Skip to main content
main-content
Top

17-05-2013 | Nieuws

NZa maakte fouten in berekening prijsontwikkeling

De door de NZa in de Marktscan mondzorg gerapporteerde opvallende prijsontwikkeling in de mondzorg is niet het gevolg van een stijging van de tarieven van de zorgverleners, maar is het resultaat van het onjuist berekenen van de referentieprijzen van de mondzorg in 2011.

De door de NZa in de Marktscan mondzorg gerapporteerde opvallende prijsontwikkeling in de mondzorg is niet het gevolg van een stijging van de tarieven van de zorgverleners, maar is het resultaat van het onjuist berekenen van de referentieprijzen van de mondzorg in 2011.

  

Aldus luidt de conclusie van Ir. B.H. van den Heuvel, onderzoeker bij MSNP Management BV, een adviesbureau actief op het gebied van management en ICT. De onderzoeker stelde vast dat de Marktscan mondzorg van de NZa onjuistheden bevat:

  • Een onjuiste referentieprijs voor o.a. de vullingen en de wortelkanaalbehandelingen.
  • Een onvolledige analyse en verklaring van de kostenontwikkeling van de vullingen.
  • De NZa-definitiewijziging van een behandeling met een vulling voor 2012 is onterecht buiten beschouwing gelaten.

De NZa presenteert door bovengenoemde tekortkomingen een onjuist beeld van de prijsontwikkeling van de vullingen. De behandelstructuur in 2011 en 2012 is niet helemaal vergelijkbaar, waardoor een aanname moet worden gedaan over het aantal extra verdovingen in 2012. Er ontstaat hierdoor een range in de prijsontwikkeling.
De NZa range ligt te hoog, met als oorzaak de vertekening door de jeugdmondzorg. Bij de NZa een prijsontwikkeling in de range van 9.8% tot 21.8%, bij Famed tussen de 2.7% en de 10.1%.

 

De NZa rapporteert zo een stijging van +40,6% voor een volledige wortelkanaalbehandeling, terwijl de Famed-data juist een daling van -1,0% op de gehele groep wortelkanaalbehandelingen toont.

 

De NZa-Marktscan mondzorg roept vragen op over de zorginhoudelijke kennis die bij de markttoezichthouder aanwezig is. De onderzoekers hebben:

  • gebruik gemaakt van Vektis-data en daarmee het bijzondere karakter van de jeugdmondzorg, met een afwijkende behandelstructuur t.o.v. de mondzorg aan volwassenen, niet onderkend;
  • selectie toegepast op de Vektis-data en zo een zorginhoudelijk niet-valide profiel van de wortelkanaalbehandelingen gecreëerd en dat gebruikt als basis voor de prijsberekening. Zeker het lage percentage (26,4%) verdoving bij deze behandelingen had moeten opvallen;
  • het effect van de NZa-aanpassing in de definitie van een zorgbehandeling op de behandel- en kostenstructuur in 2012 genegeerd.

De eindconclusie van de Review van de NZa-Marktscan mondzorg luidt: ‘De NZa is niet in staat gebleken een adequaat inzicht te verschaffen in de kostenontwikkeling van de mondzorg voor het jaar 2012. Gelet op de diversiteit aan tekortkomingen in het NZa rapport en de toon en inhoud van de NZa reacties is het niet de verwachting dat dit een incident is of zal blijken te zijn geweest.'

 

Download hier het volledige rapport:
http://www.msnp.nl/downloads/Review_Marktscan_mondzorg_2012.pdf

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.