Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Zo'n tien procent van de scholieren en studenten heeft last van studiefaalangst. Sommigen maken zich zelfs zo veel zorgen over hun studie, dat ze nauwelijks nog aan studeren toekomen. Faalangst heeft een verlammend effect op je prestaties. Dat is jammer, want zo blijven je intelligentie en een schat aan talenten en vaardigheden onbenut.In dit boek laten de psychologen Fred Sterk en Sjoerd Swaen zien hoe je studiefaalangst, uitstelgedrag, beoordelingsangst, spreekangst en examenvrees kunt overwinnen. Aan de hand van een uitgebreide gedachtetraining met doelgerichte ontspannings- en zelfhypnosetechnieken helpen ze je stapsgewijs op weg naar positieve zelfmotivatie en een inhoudsgerichte studiehouding. Je concentratie- en doorzettingsvermogen zullen zo aanzienlijk verbeteren, waardoor je betere studieprestaties kunt bereiken en meer zelfvertrouwen krijgt.Omgaan met studiefaalangst verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Studiefaalangst en spanning

Abstract
In dit hoofdstuk vertellen we waarom een gedachtetraining voor mensen met studiefaalangst belangrijk is. Ook bespreken we het begrip zelfmotivatie en starten we met doelgerichte, positieve ontspanningsoefeningen.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

2. Denk- en waarnemingscorrecties

Abstract
In dit hoofdstuk introduceren we het G-schema en verschillende denken waarnemingscorrecties. Daarna leer je je concentratie te verbeteren en positieve, persoonlijke reclameboodschappen te maken.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

3. Redelijk denken en zelfhypnosetechnieken

Abstract
In dit hoofdstuk breiden we de toetsing van gedachten uit en leer je zelf redelijke en helpende gedachten te formuleren. Daarna bespreken we de gedachteobservatie-oefening en zelfhypnosetechnieken.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

4. De houding achter negatieve gedachten

Abstract
Dit hoofdstuk is gericht op de houding achter negatieve gedachten. Ook bespreken we een anti-uitstelmethode.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

5. Zelfondermijnende leefregels

Abstract
In het vorige hoofdstuk bespraken we algemene houdingen waarbij veel mensen baat kunnen hebben. In dit hoofdstuk kijken we naar je persoonlijke basishoudingen of leefregels.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

6. Het verkorte gedachteschema

Abstract
In dit hoofdstuk introduceren we het verkorte gedachteschema en ligt de nadruk op redelijk en positief denken in spanningsvolle situaties.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

7. Toets gedachten met een gedragsexperiment

Abstract
In dit hoofdstuk vertellen we hoe je een gedragsexperiment opzet en leer je het verschil tussen taakbelemmerende- en taakbevorderende gedachten.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

8. Van eindresultaat naar inhoud

Abstract
In dit hoofdstuk bespreken we nog een aantal gedachtetrainingstechnieken. Ook maken we duidelijk hoe je voorkomt dat je door faalangst onredelijke eisen aan jezelf stelt. Je leert je aandacht te verplaatsten naar de studie-inhoud in plaats van je uitsluitend te laten intimideren door cijfers en eindresultaten.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

9. Spreekangst verminderen

Abstract
Tot slot van dit boek over studiefaalangst laten we zien hoe je door het positief veranderen van je gedachten ook kunt leren je spreek- of presentatieangst effectief te verminderen.
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

10. Adressen en literatuur

Abstract
Angst, Dwang en Fobiestichting
Fred Sterk, Sjoerd Swaen

Nawerk

Meer informatie