Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2023 | nieuws

nieuws

Gepubliceerd in: GZ - Psychologie | Uitgave 1/2023

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Angst-, obsessieve-compulsieve en trauma-stressorgerelateerde stoornissen komen vaak voor, met een prevalentie van 21,1% in Europa. Onderzoek heeft laten zien dat het sociaal functioneren van patiënten met deze stoornissen ernstig beperkt is; zij ervaren meer stress en minder kwaliteit in relaties. Eén factor die het interpersoonlijk functioneren beïnvloedt, is het vermogen tot mentaliseren. Mentaliseren is een proces waarbij iemand de mentale toestand (o.a. gedachten en gevoelens) van zichzelf en een ander probeert te begrijpen, inclusief de interpersoonlijke en affectieve aspecten. Er is weinig bekend over het mentaliserend vermogen van mensen met bovengenoemde stoornissen. Ook is niet bekend of daarin verschillen bestaan tussen patiënten met deze verschillende stoornissen. Om meer inzicht te krijgen in het mentaliserend vermogen bij angst- en gerelateerde stoornissen deden Sloover e.a. een meta-analyse.1 Eén van de selectiecriteria voor hierin op te nemen studies, was dat daarin gebruik werd gemaakt van een gevalideerde mentalisatie-taak. In eerste instantie vonden de onderzoekers 2844 artikelen, waarvan uiteindelijk 26 studies met 1056 patiënten zijn geïncludeerd. De resultaten laten zien dat het mentaliseren bij patiënten met een angst- of gerelateerde stoornis beperkter is dan bij de controlegroepen. Dit gold zowel voor patiënten met angststoornissen, met name voor sociale angst, als voor patiënten met obsessief-compulsieve stoornis(sen) en trauma- en stressor gerelateerde stoornissen.
Metagegevens
Titel
nieuws
Publicatiedatum
01-02-2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
GZ - Psychologie / Uitgave 1/2023
Print ISSN: 1879-5080
Elektronisch ISSN: 1879-5099
DOI
https://doi.org/10.1007/s41480-023-1440-z

Andere artikelen Uitgave 1/2023

GZ - Psychologie 1/2023 Naar de uitgave

Bijzonder specialisme

Maslow