Skip to main content
Top

2017 | Boek

Obstetrische interventies

Redacteuren: P. Joep Dörr, Vincent M. Khouw, Yves Jacquemyn, Frank A. Chervenak, Jan G. Nijhuis

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

In dit leerboek worden op heldere en indringende wijze de anatomie van het geboortekanaal, de mechanismen van de normale baring en de uitvoering van obstetrische interventies, zoals kunstverlossingen en keizersneden in het ziekenhuis, weergegeven. Maar ook problemen die in de eerste lijn kunnen voorkomen, bijvoorbeeld schouderdystocie, worden uitvoerig behandeld.
Obstetrische interventies is bedoeld voor studenten verloskunde en geneeskunde, artsen (in opleiding), tropenartsen, (klinisch) verloskundigen en gynaecologen.
Met de bijdragen van ruim dertig auteurs uit Nederland, Vlaanderen en de Verenigde Staten wordt in dit boek inzicht gegeven in de keuzes die artsen en verloskundigen vóór, tijdens en na bevallingen elke dag en nacht weer moeten maken. De keuzes zijn zo veel mogelijk evidence-based.
Via StudieCloud is met een code het boek ook online beschikbaar en kunnen de tientallen animaties bekeken worden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Deel 1 Anatomie

Voorwerk
1. Anatomie
Samenvatting
Kennis van de anatomie van de foetale schedel en het benige en weke baringskanaal is nodig om inzicht te krijgen in de passage van het kind door het baringskanaal bij de normale en de pathologische baring.
P. J. Dörr, S. Keizer, M. Weemhoff, M. C. de Ruiter, V. M. Khouw

Deel 2 De normale baring

Voorwerk
2. De normale baring
Samenvatting
Om de passage van het kind door het baringskanaal te kunnen begrijpen is inzicht nodig in de mechanismen van de normale baring. Bij het beschrijven van deze mechanismen worden de hieronder beschreven definities in dit hoofdstuk gehanteerd.
H. W. Torij, K. M. Heetkamp, A. Grunebaum

Deel 3 Pathologie van de baring

Voorwerk
3. Uitgezakte kleine delen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de verloskundige aspecten beschreven van uitgezakte extremiteiten bij een kind in hoofdligging en de uitgezakte navelstreng bij een kind in lengteligging.
A. J. Schneider, J. J. Duvekot
4. Tweelingbevalling
Samenvatting
Een tweelingzwangerschap is een obstetrische hoog- risicozwangerschap die, in vergelijking met een een- lingbevalling, wordt gekenmerkt door een hogere perinatale morbiditeit en mortaliteit.
M. Laubach, Y. Jacquemyn
5. Externe versie
Samenvatting
Externe versie (external cephalic version; ECV) of uitwendige versie is het abdominaal manipuleren van de foetus van afwijkende ligging naar hoofdligging.
E. Roets, M. Hanssens, M. Kok
6. Stuitgeboorte
Samenvatting
Het onderhouden van de vaardigheden van een vaginale stuitgeboorte wordt steeds belangrijker nu het aantal keizersneden vanwege een stuitligging de afgelopen jaren sterk is toegenomen.
A. T. M. Verhoeven, J. P. de Leeuw, H. W. Bruinse, H. C. J. Scheepers, B. Wibbens
7. Vaginale kunstverlossingen (vacuüm- en forcipale extractie)
Samenvatting
Om een vacuüm- of forcipale extractie te kunnen verrichten is kennis nodig over de indicatiestelling, het instrumentarium en de uitvoering ervan. Degene die de kunstverlossing verricht, wordt geacht bekwaam te zijn in het stellen van de indicatie en het uitvoeren vanv de kunstverlossing.
P. J. Dörr, G. G. M. Essed, F. K. Lotgering, Y. Jacquemyn, W. J. A. Gyselaers
8. Schouderdystocie
Samenvatting
Een schouderdystocie is een obstetrische noodsituatie vanwege het risico op morbiditeit bij het kind zoals asfyxie en/of trauma zoals een plexus-brachialislaesie.
P. P. van den Berg, S. G. Oei
9. Retentio placentae
Samenvatting
In het nageboortetijdperk laten placenta en vliezen los en worden uitgedreven. Actief leiden van het na- geboortetijdperk wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).1 Actief leiden vermindert het risico op ernstige fluxus post partum (FPP) (> 1000 ml) met een RR van 0,34 (95%-BI 0,14-0,87) [LE A1].1 Actief leiden vermindert in vergelijking tot het expectatief leiden het aantal retentio placentae (RP) waarvoor een manuele placentaverwijdering (MPV) verricht moet worden echter niet (RR 1,21; 95%-BI 0,82-1,78) [LE A1].1 RP kan leiden tot ernstige maternale morbiditeit en soms mortaliteit, met name in ontwikkelingslanden.2-5
H. J. van Beekhuizen, J. H. Schagen van Leeuwen
10. Placenta accreta, increta en percreta
Samenvatting
Bij een placenta accreta, increta of percreta ontbreekt de decidua van het endometrium waardoor de placenta gedeeltelijk of geheel direct in het myometrium insereert (placenta accreta; figuur 10.1A), invadeert in het myometrium (placenta increta; figuur 10.1B) of door het myometrium heen groeit in omringende structuren en organen (placenta percreta; figuur 10.1C).
W. Mingelen, F. M. van Dunné, P. J. Dörr
11. Inversio uteri
Samenvatting
Inversio uteri is een ernstige complicatie waarbij het corpus uteri – na de geboorte van het kind – geheel of gedeeltelijk binnenstebuiten door de cervix naar buiten komt.
J. B. Derks, J. van Roosmalen
12. Techniek van de sectio caesarea
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de techniek voor het uitvoeren van een keizersnede. Net als bij iedere andere chirurgische ingreep wordt gestreefd naar een techniek waarbij de weefselschade minimaal is, ischemie en ontsteking waar mogelijk worden voorkomen, en adhesievorming zo gering mogelijk is. Hiernaast wordt gestreefd naar perfecte hemostase met een nauwkeurige approximering van de wondvlakken, die niet te strak worden gehecht, met de hechtingen op een redelijke afstand en gebruikmakend van zo weinig mogelijk hechtmateriaal.
S. A. Scherjon, J. G. Nijhuis, W. J. A. Gyselaers
13. Sfincterletsel
Samenvatting
Het is van groot belang sfincterletsels goed te herkennen en te herstellen, omdat er op lange termijn een grote kans op morbiditeit bestaat. Na een sfincterletsel hebben vrouwen vaak emotionele, fysieke en/of seksuele problemen. Ook bij optimale zorg zijn er echter nog veel restverschijnselen en complicaties.
M. Weemhoff, C. Willekes, M. E. Vierhout
Nawerk
Meer informatie
Titel
Obstetrische interventies
Redacteuren
P. Joep Dörr
Vincent M. Khouw
Yves Jacquemyn
Frank A. Chervenak
Jan G. Nijhuis
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1744-8
Print ISBN
978-90-368-1743-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1744-8