Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004

01-06-2004 | Artikel

Omgaan met secundaire ziektewinst in psychotherapie

Auteurs: Drs. J. J. van Egmond, Drs. H. J. Th. Colombijn, Drs. C. W. Korrelboom, J. Pols, Drs. A. van Balkom

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 3/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Een patiënt heeft het recht een afschrift van alle gegevens uit zijn medisch dossier te verlangen. Hij kan deze gegevens aan derden doorspelen om hieruit ziektewinst te behalen. Dergelijke motieven kunnen de voortgang van psychotherapie belemmeren. Nadat we hebben duidelijk gemaakt dat de therapeut niet om het recht van de patiënt op afschriften heen kan, zoeken we aan de hand van een casus naar therapeutische mogelijkheden om te voorkomen dat ziektewinst genezing in de weg staat. We doen dit vanuit vier verschillende referentiekaders: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, interpersoonlijke psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie.
Literatuur
go back to reference Cassidy, J.D., Carroll, L.J., Cote, P., Lemstra, M., Berglund, A., & Nygren, A. (2000). Effect of eliminating compensation for pain and suffering on the outcome of insurance claims for whiplash injury.New England Journal of medicine, 342, 1179–1186.CrossRefPubMed Cassidy, J.D., Carroll, L.J., Cote, P., Lemstra, M., Berglund, A., & Nygren, A. (2000). Effect of eliminating compensation for pain and suffering on the outcome of insurance claims for whiplash injury.New England Journal of medicine, 342, 1179–1186.CrossRefPubMed
go back to reference Egmond, J. van, & Kummeling, I. (2002). A blind spot for secondary gain affecting therapy outcomes. European Psychiatry, 17, 46-54.CrossRefPubMed Egmond, J. van, & Kummeling, I. (2002). A blind spot for secondary gain affecting therapy outcomes. European Psychiatry, 17, 46-54.CrossRefPubMed
go back to reference Egmond, J.J., van (2003). Multiple meanings of secondary gain. American Journal of Psychoanalysis, 63, 135-145. Egmond, J.J., van (2003). Multiple meanings of secondary gain. American Journal of Psychoanalysis, 63, 135-145.
go back to reference Freud, S. (1932). Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in der Psychoanalyse. Gesammelte Werken XV. Frankfurt am Main : S. Fisher Verlag Freud, S. (1932). Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in der Psychoanalyse. Gesammelte Werken XV. Frankfurt am Main : S. Fisher Verlag
go back to reference GGZ Nederland (2000) Notitie geheimhouding en informatieverschaffing aan derden. Nieuwsbrief GGZ Nederland, 0.22 juni, bijlage 3, pp. 3-7. GGZ Nederland (2000) Notitie geheimhouding en informatieverschaffing aan derden. Nieuwsbrief GGZ Nederland, 0.22 juni, bijlage 3, pp. 3-7.
go back to reference Greenson, R.R. (1978). The technique and practice of psychoanalysis. Londen: The Hogarth Press. Greenson, R.R. (1978). The technique and practice of psychoanalysis. Londen: The Hogarth Press.
go back to reference Klerman, G.L., Weissman, M.M., Rounsaville, B.J., & Chevron, E.S. (1984). Interpersonal psychotherapy for depression. New York: Basic Books. Klerman, G.L., Weissman, M.M., Rounsaville, B.J., & Chevron, E.S. (1984). Interpersonal psychotherapy for depression. New York: Basic Books.
go back to reference Klink, J.J.L. van der, & Putten-Driessen, E.J.H. van der (2000). Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten. Richtlijnen voor bedrijfsartsen. Eindhoven: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB Klink, J.J.L. van der, & Putten-Driessen, E.J.H. van der (2000). Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten. Richtlijnen voor bedrijfsartsen. Eindhoven: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB
go back to reference Korrelboom, C.W., & Kernkamp, J.H.B. (1995). Gedragstherapie bij moeilijke patiënten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 475-482. Korrelboom, C.W., & Kernkamp, J.H.B. (1995). Gedragstherapie bij moeilijke patiënten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 475-482.
go back to reference Leenen, H.J.J. (2000). Handboek gezondheidsrecht. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum. Leenen, H.J.J. (2000). Handboek gezondheidsrecht. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum.
go back to reference Martin, D.G. (1983). Counseling and therapy skills. Belmont, Ca: Brooks & Cole. Martin, D.G. (1983). Counseling and therapy skills. Belmont, Ca: Brooks & Cole.
go back to reference Memorie van toelichting op het Burgerlijk Wetboek (1999), 21, 561. Memorie van toelichting op het Burgerlijk Wetboek (1999), 21, 561.
go back to reference Rogers, C.R. (1942). Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C.R. (1942). Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
go back to reference Rogers, C.R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103.CrossRefPubMed Rogers, C.R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103.CrossRefPubMed
go back to reference Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie: inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen. Amersfoort/Leuven: Acco. Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie: inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen. Amersfoort/Leuven: Acco.
Metagegevens
Titel
Omgaan met secundaire ziektewinst in psychotherapie
Auteurs
Drs. J. J. van Egmond
Drs. H. J. Th. Colombijn
Drs. C. W. Korrelboom
J. Pols
Drs. A. van Balkom
Publicatiedatum
01-06-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 3/2004
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03062078

Andere artikelen Uitgave 3/2004

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004 Naar de uitgave