Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Vrijwel iedereen voelt zich wel eens alleen in een relatie. Ruzie en wrijving komen in alle partnerrelaties voor. Vaak komen mensen daar samen weer uit, maar niet altijd. Wanneer ergernis en ruziemaken een patroon gaan vormen – iets waarvoor beide partners even verantwoordelijk zijn – spreek je van relatieproblemen. En als je eenmaal in zo'n patroon zit, versterken je partner en jij alleen maar meer de negatieve eigenschappen en gedragingen van elkaar.In dit boek wordt helder beschreven hoe dit patroon van negatieve wederzijdse beïnvloeding kan ontstaan en hoe je het kunt doorbreken. Aan de hand van praktische oefeningen en tips kunnen partners zelf aan de slag gaan om samen het tij te keren. 'Omgaan met relatieproblemen' beschrijft op een toegankelijke manier de mogelijkheden en vaardigheden om inzicht in je eigen relatie te krijgen en om aan een goede relatie te werken. De talrijke voorbeelden van gesprekken en therapiesessies uit de praktijk maken het boek prettig leesbaar.'Omgaan met relatieproblemen' verschijnt verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.'Omgaan met relatieproblemen' verschijnt verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Wat is er met ons aan de hand?

Samenvatting
De Dikke van Dale geeft een wat karige omschrijving van het begrip relatie: ‘betrekking van een persoon tot een andere’. Opvallend is dat deze betekenis niet de eerste is, maar de derde. Klaarblijkelijk moet het begrip relatie in eerste instantie breder worden opgevat, want ook tussen zaken, begrippen en oordelen kan een relatie bestaan. Een mooi synoniem van deze algemene betekenis is het woord ‘rapport’: dit is het moment waarop het ene proces aansluit bij het andere.
Jean-Pierre van de Ven

2 Hoe heeft het met ons zover kunnen komen?

Samenvatting
Een jaar of vijftien geleden was gedurende korte tijd het educatieve programma ‘Geef je ouders maar weer de schuld’ op televisie. Aart Staartjes en Joost Prinsen speelden situaties na waarin ongelukkige kinderen door hun ouders werden gekweld, gepest en verpest.
Jean-Pierre van de Ven

3 Wordt het erger?

Samenvatting
Volgens mijn vriend Roberto bestaan relatieproblemen niet. Het is goed, zegt hij, zolang het goed gaat en als het niet meer goed gaat, is het voorbij. Daar moet je niet flauw over doen. De problemen die mensen maken zijn in feite economische problemen: ze hebben samen een hypotheek, ze hebben samen net genoeg geld om een zekere status op te houden, of een van de twee heeft geld, waardoor de ander zorgt dat hij in de buurt blijft.
Jean-Pierre van de Ven

4 Soorten relatietherapie

Samenvatting
Relatieproblemen behoren tot de meest aangemelde klachten in de praktijken van vrijgevestigde therapeuten. Ook in algemene centra voor geestelijke gezondheidszorg komt deze klacht veel voor. Maar omdat in laatstgenoemde instellingen de nadruk ligt op het behandelen van individuele klachten als depressie, angststoornissen en verslavingen is er meestal weinig deskundigheid op het gebied van relatieproblemen.
Jean-Pierre van de Ven

5 Kan ik zelf iets doen?

Samenvatting
In feite is dat een rare vraag. De vraag die de titel is van dit hoofdstuk verwijst naar de situatie dat mensen met relatieproblemen daar zelf niet uit kunnen komen en dus naar een ander gaan die de relatie wel even vlot zal trekken. Zo iemand heeft ervoor geleerd, heeft ervaring op dit gebied of heeft beide, en op grond van die autoriteit gaan de mensen met problemen doen wat hij of zij zegt en dan komt het allemaal wel weer goed.
Jean-Pierre van de Ven

6 Het gaat toch weer mis met die vreselijke m/v

Samenvatting
Stel, het gaat goed. Dat zou zomaar kunnen, want je hebt een hoop werk verricht als je de suggesties uit het vorige hoofdstuk hebt opgevolgd. Het kan ook zijn dat het lente wordt en het hoofd ruimer, of dat jullie hebben gekozen voor ‘de vlucht naar voren’: jullie hebben samen een huis gekocht, een kind gemaakt, een lange en verre reis ondernomen met elkaar.
Jean-Pierre van de Ven

Nawerk

Meer informatie