Skip to main content
main-content
Top

15-01-2014 | Nieuws

Aanpak metabole factoren halveert obesitasgerelateerd ziekterisico

Een goede controle van de bloeddruk, cholesterolgehalte en de bloedglucosewaarde kan het risico op een hartaandoening of stroke bij patiënten met overgewicht en obesitas halveren. Dat blijkt uit een gepoolde analyse van 97 prospectieve studies onder leiding van Harvard School of Public Health in Boston en in samenwerking met de University of Sydney. Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet.

De drie risicofactoren – bloeddruk, cholesterol en bloedglucose – verklaren bij obesitas en overgewicht de helft tot driekwart van het extra risico. Een groot langdurig populatieonderzoek als deze is volgens de onderzoekscommentatoren een krachtig middel om antwoord te geven in het wetenschappelijk debat over de samenhang tussen overgewicht en obesitas en hartaandoeningen of een stroke. Het onderzoek, betrof 1,8 miljoen deelnemers aan 97 prospectieve studies. Hypertensie, hypercholesterolemie en hyperglykemie verklaren gezamenlijk bij overgewicht 44 procent van het verhoogde risico op een hartaandoening en bij obesitas 50 procent. Het extra risico op een stroke wordt bij overgewicht voor 69 procent verklaard door deze drie factoren en bij obesitas voor 98 procent. Van de drie metabole factoren is hypertensie de belangrijkste. Hypertensie is verantwoordelijk voor 31 procent van het risico op een hartaandoening en 65 procent van het risico op een stroke.
Adequate diagnostiek van deze metabole factoren en het onder controle houden ervan kan deels de schade door overgewicht en obesitas voorkomen. “Maar niet genoeg om het tij te keren”, aldus de auteurs onder leiding van Goodarz Danael, adjunct hoogleraar global health. Want ook andere factoren spelen een rol.

Auteur(s): Jenneke van de Streek

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.