Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: GZ - Psychologie 6/2020

01-12-2020 | nieuws

nieuws

Gepubliceerd in: GZ - Psychologie | Uitgave 6/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

10 September, Wereld Suïcide Preventie Dag, staat in het teken van suïcidepreventie. Uit onderzoek van de World Health Organization (2014) blijkt dat er jaarlijks 800.000 mensen overlijden door zelfdoding. Suïcidaliteit kan worden opgeroepen door propositionele verbale gedachten, maar ook door suïcidegerelateerde mentale beelden die mensen krijgen zonder blootstelling aan specifieke externe stimuli. Uit eerder suïcideonderzoek bij mensen met een depressieve stoornis, een bipolaire stoornis en mensen met PTSS blijkt dat de levendigheid van deze suïcidale mentale beelden varieert, afhankelijk van de psychische stoornis. Schultebraucks e.a. onderzochten of mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis - met en zonder PTSS - hun mentale beelden in verband brachten met suïcide, en of het aantal zelfmoordpogingen dat zij ondernamen van invloed was op hun mentale beelden. Ook keken de onderzoekers of er een relatie bestaat tussen hun mentale beelden en eventuele jeugdtrauma's. Ze vergeleken de uitkomsten met de uitkomsten in een groep mensen die was hersteld van een depressieve stoornis. In totaal deden 74 personen mee aan de studie, met een gemiddelde leeftijd van 34,2 jaar. 44 deelnemers hadden een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis, van wie 19 mensen ook PTSS hadden, en 30 deelnemers hadden een depressieve stoornis gehad. In alle groepen hadden deelnemers evenveel verbale suïcidebeelden en gedachten. Ook de frequentie en echtheid van de beelden verschilden niet significant per groep, hoewel de mentale beelden van deelnemers met borderline en PTSS levendiger waren. Op basis van de uitkomsten adviseren de onderzoekers om bij het uitvragen van suïcidaliteit ook aandacht te besteden aan mentale beelden, en om verder te onderzoeken of deze een rol kunnen krijgen in suïcidebehandelingen.
Metagegevens
Titel
nieuws
Publicatiedatum
01-12-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
GZ - Psychologie / Uitgave 6/2020
Print ISSN: 1879-5080
Elektronisch ISSN: 1879-5099
DOI
https://doi.org/10.1007/s41480-020-0779-7

Andere artikelen Uitgave 6/2020

GZ - Psychologie 6/2020 Naar de uitgave