Skip to main content
main-content
Top

06-12-2012 | Nieuws

Instanties luiden noodklok over ouderenzorg

Ouderenzorg wordt duurder en slechter door de plannen van het kabinet. Dat stellen patiëntenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland in een gezamenlijke visie. De organisaties stellen vast dat ouderen als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt.

De organisaties zien dat de plannen en maatregelen van het kabinet haaks op elkaar staan. In het regeerakkoord staat dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Hoewel de instanties dit een goede doelstelling vinden, zien ze dat er vooral maatregelen worden getroffen die haaks staan op deze doelstelling en waardoor de ouderenzorg slechter en duurder wordt.

 

Maatregelen

Als belangrijkste oorzaak noemen de organisaties het onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging. "Daardoor mist de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijke hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt." De vier organisaties vinden ook dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen.

 

Oplossingen

In een gezamenlijk document stellen de organisaties vijf oplossingen voor. Volgens de instanties dragen ze bij aan betere zorg en een grotere kans dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

  • De gemeente moet het aanspreekpunt zijn voor ouderen, ook als ouderen zelf huishoudelijke hulp moeten betalen.
  • Hevel niet het hele budget verzorging over naar de gemeente, maar laat een deel achter in de zorgverzekeringswet.
  • Geef de wijkverpleegkundige de ruimte om huishoudelijke verzorging in te zetten als dat nodig is.
  • Beloon gemeenten die investeren in langer zelfstandig wonen.
  • Ontwikkel een landelijk kwaliteitskader waarin met cliënten wordt vastgesteld aan welke eisen gemeenten moeten voldoen.

 

Gesprek

De vier organisaties gaan graag met staatsecretaris Martin van Rijn, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in gesprek over aanpassing van het kabinetsbeleid. De plannen wordt ondersteund door Zorgverzekeraars Nederland, koepel voor zorgondernemers Actiz, en de Landelijke Huisartsenvereniging.

Auteur(s): Coen Kaaij

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.