Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Van alle lichamelijke klachten waar mensen mee naar de huisarts gaan, blijft 30 tot 50% onverklaard. Voorbeelden zijn pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en hartkloppingen. Deze onverklaarde klachten beïnvloeden niet alleen het lichamelijke welzijn, maar ook het geestelijk welzijn en de omgeving. Mensen met deze klachten worden vaak geconfronteerd met onbegrip omdat de klachten niet zichtbaar zijn.Dit boek geeft waardevolle informatie voor iedereen die met onverklaarde lichamelijke klachten te maken heeft. Het geeft inzicht in de mogelijke oorzaken van het ontstaan en het blijven voortduren van klachten. Daarnaast is beschreven wat jezelf kunt doen om de gevolgen van de klachten te beperken en het lijden eronder te verminderen. De adviezen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.'Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten' verschijnt in de reeks 'Van A tot ggZ'.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is er met me aan de hand?

Abstract
Dit boek is geschreven voor mensen die lichamelijke klachten hebben waarvoor de dokter geen lichamelijke oorzaak kan vinden. Het gaat om klachten zoals vermoeidheid en pijn die langdurig aanhouden en vaak grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. In dit boek staan verhalen van drie personen centraal, die illustreren wat het betekent om onverklaarde lichamelijke klachten te hebben.
Astrid Blok, Jan Houtveen

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Abstract
In dit hoofdstuk staat beschreven welke mechanismen een rol kunnen spelen bij onverklaarde lichamelijke klachten. Een belangrijk uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat het lichamelijk-geestelijk welzijn onder invloed staat van de omgeving. Deze lichamelijke, geestelijke en omgevingsfactoren worden in dit hoofdstuk ook wel biologische, psychologische en sociale factoren genoemd.
Astrid Blok, Jan Houtveen

3. Wat betekent de onverklaarde lichamelijke klacht voor mijn leven?

Abstract
Onverklaarde lichamelijke klachten staan niet op zichzelf. Vaak leiden ze tot allerlei andere problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Er zijn ook gevolgen voor het gedrag. In het vorige hoofdstuk is een aantal van die problemen of gevolgen aan bod gekomen bij ‘Waarom gaat het bij mij niet over?’ Daarin wordt beschreven hoe de verschillende gevolgen de klachten in stand kunnen houden. In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het dagelijkse leven verder uitgediept. De beschreven gevolgen hebben vorm gekregen in het gevolgenmodel, dat werd ontwikkeld door Anne Speckens (psychiater), Yanda van Rood (psycholoog) en Philip Spinhoven (psycholoog). Dit model past in de theorie van instandhouding van klachten. Veel mensen met onverklaarde lichamelijke klachten zullen zich herkennen in de hierna besproken gevolgen.
Astrid Blok, Jan Houtveen

4. Wat betekent het voor mij en mijn omgeving?

Abstract
In het vorige hoofdstuk is uitgelegd dat onverklaarde lichamelijke klachten diverse gevolgen voor iemand hebben. Dit geldt ook voor de omgeving. De klachten beïnvloeden het gezinsleven, een relatie, het werk, de huishouding, afspraken en uitjes met vrienden, sporten en interesses. In dit hoofdstuk worden deze sociale gevolgen verder behandeld.
Astrid Blok, Jan Houtveen

5. Welke behandelingen bestaan er?

Abstract
Er zijn veel verschillende soorten behandelingen voor mensen met onverklaarde lichamelijke klachten. Er zijn behandelingen die zich vooral richten op de lichamelijke kant, behandelingen die meer toegespitst zijn op de psychische en sociale kant en behandelvormen die alle drie de gebieden omvatten (multidisciplinaire behandelingen). Sommige behandelingen proberen mogelijke oorzaken aan te pakken. Andere behandelingen richten zich op de factoren die ervoor kunnen zorgen dat klachten niet overgaan of op het beperken van de nadelige gevolgen. Deze laatste vorm van behandeling lijkt landelijk steeds meer toegepast te worden.
Astrid Blok, Jan Houtveen

6. Wat kan ik zelf doen?

Abstract
Wanneer je erg lijdt onder de onverklaarde lichamelijke klachten en de gevolgen die deze hebben voor je dagelijkse leven, hoef je niet helemaal bij de pakken neer te gaan zitten. Alleen, als de klachten al jaren bestaan en medisch onverklaard zijn gebleven, is de kans om er door een medische behandeling vanaf te komen erg klein geworden. Steeds maar energie blijven steken in medisch onderzoek is dan waarschijnlijk een doodlopende weg.
Astrid Blok, Jan Houtveen

7. Adressen en literatuur

Abstract
Postbus 2597, 8901 AB Leeuwarden
Astrid Blok, Jan Houtveen

Nawerk

Meer informatie