Skip to main content
main-content
Top

07-01-2014 | Nieuws

Lang leve een gezonde mond

Op 14 februari 2014 bestaat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 100 jaar. Voor dit jubileumjaar heeft de beroepsvereniging als jubileumthema gekozen voor Lang leve een gezonde mond een feestelijke wens die ook het belang van een gezonde mond voor de algehele gezondheid betreft. Volgens projectmanager NMT 100 jaar, Maaike Wijnen gaat het een feestelijke, serieuze en ingetogen viering worden.

Het thema zal blijven bestaan door de oprichting van het Fonds NMT Mondgezondheid dat als doelstelling heeft de Nederlandse bevolking bekend te maken met de relatie tussen de algehele gezondheid en mondgezondheid. 20 maart, World Oral Health Day, wordt uitgeroepen tot de Dag van de gezonde mond. De jaarlijkse activiteiten van de NMT, de Apolloniaborrel, het NMT-jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering (AV) zullen in het jubileumjaar extra opgetuigd worden. Het NMT- jaarcongres zal plaatsvinden op 16 en 17 mei in de Beurs van Berlage. Tijdens het Midzomernachtfeest op 20 juni zal het 100-jarig bestaan met de leden op grootse wijze gevierd worden in Beach Club Bries in Noordwijk aan Zee. Tijdens het jubileumjaar zal men via de website van de NMT, www.tandartsennet.nl/actueel/jubileum-nmt.html  op de hoogte gehouden worden van de verschillende evenementen.

Het jubileumjaar is voor Rob Barnasconi het laatste jaar van zijn voorzitterschap zijn; in het NT vanaf januari 2014 ontstaat een vacature voor een nieuwe NMT-voorzitter per januari 2015. Ook in dat kader volgt hieronder een beknopt overzicht van wat de NMT als beroepsvereniging beoogt.

Doelstelling en structuur

De vereniging heeft als doelstelling bij te dragen aan een goede mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en ondersteunt tandartsen en tandarts specialisten bij hun taak om een goede tandheelkundige zorg te verlenen en de vereniging behartigt ook de belangen van tandartsen. De beroepsvereniging heeft veertien regionale afdelingen, met een afdelingsbestuur in elke regio en een centraal hoofdbestuur, dat uit ten hoogste vijf leden bestaat.

De leden van het hoofdbestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd. 80 procent van de Nederlandse beroepsgroep is lid van de NMT.

De NMT oefent invloed uit op de politiek en stakeholders zoals VWS, IGZ en zorgverzekeraars. De beroepsvereniging heeft een eigen vakorgaan, het Nederlands Tandartsenblad, beheert een vacaturebank, biedt hulp bij aankoop of verkoop van een praktijk en houdt zich bezig met de arbeidsvoorwaarden- en klachtenregeling, intercollegiaal overleg, collegiale visitatie, verzekeringen, kortingen etc. Ook organiseert NMT cursussen en congressen.

Een eeuw lang bevlogen zorg om en voor de tandarts is een felicitatie waard.

 

 

Auteur(s): Marijke Simons

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.