken kennen en gemotiveerd zijn om iets aan hun jaloezie te doen, zal het steeds beter lukken om met de jaloezie om te gaan. Leven met jaloezie wordt daarbij een stuk makkelijker als mensen positiever over zichzelf leren denken en het hen lukt om beter met anderen om te gaan. Vermindert de ziekelijke jaloezie desondanks niet, dan is er meer aan de hand en zijn medicijnen wellicht vereist.
Pieternel Dijkstra

Nawerk

Meer informatie