Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Wanneer je lijdt aan chronische vermoeidheid voel je je al uitgeput en beroerd na de minste geringste inspanning. In het begin begrijp je niet wat er aan de hand is. Anderen kunnen het ook moeilijk plaatsten. Als een arts geen duidelijke medische verklaring vindt en je bovendien last hebt van andere klachten zoals spierpijn of concentratieproblemen kan het zijn dat je aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) lijdt.Deze aandoening zet je leven op zijn kop. Het kost vaak de grootste moeite je werk te blijven doen. Het kan zijn dat je zelfs helemaal stopt met werken. Je hebt geen fut om bezoek te ontvangen, hobby's te onderhouden, uit te gaan, te sporten of anderen te helpen. Je moet veel leuke dingen uit je hoofd zetten. Vaker dan je lief is, moet je terugvallen op hulp van anderen en vechten voor erkenning. Dat is moeilijk en frustrerend. De stress die met die frustratie gepaard gaat, kan de vermoeidheid versterken.In Omgaan met chronische vermoeidheid beschrijft klinisch psycholoog Jaap Spaans wat het in de praktijk betekent om te lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Hij zet de mogelijke symptomen, oorzaken en gevolgen overzichtelijk op een rij. Je vindt in dit boek bovendien de meest succesvolle behandelmethoden én praktische tips waarmee je als patiënt zelf je situatie kunt verbeteren.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is er aan de hand?

Abstract
We weten allemaal wat vermoeidheid is. En ook dat je door rusten her-stelt. Maar bij chronische vermoeidheid helpt rust niet echt. Je bent voortdurend uitgeput. De twee volgende voorbeelden illustreren wat het betekent om chronische vermoeidheid te hebben.
Jaap Spaans

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Abstract
Als je geregeld een groot tekort aan kracht hebt, wil je uiteraard weten wat hiervan de reden is. Wanneer je meer begrijpt van mogelijke oorzaken is het ook minder moeilijk om ermee om te gaan. De precieze oorzaak van chronische vermoeidheid is echter niet bekend. Maar dat wil niet zeggen dat er niet al veel ontdekt is over factoren die het in de hand werken, uitlokken of versterken. Daar gaan we in dit hoofdstuk uitgebreid op in. We zullen twee theorieën onder de loep nemen. De eerste is de stresstheorie, later kijken we naar de theorie van instandhouding. Beide theorieën gaan in op de wisselwerking tussen lichaam en geest.
Jaap Spaans

3. Wat staat me te wachten?

Abstract
Chronische vermoeidheid kent bij ieder weer een ander ziekteverloop. Sommigen worden er een half jaar tot een jaar door geveld, terwijl het bij anderen vele jaren van hun leven beheerst.
Jaap Spaans

4. Wat betekent het voor de omgeving?

Abstract
Dit hoofdstuk gaat over mensen die direct betrokken zijn bij iemand met CVS. Allereerst is het woord aan de partner van een 48-jarige vrouw met CVS.
Jaap Spaans

5. Welke behandelingen bestaan er?

Abstract
Er zijn veel soorten behandeling voor CVS. Sommige behandelingen richten zich vooral op de fysieke kant, andere met name op het psychische gebied. Verschillende therapieën pakken de fysieke conditie aan, andere het voedingspatroon en weer andere juist een andere manier van denken of een andere manier van je dag indelen. Het is nog niet geheel duidelijk welke behandeling voor wie het beste werkt. Nog maar weinig behandelingen zijn wetenschappelijk goed op hun werk-zaamheid onderzocht.
Jaap Spaans

6. Wat kan ik zelf doen?

Abstract
Je kunt zelf veel doen aan CVS-klachten. CVS is medisch nog onvoldoende verklaard en welke therapie het beste werkt is ook nog niet helemaal bekend. Maar dat wil nog niet zeggen dat je helemaal geen invloed kunt uitoefenen op je klachten. In dit hoofdstuk staan tips over wat je zelf kunt doen om klachten te verminderen en ermee om te gaan. De tips gaan over:
Jaap Spaans

7. Adressen en literatuur

Abstract
ME/CVS Vereniging
Jaap Spaans

Nawerk

Meer informatie