Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

09-11-2016 | Uitgave 6/2016

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2016

Omgaan met somberheid op oudere leeftijd: een kwalitatieve studie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 6/2016
Auteurs:
Margaret von Faber, Gerda M. van der Weele, Geertje van der Geest, Jeanet W. Blom, Nicolette van der Zouwe, Ria Reis, Roos C. van der Mast, Jacobijn Gussekloo
Belangrijke opmerkingen
Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in International Psychogeriatrics (2016;28:603–12).

Samenvatting

Achtergrond

Om nieuwe inzichten te verkrijgen voor de zorg aan ouderen met somberheid, hebben we onderzocht welke opvattingen ‘screenpositieve’ ouderen hebben over oorzaken en oplossingen voor somberheid.

Methode

Afname van twee diepte-interviews bij 38 deelnemers (≥77 jaar) die op een screeningsvragenlijst in de huisartspraktijk aangaven gevoelens van somberheid te ervaren. Om de invloed van complexe problematiek te onderzoeken, werden zowel ouderen met (n = 19) als zonder complexe problemen (n = 19) geïncludeerd. Complexe problematiek werd gedefinieerd als een combinatie van functionele, somatische, psychologische en/of sociale problemen.

Resultaten

Alle deelnemers gebruikten diverse cognitieve, sociale en praktische copingstrategieën. Vier patronen kwamen naar voren: mastery, acceptatie, ambivalentie en behoefte aan steun. Vooral deelnemers met complexe problemen waren ambivalent over mogelijke interventies.

Conclusies

De meeste ouderen beschouwen hun coping als voldoende. De huisarts kan zelfmanagement ondersteunen door de (effectiviteit van de) individuele coping te bespreken, informatie te verstrekken over alternatieve interventiemogelijkheden en met ouderen hun percepties op risico’s te bespreken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2016

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2016 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen