Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2011 | Spectrum | Uitgave 1/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2011

Ombuigingen of geen ombuigingen? Dat is de vraag…

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 1/2011
Auteurs:
Prof. dr. Werner Brouwer, Frans Rutten
Belangrijke opmerkingen
1Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Het nieuwe kabinet is aangetreden onder een ongunstig economisch gesternte. De economische groei zal beperkt zijn en de noodzaak tot bezuinigingen derhalve evident. De zorguitgaven zijn in de achterliggende jaren niet makkelijk beheersbaar gebleken en gestaag doorgegroeid met ruim 7% per jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het nieuwe kabinet tracht de (stijging van de) zorguitgaven terug te dringen. Dat is echter inherent lastig. Vanwege onder andere de demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en de voortgang van de medische technologie kan een reële groei van 3,4% worden verwacht, maar dat lijkt moeilijk financierbaar in de huidige economische omstandigheden. Anderzijds leidt fors snijden in de zorg al snel tot maatschappelijk, medisch en politiek verzet. De maatregelen van het nieuwe kabinet overziend lijkt het er op dat het kabinet heeft getracht het verzet te omzeilen. Echter, of de resulterende plannen om de zorguitgaven te beheersen zullen werken is twijfelachtig. Sommige plannen lijken niet uitvoerbaar, andere lijken ofwel gestoeld op (ongegrond) optimisme of op het doorschuiven van kosten naar andere sectoren. In deze bijdrage lichten we dit kort toe.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2011 Naar de uitgave