Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Hoogtevrees is een van de bekendste vormen van angst. De klachten treden niet alleen op grote hoogtes op. Sommige mensen durven bijvoorbeeld niet in diep helder water te zwemmen of hebben moeite om naar een kerktoren op te kijken. Iedereen heeft in zekere mate last van hoogtevrees. Hoogtes kunnen gevaarlijk zijn en het is dan ook logisch om op grote hoogte op je hoede te zijn. Maar wanneer de angst uit de hand loopt en je bang wordt in situaties die geen angst hoeven op te wekken, dan belemmert de hoogtevrees je dagelijks leven. Mensen met hoogtevrees gaan immers steeds meer situaties uit de weg waarin ze met hoogteverschillen te maken kunnen krijgen.Overmatige hoogtevrees is daarom een vervelende klacht, maar doorgaans goed te verhelpen. Dit boek laat zien dat iedereen met wat motivatie, begeleiding en tijdsinvestering zijn hoogtevrees onder controle kan krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van de gedragstherapie. Door de stapsgewijze beschrijving van de gedragstherapeutische weg met duidelijke tips en opdrachten is Omgaan met hoogtevrees een waardevol zelfhulpboek. De heldere beschrijvingen van andere therapieën met een indicatie van de effectiviteit ervan maken het ook een handige wegwijzer voor wie liever een beroep doet op de hulpverlening. Omgaan met hoogtevrees verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is hoogtevrees?

Abstract
Veel mensen hebben een angst voor hoogtes. Meestal is dit een ‘gezonde angst’. De angst zorgt ervoor dat je je stevig vasthoudt als je een ladder opklimt, behoedzaam een antenne op het dak plaatst of omzichtig een bergpad afklautert. Je bent dan erg gespitst op wat je lichaam kan en let goed op of de ondergrond niet te glad is en of het niet te hard waait. Kortom, je bent extra voorzichtig uit angst voor de diepte onder je. Een milde hoogtevrees houdt je in dit soort situaties scherp en beschermt je tegen een gevaarlijke uitglijder.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

2. Oorzaken van hoogtevrees

Abstract
Er is geen bepaald type mens dat voorbestemd is om hoogtevrees te krijgen. Hoogtevrezers zijn wereldwijd te vinden, in alle landen en in alle culturen. Man en vrouw, jong en oud, stoer en timide: allerlei mensen kunnen hoogtevrees krijgen.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

3. Verschillende soorten hoogtevrees

Abstract
Angst voor hoogtes kan verschillende vormen aannemen. Niet iedereen met hoogtevrees is bang op dezelfde plaatsen; dat komt omdat de één angstig wordt om een andere reden dan de ander. De angst wordt opgewekt door ofwel het zien van hoogteverschil (optische hoogtevrees) ofwel door allerlei gedachten over jezelf en de situatie (cognitieve hoogtevrees). We zullen eerst bij deze twee hoofdvormen van hoogtevrees stilstaan. Vervolgens beschrijven we enkele andere soorten, die uit deze twee hoofdvormen voortkomen. Wellicht zul je jezelf in verschillende vormen herkennen, er is vaak een overlap tussen de ene soort hoogtevrees en de andere.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

4. Gevolgen van hoogtevrees

Abstract
Wie last heeft van hoogtevrees, kan behoorlijk zenuwachtig worden als hij zich buiten Nederland moet begeven. Vakanties naar Duitsland of Oostenrijk worden als zenuwslopend ervaren. Dat komt door alle bergwegen en bruggen op deze route. Berghellingen kunnen voor sommigen een reden zijn om hun vakantiebestemming aan te passen. Bergopwaarts valt soms nog wel mee, maar bergafwaarts is een heel ander verhaal. Vooral als er zich aan de rechterzijde, de kant dus waar je rijdt, een gapende afgrond bevindt. Je bent je dan veel meer bewust van de hoogte. Bange chauffeurs kijken in zo’n geval voor geen goud de afgrond in, hun blik blijft strak gericht op de weg of op de bergwand. Naderende tegenliggers kunnen je het gevoel geven dat je te veel naar de zijkant van de weg moet uitwijken. Dat een automobilist halverwege een berg niet meer voor- of achteruit durft, is zeker niet uniek. Ook komt het voor dat het stuur wordt overgedragen aan een bijrijder en dat de hoogtevrezer met een jas over het hoofd op de achterbank gaat liggen om maar niets te hoeven zien van de bergachtige omgeving.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

5. De behandeling van hoogtevrees

Abstract
Verhalen over hoogtevrees zijn al eeuwen geleden op schrift gesteld; beschrijvingen van een hevige angst voor hoogtes zijn bijvoorbeeld al terug te vinden in medische geschriften van de oude Grieken. Het is echter nog niet zo lang bekend hoe hoogtevrees te verminderen is. Vroeger werd er gedacht dat de angst voor hoogte een uiting was van een ander probleem. Er werd gespeurd naar gebeurtenissen die zich in de kindertijd zouden hebben voorgedaan, en men dacht dat als de patiënt deze ervaringen voldoende besprak en doorleefde, de hoogtevrees vanzelf over zou gaan. Hoeveel uren de patiënten echter ook doorbrachten op de divan, hun angst verminderde niet echt.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

6. Hoogtevrees die gekoppeld is aan andere klachten

Abstract
Je hebt hoogtevrees en je hebt hoogtevrees. Iemand die in een lift last krijgt van hoogtevrees, kun je niet vergelijken met iemand die op grote hoogtes bang is voor balansproblemen. Heb je vliegangst, dan val je mogelijk weer in een heel andere categorie.
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

7. Adressen, oefenlocaties en literatuur

Abstract
Bij de volgende adressen is meestal vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk:
Jan van den Berg, Marieke Krämer, Laura Grootaarts

Nawerk

Meer informatie