Skip to main content
main-content
Top

31-01-2014 | Nieuws

Verbazing over NZa-advies om consulttarief af te schaffen

De LHV is 'uitermate verbaasd' over stelligheid waarmee de NZa adviseert om het consulttarief af te schaffen. Dat geldt ook voor de invoering van de populatiebekostiging en de vormgeving van innovatieve projecten. Dat stelt de LHV in een reactie op het NZa Consultatiedocument Bekostiging Huisartsenzorg.

De NZa adviseert over de afschaffing van het consulttarief en de invoering van populatiebekostiging op basis van de indeling: licht, middel en zwaar. Ook zou er een nieuw segment komen voor innovatieve huisartsenzorg. 'Deze stelligheid suggereert dat nader onderzoek hiernaar en het opzetten van experimenten kennelijk niet nodig wordt geacht', stelt de LHV. 'Dit onderschrijven wij niet en is ook in strijd met de convenantafspraken. Zo is over de consulttarieven afgesproken dat pas na evaluatie van de  experimenten zal worden besloten of uitfasering van de consulttarieven aangewezen is. Een besluit daarover is niet eerder aan de orde dan in het voorjaar van 2017.'

Basisaanbod

In het consultatiedocument stelt de NZa ook dat het mogelijk moet worden dat de groei in de multidisciplinaire zorg (het zogenaamde segement 2) of het belonen van resultaten en het stimuleren van innovatie (segment 3) ten koste kan gaan van het budget voor het basisaanbod. De LHV noemt dit 'volstrekt onacceptabel'. 'Zonder een stevig en gegarandeerd basisaanbod is aanvullend en bijzonder aanbod zelfs helemaal niet mogelijk', aldus de LHV.

Effecten

De LHV stelt verder dat het onvoldoende duidelijk is wat de effecten van de plannen zijn voor de individuele praktijken, bijvoorbeeld als het gaat om omzet en adminstratieve lasten. Ook is niet duidelijk wat het effect van de plannen is op de patiënt. 'Een huisarts die te veel tijd moet besteden aan systeemveranderingen, kan minder tijd besteden aan het leveren van goede zorg.

De NZa zal eind februari met haar definitief advies komen voor de bekostiging van de huisartsenzorg.

Auteur(s): Anouk MIddelkamp

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.