Skip to main content
main-content
Top

18-11-2013 | Nieuws

Meer dan de helft van patiënten heeft astma niet onder controle

Te weinig astmapatiënten doen aan goede zelfmanagement. Daardoor heeft 51 procent van de astmapatiënten geen controle over de ziekte. Dat zei longarts Richard Dekhuijzen van het UMC St Radboud in Nijmegen tijdens het symposium ‘Poor asthma control, device handling and phenotye’.

Tijdens het symposium werd benadrukt dat het onder controle hebben van de ziekte nog altijd een groot probleem is, zowel voor patiënten als artsen, en dat er meer inspanning nodig is om het aan te pakken. Dekhuijzen: “Recent onderzoek toont aan dat slechts 28 % de ziekte onder controle heeft. Daarnaast heeft 21 % de ziekte gedeeltelijk onder controle en 51 % heeft de ziekte helemaal niet onder controle, met exacerbaties als gevolg. Dat is in feite een groot probleem want astma die niet goed behandeld wordt geeft allerlei problemen, zoals leerproblemen, hoge kosten en kan zelfs leiden tot overlijden.”

Algoritme

Dekhuijzen toonde het algoritme dat hij ontwikkelde bestaande uit overwegingen die bij patiënten met ongecontroleerde astma gemaakt kunnen worden. In dit ABCDEF-schema komen achtereenvolgens de volgende vragen aan bod:

A) Is er werkelijk sprake van Astma of is (tevens) een andere aandoening in het spel?

B) Zijn alle uitlokkende prikkels Bekend?

C) Is de Compliantie aan de medicatie optimaal?

D) Wordt het optimale Device wel toegepast bij deze patiënt?

E) Worden de Erg kleine luchtwegen bereikt met de medicatie?

F) Wat is het Fenotype?

Device

Het juiste device is van cruciaal belang, zo benadrukten diverse sprekers op het symposium. Dat geldt ook voor de techniek van het inhaleren, dat met het stijgen van de leeftijd steeds slechter wordt.

“Inhalatietherapie is de steunpilaar in de behandeling van astma en COPD”, zei Christian Virchow van de Universiteit van Rostock. “Drie componenten bepalen het therapeutisch succes: het medicijn, het device en de capaciteit van de patiënt. Het gaat erom dat de patiënt leert optimaal te inhaleren. Beter een oud middel in een goede inhalator dan een nieuw middel in een slechte inhalator.”

Compliance

Dat dit inhaleren ook beïnvloed wordt door sociale factoren, liet Cynthia Rand van het John Hopkins Department of Medicine uit Maryland (VS) zien. “Goed werkende medicatie verlangt niet alleen een goedwerkend medicijn, maar ook een inname als wordt voorgeschreven”, zei ze. “Ouders kunnen daarbij hun kinderen beïnvloeden. Als de ouders vinden dat het medicijn best in een afwijkende frequentie kan worden genomen, dan neemt de compliance bij de kinderen duidelijk af.”

Interleukine-5

Michael Wechsler van National Jewish Health in Denver (VS) besprak targeting medicine bij ernstige astma. Met name monoklonale antistoffen tegen Interleukine-5, zoals de nog in ontwikkeling zijnde mepolizumab (GSK) en reslizumab (Teva) die het aantal eosinofielen in het bloed en de longen verminderen, wat kan leiden tot minder exacerbaties. In het AMC in Amsterdam loopt momenteel een onderzoek waarin bekeken wordt of een behandeling met mepolizumab effectief is tegen exacerbaties die uitgelokt worden door (verkoudheids-) virussen.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.