Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2018 | Onderzoek | Uitgave 2/2018

Huisarts en wetenschap 2/2018

Nifedipine helpt niet bij chronische perniones

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 2/2018
Auteurs:
Ibo Souwer, Hans Bor, Paul Smits, Toine Lagro-Janssen
Belangrijke opmerkingen
Souwer IM, Bor JHJ, Smits P Lagro-Janssen ALM. Nifedipine helpt niet bij chronische perniones. Huisarts Wet 2018;61(2):33-5. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12445-018-0004-8.
Mogelijke belangenverstrengeling: de auteurs hebben financiële steun gekregen via het ZonMw-programma Alledaagse ziekten
Dit artikel is een vertaalde en bewerkte versie van Souwer IH, Bor JHJ, Smits P, Lagro-Janssen ALM. Nifedipine vs placebo for treatment of chronic chilblains: a randomized controlled trial. Ann Fam Med 2016;14:453-9.

Samenvatting

Inleiding Het voorschrijven van nifedipine bij chronische perniones vindt steun in enkele niet-placebogecontroleerde onderzoeken en een kleine RCT van Rustin et al. uit 1989. Doel van ons onderzoek was het bevestigen van de veronderstelde superioriteit van 60 mg nifedipine per dag in vergelijking met een placebo voor de behandeling van chronische perniones in de eerste lijn.
Methode We voerden een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind, cross-overonderzoek in een eerstelijnssetting uit. Daarbij volgden we zo veel mogelijk de opzet van de originele RCT door Rustin. De onderzoekspopulatie bestond uit 32 deelnemers met chronische perniones. De interventie was tweemaal daags 30 mg nifedipine met gereguleerde afgifte per os, vergeleken met een placebo. Primaire uitkomst waren de ervaren klachten (VOC). Secondaire uitkomst waren de ervaren beperkingen (VOD). Beide hebben we beoordeeld met behulp van een dagboek van de deelnemers met dagelijkse scores op een 100 mm visueel-analoge schaal. We hebben rekening gehouden met de omgevingstemperatuur, zijn nagegaan of er sprake was van een carry-over-effect en hebben bijwerkingen gemonitord.
Resultaten Voor de primaire uitkomst vonden we een verschil in VOC van 1,84 mm (95%-BI -6,67 tot 2,99 mm, p = 0,44) in het voordeel van nifedipine. Voor de secondaire uitkomst bleek het verschil in VOD 0,56 mm (95%-BI -2,97 tot 4,09 mm, p = 0,75) in het voordeel van de placebo. We vonden geen carry-over-effect. De systolische bloeddruk was lager en oedeem kwam vaker voor tijdens nifedipinegebruik
Conclusie Nifedipine heeft geen plaats meer bij de behandeling van winterhanden en -voeten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Huisarts en wetenschap 2/2018 Naar de uitgave

Redactioneel

Klopt uw HIS?